Niedziela 06 styczeń 2019 UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

8.00 + Kazimierza Łukasikagreg. 5.

9.30 + Antoniny i Andrzeja Pieleszek.

11.00 + Genowefy Mikołajczyk, Jerzego Wróblewskiego, Franciszka

             Adamczewskiego.

12.30 – W intencji parafian /+ Józef, Lechosław, Jolanta /.

18.00 + Janiny i Tadeusza Pawłowskich.

 

Poniedziałek 07 styczeń 2019 dzień powszedni.

 7.00 + Kazimierza Łukasika – greg. 6.

17.30 + Genowefy i Wojciecha Bajorów.

18.00 + Marianny i Franciszka Pyzików, Julianny i Mateusza Czarnockich.

 

Wtorek 08 styczeń 2019 –  dzień powszedni.

7.00 + Kazimierza Łukasikagreg. 7.

17.30 + Anny Włodarczyk – intencja od rodziny.

18.00 + Marianny w 40 rocznicę śmierci, Tadeusza, Aleksandra i Jana

              Adamczewskich.

 

Środa 09 styczeń 2019 dzień powszedni.

7.00 + Kazimierza Łukasikagreg. 8.

17.30 + Edwarda Sarneckiego – od uczestników pogrzebu.

18.00 – W intencji żywych Członków Żywego Różańca.

 

Czwartek 10 styczeń 2019 – dzień powszedni.

7.00 + Kazimierza Łukasikagreg. 9.

17.30 + Barbary Szczęsnej – od rodziny.

18.00 + Longiny Bereckiej – od uczestników pogrzebu.

 

Piątek 11 styczeń 2019 – dzień powszedni.

7.00 + Kazimierza Łukasikagreg. 10.

17.30 + Zofii Pluta – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Barbary Szkobel.

 

Sobota 12 styczeń 2019 – dzień powszedni.

7.00 + Kazimierza Łukasikagreg. 11.

17.30 + Zbigniewa Błasiaka – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Danieli i Stanisława Szkudlarskich, Stanisławy i Czesława

             Langierowiczów.