ws_sw2

2 listopada, we wspomnienie

Wszystkich Wiernych Zmarłych

msze święte o godzinie 7.00, 9.00,

 nabożeństwo za zmarłych z wypominkami o 17.30

 i msza św. wieczorem o godzinie 18.00

31.10.2017|Archiwum|

Sakrament bierzmowania 2018.

golab

Rozpoczynamy w naszej parafii przygotowanie do sakramentu bierzmowania. W związku z tym zapraszamy wszystkich kandydatów na pierwsze spotkanie, które odbędzie się we wtorek 19 września o godz. 18.30.

Udzielenie sakramentu bierzmowania planowane jest w drugiej połowie marca 2018 roku.

Przygotowanie poprowadzi:

Ks. Kazimierz Bednarek.

Zapraszamy.

16.09.2017|Archiwum|

Różaniec do granic

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania w niedzielę 17 września 2017 r.

1.Ogólnopolska inicjatywa Różaniec do granic jest związana z jubileuszowym rokiem objawień w Fatimie. Sto lat temu Maryja przekazała trojgu portugalskich dzieci orędzie ocalenia: nawracajcie się, wynagradzające za grzechy przeciw mojemu niepokalanemu sercu i odmawiajcie różaniec. Celem tej inicjatywy jest podjęcie ogólnopolskiej modlitwy różańcowej przez osoby zebrane wzdłuż granic naszego kraju, w intencji Polski i całego świata.

7 października o godz. 14.00, w pierwszą sobotę miesiąca, w święto Matki Bożej Różańcowej, na granicach naszej Ojczyzny zostaną odmówione 4 części różańca. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej www.rozaniecdogranic.pl oraz na plakatach i ulotkach.

2.Parafia Archikatedralna p.w. św. Stanisława Kostki w Łodzi organizuje przygotowanie do chrztu dorosłych zwane katechumenatem. Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek 2 października o godz. 18.30 przy ul. ks. I. Skorupki 7. Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii Parafii Archikatedralnej (tel.: 042/636 10 68) lub u prowadzącego przygotowanie – Ks. dra Wojciecha Błaszczyka (tel.: 609 859 144).

3. Centrum Służby Rodzinie zaprasza rodziców spodziewających się narodzin dziecka do udziału w zajęciach szkoły rodzenia. Spotkania prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów przygotowujących rodziców do porodu, karmienia naturalnego, pielęgnacji noworodka i pełnienia ról rodzicielskich. Szkoła jest bezpłatna. Nowy kurs rozpoczął się 14 września w Centrum Służby Rodzinie. Zapisy prowadzone są telefonicznie (42 682-20-22) lub mailowo (csr@csr.org.pl). Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Centrum Służby Rodzinie oraz profilu CSR na Facebooku.

4. Sanktuarium Świętości Życia w Łodzi (ul. Łagiewnicka 197/201) zaprasza w piątek 22 września na spotkanie w ramach duszpasterstwa małżeństw dotkniętych niepłodnością – ABRAHAM I SARA. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. w kaplicy o godz. 19.00. Zapraszamy wszystkie małżeństwa dotknięte tym problemem.

 

16.09.2017|Archiwum|

Komunikat w związku z nominacją nowego Arcybiskupa metropolity Łódzkiego

    Z ogromną radością informujemy, że Ojciec Święty Franciszek podniósł do godności arcybiskupiej i mianował na urząd Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Grzegorza Rysia, dotychczasowego biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej.

    Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś urodził się w Krakowie 9 lutego 1964 roku. W latach 1982-1988 odbył formację w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej oraz studia na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 r. z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego w Katedrze Wawelskiej. Równolegle do studiów teologicznych odbył studia na Wydziale Historii Kościoła PAT. W 1994 r. uzyskał doktorat, a w 2002 r. habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii. Był członkiem komisji historycznych w procesach beatyfikacyjnych, miedzy innymi w procesie kanonizacyjnym świętego Jana Pawła II. W latach 2007-2011 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2010-2011 r. był przewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w Polsce. 28 września 2011 otrzymał sakrę biskupią z rąk księdza Kardynała Stanisława Dziwisza. W swoim herbie nosi zawołanie: Moc w słabości. Owocną pracę naukową łączy z zaangażowaniem duszpasterskim.

    Przewodniczy Zespołowi ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Jest także członkiem Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski.

    Drogich Archidiecezjan serdecznie prosimy o modlitwę w intencji Księdza Arcybiskupa Metropolity Grzegorza Rysia, aby pełnienie przez niego urzędu Pasterza Kościoła Łódzkiego było bardzo owocne, a dla samego Księdza Arcybiskupa stało się źródłem radości. We wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji Łódzkiej w niedzielę 17 września br., podczas wszystkich Mszy świętych w modlitwie wiernych należy zamieścić wezwanie w intencji Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia a po Komunii świętej odśpiewać dziękczynny hymn: Ciebie Boga Wysławiamy.

 

I-I K Ireneusz Pękalski Wikariusz Generalny                                                                           /-/ * Marek Marczak Administrator Archidiecezji Łódzkiej

Łódź, dnia 14 września 2017 roku

 

 

16.09.2017|Archiwum|

Procesja Fatimska

pro  

13 września 2017 r.

 

 18.00 msza święta

oraz

 P r o c e s j a

 F a t i m s k a.

 

Zapraszamy

3.09.2017|Archiwum|

Dożynki – zaproszenie

1 DOŻYNKOWE  ŚWIĘTOWANIE.

W DNIU 17 WRZEŚNIA b.r.

 

ZAPRASZAMY NA ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA ZA

TEGOROCZNE PLONY. MSZA ŚWIĘTA W PARAFII

M.B.RÓŻAŃCOWEJ NA STOKACH O 

GODZINIE 12.30.

 

                                 ZAPRASZAJĄ:

                           KS. PROBOSZCZ

          RADA OSIEDLA STOKI I SIKAWA.

2

                   

2.09.2017|Archiwum|

Podziękowanie

Czcigodny Księże Proboszczu, Drodzy współparafianie.

Jako Grupa 6 młodych wolontariuszy  (3 Polaków i 3 Hiszpanów ) w dniach od 5 do 28 lipca pracowaliśmy w ramach fundacji Harambee Polska w parafii  Nyagondo w Kenii nad jeziorem Wiktorii przy odnowieniu kościoła parafialnego i pracach porządkowych wokół kościoła polegających na sadzeniu roślin. Koszty pobytu, przelotu opłacali sami wolontariusze. Także oni pokrywali koszty zakupu środków niezbędnych do remontu (farby, i inne środki, rośliny do sadzenia).

Z naszej parafii były dwie osoby,  mój syn Stefan i ja. Nasza parafia wspomogła ten zakup zbiórką przed kościołem w dniu 18.06.2017 (zebrano 1985 złotych). Jako lekarz, zabrałem ze sobą leki i przyjmowałem pacjentów w domu parafialnym. Zaprosiłem księdza z tej parafii do odwiedzenia Polski. Jeżeli nic nie wypadnie, przyjedzie w czerwcu 2018 roku. Dziękując za życzliwość na ręce ks. Proboszcza składam gorące podziękowania dla całej parafii za konkretne wsparcie i załączam kilka zdjęć wykonanych w Kenii.

Bóg Wam zapłać.                                                                              Z wyrazami szacunku

Jacek Pytel.

19.08.2017|Archiwum|

Kolonie Parafialne w Biskupinie

W niedzielę 30 lipca rozpoczęły się Kolonie Parafialne w Biskupinie. Kilka fotek pokaże nam jak się to odbyło a pozostałe relacje foto w miarę dostarczenia zdjęć od dzieci i Kadry

12.08.2017|Archiwum, Galeria|

Monstrancja Fatimska

Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice „Ecclesia de Eucharistia”

nazywa Maryję Niewiastą Eucharystii.

Całe życie Maryi było zwrócone na Jezusa i prowadziło do odkrycia sensu Eucharystii. Ona prowadzi nas do Najświętszego Sakramentu. Można powiedzieć, że Maryja była pierwszym tabernakulum i zarazem pierwszą monstrancją. Pierwszym tabernakulum stała się dla Jezusa po wypowiedzianym fiat podczas Zwiastowania. Dzięki niemu prosta dziewczyna z Nazaretu stała się Matką i pierwszym Mieszkaniem Słowa Wcielonego. Zaraz po tym wydarzeniu Maryja idzie do Elżbiety. Tym samym staje się pierwszą monstrancją. Maryja odkrywa Jezusa i pragnie nam Go dawać. Nie zasłania Go, ale właśnie na Niego wskazuje.

Monstrancja – Dar przygotowany przez Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i Fundację Aniołów Miłosierdzia, która daje nieustannie nadzieję jedynemu na Litwie Hospicjum. Monstrancja została wykonana przez Firmę Drapikowski Studio z Gdańska. Monstrancja przedstawia Maryję – Niewiastę obleczoną w słońce, u której stóp znajduje się księżyc. Księżyc w którym wtopiona jest autentyczna grudka ziemi z księżyca oraz 12 meteorytów. W centrum, niejako w sercu Niewiasty Eucharystii znajduje się miejsce w którym będzie umieszczany Najświętszy Sakrament. Niech ten znak Maryi przypomina wszystkim, że winniśmy dar rodzącego się Pana przechowywać w czystych i nieskalanych grzechem sercach i być odblaskiem Jego światłości.

 

 

1 2 3

Nocne czuwanie z 4 na 5 sierpnia  w kaplicy Sióstr Antonianek na Janosika w Łodzi.

12.08.2017|Archiwum, Galeria|