Niedziela 24 listopada UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIAT .

8.00 + Za zmarłych z rodzin; Michalskich i Badziaków.

9.30 + Stanisława w 20 rocznicę śmierci i Bartosza Szymajdów, Zbigniewa, Wacława

i Wacławy Borowców.

11.00 + Cecylii Progi.

12.30 W intencji Sióstr Antoninek z racji jubileuszy oraz naszych parafian i gości.

18.00 + Heleny i Henryka Kubus.

Poniedziałek 25 listopada dzień powszedni.

7.00 + O Boże błogosławieństwo dla intencji Janusza z okazji imienin oraz rodziny.

17.30 + Jadwigi Baczyk – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Bronisława Janusa.

Wtorek 26 listopada dzień powszedni.

7.00 + Sławomira Fabijańskiego – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Stanisławy Kowalczyk.

18.00 + Genowefy i Jana Witkowskich.

Środa 27 listopada dzień powszedni.

7.00

17.30 – Dziękczynno błagalna w intencji Toma – o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo

i potrzebne łaski w 40 lecie urodzin.

18.00 – O łaskę zdrowia i Bożą opiekę dla Leokadii Bielackiej.

Czwartek 28 listopadadzień powszedni.

7.00

17.30 – O szczęśliwy przebieg operacji dla Bożenny.

18.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Dawida w 18 urodziny.

Piątek 29 listopada dzień powszedni.

7.00

17.30 + Jadwigi Baran – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Marka Plicha – od uczestników pogrzebu.

Sobota 30 listopada Święto św. Andrzeja Boboli, apostoła.

7.00

17.30 + Mileny, Klemensa i Ryszarda Andrzejewskich, Heleny, Zofii, Elżbiety, Zenona

Golców, Cecylii Barankiewicz.

18.00 + Andrzeja, Genowefy, Henryka Rybczyńskich, Ireny i Władysława Wajszczyków.