Niedziela 11 sierpnia 19. NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – W intencji parafian

9.30 + Jolanty, Zofii, Stanisława Sęków, Zofii i Mieczysława Karbowników.

11.00 + Apolonii w 6 rocznicę śmierci, Zygmunta Wierzbickich oraz ich rodziców.

18.00 – W intencji ks. Dominika z racji urodzin od Kółek Różańcowych – o Boże

błogosławieństwo i łaski na każdy dzień kapłańskiej posługi.

Poniedziałek 12 sierpnia – dzień powszedni.

7.00 + Anny i Piotra Rudawskich.

17.30 + Danuty Włodarczyk – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Mirosława Kaczmarka w 8 rocznicę śmierci.

Wtorek 13 sierpnia – dzień powszedni.

7.00 + Marianny i Stefana Wyrzutowiczów.

17.30 – O łaskę zdrowia po ciężkiej operacji dla Marka.

18.00 + Stanisławy, Adama i Jana Lasków, oraz zmarłych z rodziny, Józefa Nogieć i

Wojciecha Mikołajewskiego.

Środa 14 sierpnia – wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika.

7.00 + Jadwigi i Czesława Kłys.

17.30 + Zygmunta Wasielewskiego, Ludwiki i Stefana Olczaków.

18.00 – Dziękczynno błagalna dla całej rodziny p. Stachura.

Czwartek 15 sierpniaUROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA N.M.PANNY.

8.00 – W intencji Parafian.

9.30 + Adama Budka i Krystyny Celmer.

11.00 + Sabiny w 14 r. śm i Józefa Próchniewskich, zmarłych rodziców oraz

Adaminy Kurzawa.

18.00 – Genowefy Dąbrowskiej w 90 urodziny – o Boże błogosławieństwo.

Piątek 16 sierpnia – dzień powszedni.

7.00 + Marii i Marianny Staciukowicz.

17.30 + Wiesława, Czesławy i Stefana Duszak, Zofii, Józefa i Krystyny Kłąb.

18.00 – O Boże błogosławieństwo dla Jadwigi i Mirosława w 45 rocznicę ślubu.

Sobota 17 sierpnia – wsp. św. Jacka, kapłana.

7.00

15.00 – ślub.

18.00 + Bogdana Samołówki w 1 rocznicę śmierci.