Niedziela 10 czerwca 2018 – X Niedziela zwykła.

8.00 – + z rodzin Łukasików i Michałowskich.

9.30 – w intencjach ks. Antoniego z racji imienin (od Żywej Róży).

11.00 – + Wiesławy, Bolesława, Grzegorza Śliwińskich.

12.30 – + Za PARAFIAN i za Mateusza Borowskiego z racji 18 urodzin.

18.00 – + Józefa Miszczaka w 5 rocz. śm. i jego rodziców.

 

Poniedziałek 11 czerwca 2018 –wspomnienie św. Barnaby, Apostoła.

7.00 –

17.30 – + Bolesławę Retelewską (od uczestników pogrzebu).

18.00 –  + Teresę, Zygmunta i Romana Lejmanów i zm. z rodz. Kobyłeckich.

 

Wtorek 12 czerwca 2018 – dzień powszedni.

7.00 –

17.30 – + Antoniego Niedźwieckiego.

18.00 –  + Henryka Laskowskiego w 1 rocz. śm. i + Waldemara Kaniewskiego.

 

Środa 13 czerwca 2018 – wspomnienie św. Antoniego z Padwy.

7.00 – w intencjach ks. Antoniego z racji imienin.

17.30 – + Zygmunta Obrębskiego i zm. z rodzin Obrębskich i Kołaczków.

18.00 – + Irenę Werfel w 2 r. śm., Jana i Stanisławę Gębskich oraz ich rodziców.

 

 

Czwartek 14 czerwca 2018 – wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa, męczennika.

7.00 –

17.30 – + Jacka Osetek w 20 rocz. śm. i zm. z rodzin Plewka, Osetek, Socińskich,

Adamczewskich.

18.00 – + Stanisława Krasonia w 30 rocznicę śmierci.

 

Piątek 15 czerwca 2018 – dzień powszedni.

7.00 –

17.30 –

18.00 – + Franciszka Adamczewskiego w 6 r. śm., Bronisławę i Stefana

Pawłowskich.

 

Sobota 16 czerwca 2018 – dzień powszedni.

7.00 – o zdrowie, Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla p. Ali i jej syna.

17.30 – + Andrzeja Graczykowskiego w 1 rocznicę śmierci.

18.00 – + Henrykę i Jana Zarębów oraz ich rodziców.