Niedziela 19 stycznia II NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 + Mirosława Walczaka – od chrześnicy Eweliny.

9.30 + Zbigniewa Pilichowskiego – od rodziny.

11.00 + Józefa w 26 r. śm. i Sabiny Próchniewskich, rodziców oraz Adaminy i Wojciecha

Kurzawa.

12.30 W intencji parafian/+ Janina, Mariusz /

12.30 + Bronisławy Bargiel – greg.24.

12.30 + Heleny, Władysława, Jana Gniady, Zofii, Józefa, Zdzisława Szymczaków.

17.30 – Nabożeństwo Różańcowe.

18.00 + Czesławy Trzonek w 26 r. śm., o światło wieczne dla Ewy i Stanisława, Zygmunta

Kauc.

Poniedziałek 20 stycznia dzień powszedni.

7.00 –

17.30 + Bronisławy Bargiel – greg.25.

18.00 + Jadwigi w 1 r. śm i Jerzego Sawińskich, Włodzimierza Kosteckiego.

Wtorek 21 stycznia wsp. św. Agnieszki dz. i m.

7.00 + Za zmarłych dziadków.

17.30 + Bronisławy Bargiel – greg.26.

18.00 + Agnieszki Rusińskiej.

Środa 22 stycznia dzień powszedni.

7.00 + Bronisławy Bargiel – greg.27.

17.30 + Krystyny Stępniak – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Zenona Szymaniaka.

Czwartek 23 styczniadzień powszedni.

7.00 – Dziękczynna za 32 lata łaski sakramentu małżeństwa Stanisławy i Bogumiła.

17.30 + Bronisławy Bargiel – greg. 28.

18.00 + Teodory i Jana Lis.

Piątek 24 stycznia wsp. św. Franciszka Salezego, bpa i d.K.

7.00 + Bronisławy Bargiel – greg.29.

17.30 + Krystyny Stępniak – od syna Marka z rodziną.

18.00 + Władysława Szczepaniaka – od rodziny.

Sobota 25 stycznia Święto Nawrócenia św. Pawła ap.

7.00 + Bronisławy Bargiel – greg.30 – zakończenie.

17.30 + Wacława w 25 r. śm., Zdzisława i Mirosława Zawadów, Ignacego, Heleny,

Apolonii, Stanisława, Stefana, Henryka Czechowskich, Adama Paruszewskiego.

18.00 + Marianny w 15 rocznicę śmierci i Andrzeja Misiaków.

Niedziela 26 stycznia III NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 + Elżbiety w 10 r. śm. i Janusza Szymczaków, Wiktorii i Romana Chrostków.

9.30 O łaskę zdrowia i Boże bł. dla Zofii w 80 urodziny.

11.00 + Jadwigi w 2 r. śm. i Stanisława Grzegorczyków.

12.30 W intencji parafian/+ /

12.30 + Leokadii Majchrzak w 10 r. śmierci, i 8 r. śmierci Ireny Klimczak.

18.00 + Kazimiery Rubaj – od rodziny Kądzielskich.