zycz2020

11.04.2020|Aktualności|

Wielki Piątek

10.04.2020|Aktualności, Galeria|

Tekst modlitwy błogosławieństwa

Obrzędy błogosławieństw pokarmów na stół wielkanocny

Przepełnieni wielkanocną radością, zasiądziemy do świątecznego stołu i podzielimy się wzajemną życzliwością przy składaniu sobie życzeń. Nowe życie Zmartwychwstałego Pana symbolizuje poświęcone jajko, którym także dzielimy się wzajemnie.
Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.

Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy, mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.
Chlebie żywy który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.
Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.
Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen.

Nie poświęcamy pokarmów wodą święconą.

9.04.2020|Aktualności|

9.04.2020|Aktualności, Galeria|

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 2020r.

1. Wielki Czwartek.Msza św. o godz.18.00 transmitowana przez Internet. Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy z zachowaniem ilości osób.

2. Wielki Piątek. Jedyny dzień w roku, w którym Kościół powstrzymuje się od sprawowania Eucharystii. Jest to dzień postu ścisłego, który przypomnijmy, obowiązuje wszystkich pomiędzy 18 a 60 rokiem życia, wolno zjeść raz do syta, oraz dwa razy skromnie się posilić. Taki post nie obowiązuje chorych. W godzinie Męki Chrystusa a więc o godzinie 15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Liturgia o godzinie 18.00 transmitowana przez Internet.. Adoracja z zachowaniem ilości osób.

Kościół przez cały dzień będzie otwarty dla wszustkich

WIELKI PIĄTEK JEST TAKŻE DNIEM SPOWIEDZI WIELKOPOSTNEJ. SPOWIADAMY OD GODZINY 10.00 DO POŁUDNIA ORAZ OD 16.00. PROSIMY O ZACHOWANIE OSTROŻNOĆI ORAZ ILOŚCI OSÓB.

3. Wielka Sobota. Liturgię Wielkiej Soboty rozpoczniemy o godz. 20.00. transmitowana przez Internet. Adoracja z zachowaniem ilości osób.

Rezurekcja w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 6.00 bez procesji a później Msze św. o 9.30 11.00. 12.30 i 18.00.

W drugim dniu świąt w Poniedziałek Wielkanocny, Msze św. jak w każdą niedzielę a więc: 8.00, 11.00, 12.30 i 18.00.

Wszystkie te wydarzenia będą tylko w kościele parafialnym i będą transmitowane przez Internet.

9.04.2020|Aktualności, Ogłoszenia|

List Czasu epidemii

Łódź, dnia 9 kwietnia 2020 roku

Wielki Czwartek

List Czasu epidemii

Drodzy Siostry i Bracia,

Przed nami największe w roku liturgicznym Święta: Święta Nadziei – Święta Paschalne. Wielu z Was zadaje pytanie: w jaki sposób je przeżyć? W warunkach epidemii; niemal bez szansy uczestnictwa w liturgii; bez zwyczajnego dostępu do sakramentów; i innych wielkanocnych obrzędów (jak poświęcenie pokarmów); bez wielkiej możliwości odwiedzenia najbliższych – ograniczeń jest wiele, i wszyscy dokoła je powtarzają. Ja jednak – pozwólcie – nie będę się teraz do nich odnosił. Chcę raczej odpowiedzieć na Wasze (nasze) pytanie: JAK przeżyć te Święta? Odpowiem krótkim fragmentem „Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian”. Apostoł pisał ten list tuż przed Wielkanocą roku 57. W 5-tym rozdziale ewidentnie podpowiada swoim adresatom, w jaki sposób mają świętować tę nadchodzącą najważniejszą Uroczystość, i zachęca: Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak więc przeto odprawiajmy Święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu – kwasu złości i przewrotności, lecz – przaśnego chleba czystości i prawdy (1 Kr 5, 6b – 8). W tych czterech zdaniach Paweł zawarł zarówno całe teologiczne przesłanie Wielkiejnocy, jak i najważniejsze elementy jego przeżywania przez chrześcijan.

Zacznijmy od teologicznego przesłania. Ono wpisane jest najpierw w zdanie: „Jako nasza Pascha został ofiarowany Chrystus”. Słowo „Pascha” ma w języku Pisma Świętego dwa znaczenia. Po pierwsze opisuje ŚWIĘTO upamiętniające Noc Wyjścia/wyzwolenia Izraela z niewoli egipskiej; po drugie zaś oznacza BARANKA, którego tamtej nocy (a potem w każdy jej obchód) zabijano, by go spożyć jako najważniejsze danie świątecznej Uczty, i aby jego krwią pomazać odrzwia swoich domów. To jego krew uratowała Izraela od śmierci, i umożliwiła ucieczkę z Egiptu. Jego krew była więc ceną ich wyzwolenia. Ich Pascha-Święto zrodziła się więc z Jego Paschy-Ofiary. Cieszyli się życiem, za które on (baranek) zapłacił śmiercią.

Św. Paweł wzywa NAS: „Świętujmy!” „Radujmy się!” Oto jest nowy Baranek, Chrystus – Pascha złożona w ofierze za nas. Ucieszmy się WOLNOŚCIĄ (jakież to ważne dla nas słowo!), ofiarowaną nam za cenę krwi/śmierci/ofiary Jezusa Chrystusa. EGIPT (dla każdego z nas znaczy to zapewne coś innego) ZOSTAŁ ZA NAMI. To, co nas niewoliło i uśmiercało, upokarzało, odbierało pokój i przetrącało nadzieję i ochotę do życia – choć wydawało się niepokonalne jak władza faraonów, i niewzruszone jak ich piramidy – okazało się za słabe wobec Miłości i Niewinności pozornie bezsilnego Cieśli z Nazaretu.

Drugim elementem paschalnej katechezy jest „przaśny chleb czystości i prawdy” – obok baranka to właśnie przaśny/niekwaszony chleb (maca) stanowił główne danie paschalnej wieczerzy. Dlaczego przaśny? Dlatego, że wyzwolenie z Egiptu – choć wyczekiwane przez lata i upragnione – przyszło nagle. Zaskoczyło Izraelitów. Kiedy zostali wezwani przez Boga do wyjścia, okazało się, że nie mają gotowego chleba na drogę: mieli tylko jeszcze niezakwaszone ciasto w dzieżach (zob. Wj 12, 34). Bóg nie czekał, aż się ono zakwasi, a oni sami będą gotowi do drogi. Wyprowadził ich nie przygotowanych – jakby przez zaskoczenie…

Czy nie taka jest właśnie reguła działania Boga? Oferuje nam wolność, choć widzi, że nie jesteśmy na nią przygotowani – jeszcze nie wszystko przemyśleliśmy; nie wszystko rozumiemy; nie ze wszystkim mieliśmy czas się uporać i rozliczyć. Może chcielibyśmy powiedzieć Bogu jak św. Augustyn: „Jeszcze nie dziś! Jutro. Jutro. Za miesiąc”. Bóg nie czeka aż będziemy perfekcyjnie gotowi. Wie, że by się nie doczekał… Noc paschalna zaskakuje nas darem wolności, na którą nie jesteśmy jeszcze przygotowani. Potrzebujemy do niej szybko dorastać, ale już „po drodze” do Ziemi obiecanej.

Może mogliśmy lepiej przeżyć ten Wielki Post; może mogliśmy lepiej wykorzystać czas; może powinniśmy byli więcej czasu spędzić na modlitwie czy na refleksji; może tak naprawdę nie dokonaliśmy jeszcze poważnego rachunku sumienia; nie tylko nie jesteśmy gotowi wyjść z niewoli – może jeszcze w ogóle nie zdążyliśmy jej sobie uczciwie uświadomić. Panu to nie przeszkadza. Pan na szczęście nie czeka. Chce nas wyzwolić teraz. Odwagi!

I trzeci element Pawłowej katechezy paschalnej: stary kwas. Apostoł nawiązuje tu do żydowskiego zwyczaju przeszukiwania domu przed wieczerzą paschalną w celu znalezienia i usunięcia z domu wszelkiego starego kwasu. Ze świecą w ręku należy przejrzeć wszystkie pomieszczenia, wszelkie szpary i dziury, w których mógłby się znaleźć stary kwas. To czynność głęboko religijna (nie można jej mylić z wiosennymi porządkami…). Towarzyszy jej modlitwa. Na jej zakończenie pobożny Żyd wyrzeka się jeszcze także i tego kwasu, którego nie znalazł czy nie rozpoznał. Odrzucenie „starego kwasu” musi być całkowite.

Obrzęd ten jednak wskazuje na coś jeszcze – co być może w tę, tak inną Wielkanoc – łatwiej do nas przemówi: Otóż, miejscem przygotowania, a następnie przeżycia Paschy jest własny DOM; to z domu trzeba usunąć stary kwas; najlepiej uczynić to w gronie domowników – zapraszając do tej czynności dzieci, objaśniając im jej symbolikę. Dom musi zostać przygotowany na główny obchód Paschy. Pascha w pierwszym Przymierzu była liturgią DOMOWĄ. Najważniejsze święto wiary przeżywano przy domowym stole (a nie w świątyni na solennej liturgii); jego objaśnienie dokonywało się w PRZEKAZIE RODZINNYM.

Oczywiście, dla nas chrześcijan najważniejszym momentem obchodu Paschy jest Wigilia Paschalna, a później Eucharystia w Niedzielę Wielkanocną. Przeżyjemy je jednak zasadniczo w swoich domach – w gronie rodzinnym. To okazja do rodzinnego przekazu wiary, do rodzinnej modlitwy, świadectwa, katechezy. Podobnie jak śniadanie wielkanocne. Nie zaniesiecie w tym roku składających się na nie pokarmów do kościoła na „poświęcenie”. Ale sami je pobłogosławcie! A potem – koniecznie (!) – objaśnijcie najmłodszym ich znaczenie: objaśnienie mięsa (na pamiątkę baranka) i pieczywa (na pamiątkę macy) zaprezentowałem powyżej; ale są jeszcze jajka – symbol nowego życia, i chrzan – przypomnienie gorzkiego smaku niewoli, jest sól – znak misji zleconej nam przez Zmartwychwstałego.

Czy to nie uderzające? Cały poprzedni rok spędziliśmy w naszej diecezji na refleksji nad kondycją rodziny i nad przekazem wiary, jaki się w niej najpierw dokonuje. Czy nie jest tak, że Pan właśnie nas zaprasza, by to wszystko, o czym mówiliśmy zamienić w czyn. Może Pan chce nas uchronić od pustego i teoretycznego gadulstwa, a chce odnawiać nasz Kościół poprzez ożywienie Go w „Kościołach domowych”. Tak. Wiem. Samo to pojęcie „Kościół domowy” zostało przez nas pozbawione mocy. Wydaje się nam albo pobożną abstrakcją, albo nazwą własną zarezerwowaną dla jednego z kościelnych ruchów. A przecież pierwsi chrześcijanie „łamali Chleb PO DOMACH” (Dz 2, 46), a do początku IV w. nie znali innych Kościołów jak „Kościoły domowe” (Domus Ecclesiae). W waszych domowych Kościołach – jestem o tym przekonany – rozstrzygnie się, i to pozytywnie (!) – przyszłość całego naszego Łódzkiego Kościoła. I stanie się to nie za dziesięć czy dwadzieścia lat. Ale dziś! W te Święta!

I ostatnia myśl, z której chcę wyprowadzić swoje życzenia:

Św. Paweł mówi, iż ostatecznie Jezusowa Pascha rozgrywa się w każdym z nas. To my „przaśni jesteśmy”; i to z nas musi zostać usunięty stary kwas złości i przewrotności. W ich miejsce pojawią się w nas, i zapanują, czystość i prawda. To w nas dokonuje się Pascha/przejście: z niewoli i śmierci do miłości i życia. Ze zła ku Dobru! To jest najistotniejszy wymiar świętowania Wielkiejnocy. Możemy go doświadczyć wszędzie – również nie ruszając się fizycznie z domu. Kto wie, może właśnie – pozostając u siebie – potrafimy się na nim nawet bardziej skupić? Na pewno wspomóc nas może w tym najbliższa i najbardziej konkretna wspólnota „Kościoła domowego”. I tego właśnie – ŹRÓDŁOWEGO – doświadczenia życzę. Niech ono przyniesie ze sobą głęboką radość i „pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł”, i który „ustrzeże naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie” (por. Flp 4, 7). Właśnie tego życzę: pokoju serca i myśli.

I jeszcze bardzo Wam dziękuję: za Waszą dojrzałość, za Waszą ofiarność, i za nasze bycie razem

Wasz

Arcybiskup Grzegorz

9.04.2020|Aktualności|

NIEDZIELA PALMOWA – 05.04.2020.

1. Staraniem naszego p. Mikołaja organisty w najbliższe niedziele odbywać się będą transmisje mszy św. z kościoła o godzinie 9.30 oraz 11.00.

Link na stronę: www.facebook.com/parafiastoki

2. Zapewne będzie ten czas świąteczny przeżywany w odosobnieniu. Przepisy dotyczące liczby zgromadzonych osób w kościele są na święta podwyższone do 50 osób i ten rygor jest dla naszego wspólnego dobra. Do świąt jednak obowiązuje liczba 5 uczestników i nie możemy tego przekraczać.

3. Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w transmisjach prowadzonych przez mass-media. Liturgie pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego w archikatedrze łódzkiej. Z naszej parafii będą transmitowane przez Internet w następujących godzinach:
– Msza święta Niedzieli Palmowej o godz. 9.30 i 11.00,
– Msza świętą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godz. 18.00,
Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 18.00,
Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 20.00. Nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów a w zamian uczynicie to w domu przed świątecznym śniadaniem. Słowa modlitwy podamy później.

4. Msze święte Niedzieli Palmowej odbywać się będą bez procesji na wejście.

5. Msza święta Krzyżma będzie sprawowana w pierwszą sobotę po ustaniu pandemii. Zgodnie z polską tradycją zachowujemy obrzęd przeniesienia Najświętszego Sakramentu do tzw. ciemnicy w Wielki Czwartek i do „grobu” Pańskiego w Wielki Piątek;

Zachęcamy wiernych do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w tzw. ciemnicy i „grobie” Pańskim, tak jednak, aby zachować główną zasadę izolacji w odległości od siebie;
W liturgii Wielkiego Piątku oddajemy cześć Krzyżowi przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez pocałunku czy dotyku. Można także zastosować formę adoracji Krzyża bez podchodzenia, w milczeniu. Z adoracją Krzyża nie łączymy zbiórki ofiar na Ziemię Świętą.

6. Kierujemy także słowa ogromnej wdzięczności dla wszystkich ofiarodawców przesyłających swoje pieniądze często z dopiskiem „na tacę”. To ogromne wsparcie i jedyny prawie grosz, który wpływa w
tym trudnym czasie a pozwolił też na dokonanie wypłat pracownikom kościelnych

7. Dość często pojawiają się pytania o możliwość spowiedzi. Wychodząc naprzeciw będziemy do Waszej dyspozycji w Wielki Piątek od 10.00 do 12.00 i po południu od 16.00. Nasze konfesjonały
są zabezpieczone folią a odległości od osoby najbliższej zachować musimy sami. Dzień I Komunii św. będzie podany pod koniec maja a dziś możemy ogłosić, że będzie to zdecydowanie czas po wakacjach.

W ostatnich dniach odszedł od nas;
Zdzisław Beda.

Wieczny odpoczynek mu dać Panie……

Rodzinie i przyjaciołom zmarłego, składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia.

4.04.2020|Aktualności, Ogłoszenia|

Celebracje Wielkiego Tygodnia 2020 roku w Archidiecezji Łódzkiej

Zarządzenie

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo wiernych w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, w zgodzie z aktualnie obowiązującymi zarządzeniami władz państwowych, zostają wprowadzone następujące zasady celebracji Wielkiego Tygodnia w parafiach Archidiecezji Łódzkiej:

 1. W każdym zgromadzeniu może uczestniczyć 5 osób, nie licząc celebransów, zredukowanej do niezbędnego minimum służby liturgicznej i kościelnej (np. organista, zakrystianin);

 1. Zgodnie z decyzją Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego celebracje Wielkiego Tygodnia powinny być sprawowane we wszystkich kościołach parafialnych i kaplicach publicznych. Ponadto Arcybiskup Metropolita Łódzki usilnie prosi, aby wszystkie wspólnoty zakonne męskie i żeńskie sprawowały liturgię Triduum w swoich kaplicach domowych;

 1. Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w transmisjach prowadzonych przez mass-media. Liturgie pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego w archikatedrze łódzkiej transmitowane przez TVP3, Toya, radio i internet będą się odbywać w następujących godzinach:

– Msza święta Niedzieli Palmowej o godz. 9.00

– Msza świętą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godz. 19.00

– Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 19.30

– Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 21.00.

Przypominamy, że w dni Triduum Paschalnego udział w wieczornych celebracjach liturgicznych można zastąpić odmówieniem Liturgii Godzin: w Wielki Czwartek i Wielki Piątek – Nieszporów, w Wielką Sobotę – Godziny Czytań z Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego;

 1. Msze święte Niedzieli Palmowej powinny odbywać się bez procesji (III forma przewidziana przez Mszał Rzymski);

 1. Msza święta Krzyżma będzie sprawowana w pierwszą sobotę po ustaniu epidemii. Jeśli zabrakłoby w parafiach Oleju Krzyżma lub Chorych, można je otrzymać w katedrze. W Mszy Wieczerzy Pańskiej zaleca się opuszczenie mandatum. Zgodnie z polską tradycją zachowujemy obrzęd przeniesienia Najświętszego Sakramentu do tzw. ciemnicy w Wielki Czwartek i do „grobu” Pańskiego w Wielki Piątek;

 1. Zachęcamy wiernych do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w tzw. ciemnicy i „grobie” Pańskim, tak jednak, aby zachować główną zasadę zgromadzeń do 5 osób;

 1. W liturgii Wielkiego Piątku oddajemy cześć Krzyżowi przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez pocałunku czy dotyku. Można także zastosować formę adoracji Krzyża bez podchodzenia, w milczeniu. Z adoracją Krzyża nie łączymy zbiórki ofiar na Ziemię Świętą. Zgodnie z zaleceniem Ojca Świętego Franciszka odbędzie się ona w niedzielę 13 września. Do uroczystej modlitwy wiernych należy dodać następujące wezwanie:

9b. O USTANIE EPIDEMII

(przedostatnie wezwanie)

2020-03-31 19-03-50

Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan śpiewa:

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na udręczoną rodzinę ludzką, szukającą w Tobie ocalenia; zatrzymaj szerzącą się grozę choroby i śmierci,* aby wszyscy mogli na nowo w pełni radować się darami Twojej łaski.

Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

 1. W tym roku rezygnujmy z obrzędu błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych w formie publicznej. Obrzęd ten zastępuje błogosławieństwo posiłku dokonane w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Tekst znajduje się w załączeniu i na stronie internetowej archidiecezji. Prosimy, aby Księża Proboszczowie umieścili ją na stronach internetowych parafii oraz zadbali o dostarczenie jej do osób samotnych i starszych;

 1. Podczas celebracji liturgii Wigilii Paschalnej i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego nie organizujmy procesji rezurekcyjnej. Należy ją zastąpić chwilą adoracji Najświętszego Sakramentu połączoną z biciem dzwonów.

 1. Należy nadal zachowywać zalecenia wydane w Zarządzeniach z dnia 14 i 24 marca br.

Biskup Ireneusz Pękalski

Wikariusz Generalny

Łódź, dnia 31 marca 2020 roku

KO-1.5.2-272/2020

Obrzędy błogosławieństw pokarmów na stół wielkanocny

Przepełnieni wielkanocną radością, zasiądziemy do świątecznego stołu i podzielimy się wzajemną życzliwością przy składaniu sobie życzeń. Nowe życie Zmartwychwstałego Pana symbolizuje poświęcone jajko, którym także dzielimy się wzajemnie.
Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.

Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy, mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.
Chlebie żywy który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.
Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.
Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen.

Nie poświęcamy pokarmów wodą święconą.

31.03.2020|Aktualności|

Zarządzenie Abp. Łódzkiego dot. I. Komunii i Bierzmowania

ARCYBISKUP

METROPOLITA ŁÓDZKI

Łódź, dnia 31 marca 2020 roku

Abp–1.1-272/2020

Zarządzenie

W związku z panującym stanem epidemii postanawiam:

 1. terminy I. Komunii świętej w parafiach należy przenieść na czas ustania zagrożenia; wcześniej możliwe jest organizowanie I. Komunii świętej dla pojedynczych dzieci w gronie najbliższej rodziny (przy przestrzeganiu limitu 5 uczestników liturgii). Do Księdza Proboszcza i Rodziców należy ocena przygotowania dziecka do tego wydarzenia;

 1. zaległe terminy bierzmowania – po ustaniu epidemii – należy ustalić z Księżmi Biskupami

Ks. dr Zbigniew Tracz

Kanclerz

+ Grzegorz Ryś

Arcybiskup Metropolita Łódzki

31.03.2020|Aktualności|

Kilka myśli

Łódź, Wielki Post 2020 – w czasie pandemii.

„Chyba najgorszą rzeczą, jaką mogliśmy usłyszeć w ostatnim czasie w kontekście
epidemii było to, że zamknęła się brama miłosierdzia. To nie jest Ewangelia. Nie
zamykają się żadne bramy. Bóg nigdy nie przestaje i nie przestanie być
miłosierny. Bóg przychodzi, aby nas zbawiać i nigdy nie karze nas przez chorobę”
– mówi ks. dr Mirosław Tykfer, redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego”.

Powyższe słowa skłoniły mnie do przesłania taką właśnie bezpieczną drogą kilku myśli.

Sprawując Eucharystię w pustym kościele czuje się dziwnie. To tak, jakby człowieka osadzonego w rodzinie nagle eksmitowano w odosobnienie. Mówiąc „Pan z Wami”, nie słyszę odpowiedzi. Wiem, że nie mówię tego do murów, bo Pan jest wszędzie.

Drodzy parafianie,
Wszyscy przeżywamy ten ciężki czas – czas doświadczenia – w większej czy mniejszej izolacji. Doskonale wiemy, że tak się dzieje dla naszego dobra, bo życie jest największym darem. Czytałem listy i kartki, które nasza ciocia Zosia – dziś już nieżyjąca – pisała w czasie drugiej wojny światowej, kiedy była wywieziona na Sybir. Te listy były pisane MIŁOŚCIĄ. Każda litera była pisana starannie a krótkie myśli po ich przeczytaniu stawały się dla czytającego istną skarbnicą. Mamy dziś dużo do przemyślenia w czasie, który daje nam kwarantanna bądź to nałożona bądź też przyjmowana z rozsądku. My, Polacy, jesteśmy dość osobliwym narodem, który trudno zrozumieć nie tkwiąc w kontekście historycznym. Toczymy swoje spory, ale zawsze, gdy zło jest u bramy potrafimy się mobilizować i atak złego odeprzeć. Chociaż nie jesteśmy teraz fizycznie blisko, to czuję i rozumiem Wasze obawy, co dalej? Wsłuchując się w podpowiedzi parafian, staramy się wraz z panem organistą Mikołajem sprawić, byście mogli, choć na odległość, ale jednak zobaczyć wnętrze kościoła oraz uczestniczyć w liturgii przez media. Nie mamy profesjonalnego sprzętu ani pieniędzy na jego zakup, dlatego wykorzystując dostępne możliwości postaramy się, aby od V Niedzieli Wielkiego Postu transmitować Eucharystię odprawianą w kościele parafialnym o godzinie 9.30 i 11.00. Transmisja będzie dostępna na Facebooku na profilu naszej parafii – www.facebook.com/parafiastoki. Bardzo proszę, abyście zatroszczyli się o udostępnienie możliwości oglądania transmisji Waszym bliskim – seniorom, którzy często nie korzystają z mediów społecznościowych.

Mamy potrzebę kontaktu z Wami wiedząc jednocześnie, że taki kontakt bezpośredni jest dla obydwu stron zagrożeniem. Usilnie Was proszę, dla naszego wspólnego dobra, abyście zachowali na wszelkie możliwe sposoby zalecenia ludzi, których zadaniem jest zabezpieczenie naszego zdrowia i życia. Nie usiłujmy być mądrzejszymi od innych, ale starajmy się być bardziej pokorni. Gro zachorowań wzięło się niestety z braku rozsądku i odpowiedzialności. Jest to czas do wykorzystania w domu, z rodziną, rozmowach, wspólnej pracy, nadrabianiu zaległości itd. Może jest to dany nam czas na zbliżenie się do siebie? W parafii podczas pandemii od poniedziałku do piątku włącznie, wolontariusze, którzy sami się zgłosili, za co im serdecznie dziękuję, pomagają dostarczyć do domów najbardziej potrzebujących osób i rodzin może aż a może tylko 21 posiłków. Każda pomoc jest na wagę złota, ale trzeba też pamiętać, że czasem ważniejsze jest, aby się chwilę zatrzymać i choćby przez telefon porozmawiać ze sobą. Także media społecznościowe, o czym wspominał nasz łódzki Ksiądz Kardynał Konrad Krajewski, niosą wielką pomoc a przez prawdziwie podawane informacje stają się źródłem siły i wiary.

Drodzy parafianie i mili goście.
Wiecie jak trudno jest odpowiadać za innych, także pracowników kościoła, którzy mają na utrzymaniu całe rodziny i regulowanie rachunków. Bardzo ciężko będzie mi teraz, z racji na trzytygodniową Waszą usprawiedliwioną nieobecność, uczynić to, aby dostali godne i zasłużone wynagrodzenie.
Przeszło moje oczekiwanie, kiedy zobaczyłem na koncie parafialnym wpłaty różnych kwot od naszych parafian wraz z dopiskiem „na tacę”. To jest dla mnie przejaw Waszej mądrości życiowej, roztropności i troski. Dziękuję Wam z całego serca ta wielką życzliwość i zaufanie, okazywane w tak trudnym dla Was i dla Waszych rodzin czasie. Jestem z Wami na dobre i na złe i każdego dnia się za Was modlę. Ufam Bogu, że kiedy przeminie ten czas świadomej rozłąki, połączymy wspólnie siły i nadrobimy ten trudny czas.

Prośmy za siebie wzajemnie o ustanie czasu pandemii i módlmy się by Bóg miał nas w swojej opiece.

Wasz Proboszcz
Ks. Marek Izydorczyk

28.03.2020|Aktualności|