Niedziela 05 maj 2019 3. NIEDZIELA WIELKANOCNA.

8.00 + Małgorzaty Ciepielowskiej.

9.30 + Stanisławy, Stanisława, Stefana Rolińskich, Krystyny Woźniak.

11.00 + Józefa Korzeniowskiego w 21 rocznicę śmierci, Antoniny i Jacka Borowskich.

12.30 – W intencji parafian +/Stanisławy, Nikoli, Stefanii/ – dziękczynna w 43 rocznicę ślubu

Ewy i Krzysztofa Zielińskich – o Boże błogosławieństwo i łaski.

17.30 – Nabożeństwo majowe.

18.00 + Bolesławy Refelewskiej w 1 rocznicę śmierci.

 

Poniedziałek 06 maj 2019 – Święto św. św. app. Filipa i Jakuba.

7.00 + Tomasza Borowskiego – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Stanisławy i Stanisława Trzonek.

18.00 + Stanisława Niewińskiego.

 

Wtorek 07 maj 2019 – dzień powszedni.

7.00 –

17.30 + Bronisławy, Jana Nachyłów i zmarłych z ich rodzin.

18.00 + Genowefy Miksa, Ryszarda Woźniaka.

 

Środa 08 maj 2019 – Uroczystość św. Stanisława bpa i męczennika – odpust.

7.00 + Stanisława Kaczmarskiego i jego rodziców.

17.30 –

18.00 + W intencji parafian i gości z racji odpustu.

18.00 + Stanisławy i Czesława Langierowiczów oraz ich rodziców.

 

Czwartek 09 maj 2019 – dzień powszedni.

7.00 + Bronisławy Kościelskiej – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Zofii, Stanisława, Elżbiety i Kazimierza Kula.

18.00 + Jadwigi Kamińskiej w 2 rocznicę śmierci.

 

Piątek 10 maj 2019 – dzień powszedni.

  7.00 + Stefanii Pawlikowskiej – od uczestników pogrzebu.

16.00 – ślub Kariny i Kacpra.

17.30 + Heleny w 19 r. śm. i Wacława Owczarczyków, Zofii w 10 r. śm. i Stanisława

             Drabików, Kazimiery w 8 rocznicę śmierci i Mariana Jędrzejczyków.

18.00 + Teodory i Jana Lis.

 

Sobota 11 maj 2019 – dzień powszedni.

7.00 – W intencji o zdrowie i bł. Boże dla Stasia Waloryszaka w 4 urodziny.

17.30 + Zdzisławy w 1 rocznicę śmierci, Mariana i Anny Bolimowskich.

18.00 + Ireny i Ryszarda Donifacy oraz ich rodziców i teściów.