Niedziela 09 czerwiec   NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO.

8.00 + Wiesławy, Bolesława, Grzegorza Śliwińskich.

9.30 + Zuzanny w 12 r. śm., Leszka i Wita Matyka. Zofii i Stanisława Tatara.

11.00 – O szczęśliwa operację i powrót do zdrowia dla Janiny Rybczyńskiej.

12.30 – W intencji parafian /+ Joanny / – o wszelkie łaski i dary dla ks. Seniora

             Antoniego z racji imienin – od Kółek Różańcowych i księży.

17.30 – Nabożeństwo czerwcowe.

18.00 + Stanisławy Grzelak w 7 rocznicę śmierci.

 

Poniedziałek 10 czerwiec – ŚWIĘTO N.M. PANNY MATKI KOŚCIOŁA.

7.00 + Edwarda Baranowskiego.

17.30 –

18.00 + Józefa w 6 r. śm., Marianny i Mariana Miszczaków.

 

Wtorek 11 czerwiec – wsp. św. Barnaby, apostoła

7.00 + Leona, Marianny i Ewy Brudzińskich.

17.30 + Heleny Kowalczyk w 30 dniu po śmierci – od rodziny.

18.00 + Teresy, Zygmunta i Romana Lejmanów.

 

Środa 12 czerwiec– dzień powszedni.

7.00 –

17.30 – O Boże błogosławieństwo z racji 15 rocznicy ślubu Pauliny i Adama.

18.00 + Ireny Werfel.

 

Czwartek 13 czerwiec – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

7.00 – W intencji ks. Seniora Antoniego o łaskę zdrowia od p. Halinki.

17.30 –

18.00 + Jana Michalczyka, Antoniego, Marianny, Edwarda, Heleny, Romana,

Wiesława Tkaczyków, Stanisława Tutejczyka, Teofili Wacławiak,

Janiny Wodzisławskiej, Jana Tkaczyka, Zofii Bolskiej, Zofii Siemieniak.

 

Piątek 14 czerwiec – wsp. bł. Michała Kozala, bpa i męczennika.

7.00 –

17.30 + Zygmunta Obrębskiego w 15 rocznicę śmierci, zmarłych rodziców;

Kołaczków i Obrębskich.

18.00 + W 23 rocznicę śmierci Sabiny Rosińskiej.

 

Sobota 15 czerwiec 2019 – dzień powszedni.

   7.00 – O Boże błogosławieństwo dla Anety i Piotra w 15 rocznicę ślubu.

17.30 + Włodzimierza Trawińskiego w 1 rocznicę śmierci.

18.00 + Andrzeja Graczykowskiego w 2 rocznicę śmierci.