Intencje Mszy świętych od 27.12.2020 – 03.01.2021 roku.

Niedziela 27 grudnia ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY.

8.00 + Józefa Lubowickiegogreg. 27.

9.30 + Zenobii i Stanisława Kaźmierczaków, Jacka Kruszyńskiego.

11.00 – Dziękczynno błagalna z prośbą o potrzebne łaski dla Renaty i Sławomira w 35 rocznicę ślubu.

12.30 – W intencji parafian – + Genowefy Miksa.

18.00 + Alfredy Niedzielskiej w 14 rocznicę śmierci.

Poniedziałek 28 grudnia Święto świętych Młodzianków męczenników.

7.00 + Józefa Lubowickiegogreg.28.

17.30 + Czesława Aleksandra Łaskiego – intencja od rodziny.

18.00 + Leokadii Bielackiej – od chrześniaka Andrzeja z rodziną.

Wtorek 29 grudnia 5 dzień w oktawie Bożego Narodzenia.

7.00 + Józefa Lubowickiegogreg.29.

17.30 + Haliny Masłowskiej w 1 rocznicę śmierci.

18.00 + Józefa Szymańskiego w 10 rocznicę śmierci, za zmarłych z rodzin; Szymańskich i Owczarczyków,

Jolanty Przendzak.

Środa 30 grudnia 6 dzień w oktawie Bożego Narodzenia.

7.00 + Józefa Lubowickiegogreg. 30.

17.30 + Marianny Łukasik – od uczestników pogrzebu.

18.00 – O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny z racji urodzin.

Czwartek 31 grudnia7 dzień w oktawie Bożego Narodzenia.

7.00 + Janiny, Ryszarda, Stanisława i Antoniego Iwańskich.

17.00 + Milady Urszuli Domańskiej.

17.30 – O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Sylwestra z racji imienin – zakończenie roku.

Piątek 01 stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

8.00 + Iwony Eliasz.

9.30 + Zofii Pałkagreg.1.

11.00 + Ryszarda Szymajdy – żony z rodziną.

12.30 – W intencji Parafian.

18.00 + Ryszarda Parczyńskiego.

Sobota 02 stycznia wsp. św.św. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu bpp i ddK.

7.00 + Zofii Pałkagreg.2.

17.30 + Józefa Nogieć w 2 rocznicę śmierci, rodziców i teściów oraz zmarłych z rodziny, Wojciecha i Jana.

18.00 + Danieli i Stanisława Szkudlarskich, Stanisławy i Czesława Langierowiczów.

Niedziela 03 stycznia 2. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM.

8.00 + Genowefy i Jana Witkowskich.

9.30 + Zofii Pałkagreg.3.

11.00 + Julianny i Mateusza Czarneckich, Marianny i Franciszka Pyzików.

12.30 – W intencji parafian – + Romana, Heleny, Jana, Zofii, Henryka, Ewy, Mieczysława, Kunegundy i

Hieronima.

17.30nabożeństwo różańcowe

18.00 + Anny i Bronisława Pająk.

26.12.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 20. – 27.12.– 2020 roku.

Niedziela 20 grudnia IV Niedziela Adwentu.

8.00 + Józefa Lubowickiegogreg. 20.

9.30

11.00 + Reginy Kral, Stefana Szymańskiego i zmarłych z rodziny.

12.30 – W intencji parafian – / + Irena /

13.30 + W 20 rocznicę śmierci Władysława Makaruka, Lucynę Makaruk oraz dziadków Aleksandry i Adama

Makaruków,Marianny i Feliksa Gąsiewiczów.

17.30Nabożeństwo różańcowe

18.00 + Teodory Nowackiej w 2 rocznicę śmierci i jej męża Kazimierza.

Poniedziałek 21 grudnia dzień powszedni.

7.00RORATY + Józefa Lubowickiegogreg.12.

17.30 + Wacława Źródelnego – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Marka Całkę.

Wtorek 22 grudnia dzień powszedni.

7.00 RORATY + Józefa Lubowickiegogreg.22.

17.30 + Ryszarda Szymajdy – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Janusza Frasunkiewicza – intencja od rodziny.

Środa 23 grudnia dzień powszedni.

7.00RORATY + Józefa Lubowickiegogreg. 23.

17.30 + Piotra i Krystyny Lesiak Deisenberg, Mariana, Franciszki i Janusza.

18.00 O Boże błogosławieństwo dla Wiktorii.

Czwartek 24 grudniadzień powszedni.

7.00RORATY + Józefa Lubowickiegogreg. 24.

23.00 – Pasterka na Skalnej.

24.00 – Pasterka – w intencji Parafian.

Piątek 25 grudnia NARODZENIE PAŃSKIE.

8.00 + Jadwigi, Rozalii, Mariana, Michała Zdzisława Adamczewskich.

9.30 + Józefa Lubowickiegogreg.25.

11.00 + Zenona Rewicza, siostry i dziadków, Andrzeja, zm. z rodzin; Jędrzejewskich i Ratowiczów.

18.00 + Mariana Cieszkowskiego w 1 rocznicę śmierci.

12.30 + Ireny i Władysława Izydorczyków, Zofii i Stanisława Burzyńskich, zmarłych z rodziny Gortatów.

18.00 + Wacława i jego rodziców; Franciszki i Andrzeja z rodziny Ciołków, Franciszka i Józefy Kulików.

Sobota 26 grudnia Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika.

8.00 + Józefa Lubowickiegogreg.26.

9.30 + Wiktorii Skwark.

11.00 + Janiny Wagner w 1 rocznicę śmierci

12.30 + Janiny i Bronisława Pękal, Anny i Wincentego Harmalów, Eugenii i Kazimierza Zapotocznych.

18.00 + Henryka Brzezińskiego.

Niedziela 27 grudnia ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY.

8.00 + Józefa Lubowickiegogreg. 27.

9.30 + Zenobii i Stanisława Kaźmierczaków, Jacka Kruszyńskiego.

11.00 – Dziękczynno błagalna z prośbą o potrzebne łaski dla Renaty i Sławomira w 35 rocznicę ślubu.

12.30 – W intencji parafian – + Genowefy Miksa.

18.00 + Leokadii Bielackiej – od chrześniaka Andrzeja z rodziną.

19.12.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 13. – 20.12.– 2020 roku.

Niedziela 13 grudnia III Niedziela Adwentu.

8.00 + Józefa Lubowickiegogreg. 13.

9.30 + Genowefy w 7 rocznice śmierci i Zbigniewa Nowaków w 41 rocznicę śmierci.

11.00 + Janiny i Józefa Kopertowskich.

12.30 – W intencji parafian /+ Ryszarda, Anieli, Wandy i Mikołaja/ -+ Leokadii Niewińskiej w 5 rocznicę śmierci.

16.30 + W intencji zmarłych przed narodzeniem dzieci od rodziców; Julii i Grzegorza

18.00 + Elżbiety, Zofii, Stanisława, Jadwigi, Andrzeja i Kazimierza Kula.

Poniedziałek 14 grudnia wsp. św. Jana od Krzyża kapłana i dK.

7.00RORATY + Józefa Lubowickiegogreg.14.

17.30 + Jadwigi Całka oraz Emilii i Romana Rosińskich.

18.00 + Piotra Wagnera w 4 rocznicę śmierci.

Wtorek 15 grudnia dzień powszedni.

7.00 RORATY + Józefa Lubowickiegogreg.15.

17.30 + Alicji i Grzegorza Koziorowskich, Marianny i Benedykta Sobierajskich.

18.00 + Leokadii Bielackiej – od uczestników pogrzebu.

Środa 16 grudnia dzień powszedni.

7.00RORATY + Józefa Lubowickiegogreg. 16.

17.30 + Marii i Stanisława Pastwów oraz zmarłych z tej rodziny.

18.00 + Janusza Frasunkiewicza – intencja pogrzebowa.

Czwartek 17 grudniadzień powszedni.

7.00RORATY + Józefa Lubowickiegogreg. 17.

17.30 + Krystyny Borowskiej.

18.00 + Władysławy i Władysława Rosińskich.

Piątek 18 grudnia dzień powszedni.

7.00RORATY + Józefa Lubowickiegogreg. 18.

16.30RORATY – Dziękczynna w urodziny; Henryki, Ewy i Andrzeja.

18.00 + Mariana Cieszkowskiego w 1 rocznicę śmierci.

Sobota 19 grudnia dzień powszedni.

7.00 RORATY + Józefa Lubowickiegogreg.19.

17.30 + Włodzimierza Dworaka – intencja od rodziny.

18.00 + Wiesława Chorążego i jego rodziców, Gertrudy i Kazimierza Czerwińskich.

Niedziela 20 grudnia IV Niedziela Adwentu.

8.00 + Józefa Lubowickiegogreg. 20.

9.30

11.00 + Reginy Kral, Stefana Szymańskiego i zmarłych z rodziny.

12.30 – W intencji parafian – +

12.30 + W 20 rocznicę śmierci Władysława, Lucynę oraz dziadków Aleksandry i Adama Makaruków,

Marianny i Feliksa Gąsiewiczów.

17.30Nabożeństwo różańcowe

18.00 + Teodory Nowackiej w 2 rocznicę śmierci.

12.12.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 06. – 13.12.– 2020 roku.

Niedziela 06 grudnia II Niedziela Adwentu.

8.00 + Józefa Lubowickiegogreg. 6.

9.30 + Cecylię Progę w 11 rocznicę śmierci.

11.00 + Zygmunta Podkunickiego w 13 rocznicę śmierci.

12.30 – W intencji parafian/+Włodzimierza, Wacława, Sławomira, Bogdana i Midii / + Kazimiery Rubaj w 1 rocznicę

śmierci.

17.30 Niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu.

18.00 – W intencji p. Mikołaja naszego organisty z racji imienin – od księży i s. Faustyny

Poniedziałek 07 grudnia wsp. św. Ambrożego bpa i dK.

7.00RORATY + Józefa Lubowickiegogreg. 7.

17.30 + Pelagii Urbaniak w 1 rocznicę śmierci.

18.00 + Marianny Stefańskiej.

Wtorek 08 grudnia UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA N.M.P..

7.00 RORATY + Józefa Lubowickiegogreg. 8.

12.00 GODZINA ŁASKI

17.30 + Leokadii Bielackiej – od sióstr Urszulanek oraz Bożeny i Gabrysi.

18.00 + Edwarda Sarneckiego, Barbary i Zygmunta Merling, Heleny i Aleksandra Majchrowskich,

Stanisława i Matyldy Rychtów.

Środa 09 grudnia dzień powszedni.

7.00RORATY + Wiesławy, Bolesława i Grzegorza Śliwińskich.

17.30 + Krystyny Grobelskiej – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Józefa Lubowickiegogreg. 9.

18.00 + Leokadii Bielackiej – od rodziny Marcinkowskich.

Czwartek 10 grudniadzień powszedni.

7.00RORATY + Józefa Lubowickiegogreg. 10.

17.30 + Longiny Bereckiej w 2 rocznicę śmierci oraz Wiesława i Kazimiery.

18.00 + Karola Bielackiego w 17 rocznicę śmierci.

Piątek 11 grudnia dzień powszedni.

7.00RORATY + Józefa Lubowickiegogreg. 11.

16.30RORATY + Bogdana Klimkiewicza – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Stanisława i Stefanii Rydzewskich.

Sobota 12 grudnia dzień powszedni.

7.00 RORATY + Józefa Lubowickiegogreg.12.

17.30 + Bronisława Saka oraz rodziców i teściów.

18.00 + Józefy Donifacy w 20 rocznicę śmierci, Jakuba, syna Ryszarda, synowe, zięciów oraz Stanisława

Bigaja.

Niedziela 13 grudnia III Niedziela Adwentu.

8.00 + Józefa Lubowickiegogreg. 13.

9.30 + Genowefy w 8 rocznice śmierci i Zbigniewa Nowaka w 41 rocznicę śmierci.

11.00 + Janiny i Józefa Kopertowskich.

12.30 – W intencji parafian – + Leokadii Niewińskiej w 5 rocznicę śmierci.

16.30 + W intencji zmarłych przed narodzeniem dzieci od rodziców; Julii i Grzegorza

17.30Nabożeństwo różańcowe

18.00 + Elżbiety, Zofii, Stanisława, Jadwigi, Andrzeja i Kazimierza Kula.

5.12.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 29.11.– do 06.12.– 2020 roku.

Niedziela 29 listopada I Niedziela Adwentu.

8.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 28.

9.30 + Stanisława Niewińskiego w 39 rocznicę śmierci.

11.00 + Zuzanny, Zdzisława Rolewiczów, Andrzeja Jankowskiego, Marii i Piotra Olejniczaków.

12.30 – w intencji parafian -.

18.00 + Stefanii, Franciszka i Heleny Wajszczyków, Andrzeja Rybczyńskiego i ich rodziców.

Poniedziałek 30 listopada Święto św. Andrzeja apostoła.

7.00RORATY + Wiesława Wiszowatego greg. 29.

17.30 + Jadwigi i Andrzeja Kubickich, Heleny Budziarek.

18.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla syna Andrzeja Halickiego.

Wtorek 01 grudnia dzień powszedni.

7.00 RORATY.+ Wiesława Wiszowatego greg. 30.

17.30 + Zbigniewa, Danuty, Jana i Heleny Lisek.

18.00 + Józefa Lubowickiegogreg. 1.

Środa 02 grudnia wsp. bł. Rafała Kalinowskiego, kapłana.

7.00RORATY + W intencji żywych Członków Żywego Różańca.

17.30 + Józefa Lubowickiegogreg. 2.

18.00 + Czesławy i Bogdana Staszczyków oraz ich rodziców.

Czwartek 03 grudniawsp. św. Franciszka Ksawerego, kapłana – I czwartek miesiąca.

7.00RORATY + Józefa Lubowickiegogreg. 3.

17.30 + Ewy i Janiny Derczyńskie – intencja od rodziny.

18.00 + Jarosława Stolarczyka.

Piątek 04 grudnia dzień powszedni- I piątek miesiąca.

7.00 – O Boże błogosławieństwo i łaski dla p. Basi z racji imienin – od księży i s. Faustyny.

16.30RORATY + Józefa Lubowickiegogreg. 4.

18.00 + Marianny Łukasik i zmarłych Członków Żywego Różańca.

Sobota 05 grudnia dzień powszedni – I sobota miesiąca.

7.00 RORATY + Józefa Lubowickiegogreg. 5.

17.30 + Stanisławy i Stanisława Trzonek.

18.00 + Zenobii i Jerzego Andrzejczaków.

Niedziela 06 grudnia II Niedziela Adwentu.

8.00 + Józefa Lubowickiegogreg. 6.

9.30 + Cecylię Progę w 11 rocznicę śmierci.

11.00 + Zygmunta Podkunickiego w 13 rocznicę śmierci.

12.30 – W intencji parafian/+ Henryk i Krystyna / + Kazimiery Rubaj w 1 rocznicę śmierci.

17.30 Niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu.

18.00 – W intencji p. Mikołaja naszego organisty z racji imienin – od księży i s. Faustyny

28.11.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 22.do 29.11.– 2020 roku.

Niedziela 22 listopada 34 Niedziela zwykła – Chrystusa Króla Wszechświata.

8.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 21.

9.30 + Stanisława w 21 r. śm., i Bartosza Szymajdów, Wacławy i Wacława i Zbigniewa Borowców.

11.00 + Alojzego Stefaniaka w 4 r. ś., Wiesławy w 9 r. śm.i Tadeusza Łuczaków.

12.30 – w intencji parafian – w intencji Chórzystów.

18.00 + Zygmunta Obremskiego, jego rodziców oraz zmarłych z rodzin; Kołaczków i Głowackich oraz

Roberta Kołaczyka.

Poniedziałek 23 listopada dzień powszedni.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 22.

17.30 + Mariji, Pietro, Bogdana i Igora Homa.

18.00 – Roberta Bednarka w 50 urodziny – o dary Ducha Świętego na każdy dzień życia.

Wtorek 24 listopada wsp. św. Andrzeja Dung-Lac kapłana i Towarzyszy.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 23.

17.30 + Wacława Całkę w rocznicę śmierci oraz jego syna Wacława.

18.00 + Tadeusza Rosiaka – od uczestników pogrzebu.

Środa 25 listopada dzień powszedni.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 24.

17.30 + Krzysztofa Jóźwika oraz zmarłych z rodzin; Stankiewiczów i Białeckich.

18.00 + Janiny i Tadeusza Kowalskich, Janiny i Stefa Ptasińskich

Czwartek 26 listopadadzień powszedni.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 25.

17.30 – O Boże błogosławieństwo dla Stanisławy z racji urodzin.

18.00 + Genowefy i Jana Witkowskich.

Piątek 27 listopada dzień powszedni.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 26.

17.30 + Mariusza, Gizeli i Tadeusza Łukasików.

18.00 + O dar wiecznego szczęścia dla Leokadii Bielackiej.

Sobota 28 listopada dzień powszedni.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 27.

17.30 + Antoniego Bednarka w 31 rocznicę śmierci.

18.00 + Jana Stąpora w 45 rocznicę śmierci, Adama Lisieckiego w 25 rocznicę śmierci.

Niedziela 29 listopada I Niedziela Adwentu.

8.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 28.

9.30 + Stanisława Niewińskiego w 39 rocznicę śmierci.

11.00 + Zuzanny, Zdzisława Rolewiczów, Andrzeja Jankowskiego, Marii i Piotra Olejniczaków.

12.30 – w intencji parafian -.

18.00 + Stefanii, Franciszka i Heleny Wajszczyków, Andrzeja Rybczyńskiego i ich rodziców.

21.11.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 15.do 22.11.– 2020 roku.

Niedziela 15 listopada 33 Niedziela zwykła.

8.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 14.

9.30 + Zofii Fijołek i zmarłych z rodzin; Fijołków i Knapczyków.

11.00 + Czesława w 16 r. ś., Jadwigi Szkudlarskich oraz ich rodziców.

12.30 – w intencji parafian – /+ Krystyny, Janusza, Marii / + Kazimiery Wenc.

18.00 + Elżbiety, Zofii, Stanisława, Jadwigi, Andrzeja i Kazimierza Kula.

Poniedziałek 16 listopada dzień powszedni.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 15.

17.30 + Sławomira Piotra Wieczorka – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Za zmarłych z rodzin; Bojarzyńskich i Wilantewiczów.

Wtorek 17 listopada wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 16.

17.30 + Za zmarłych z rodzin; Durmów i Traczyków.

18.00 + Janiny i Józefa Bilskich.

Środa 18 listopada – wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 17.

17.30 + Teresy Grodzickiej w 1 rocznicę śmierci.

18.00 + Henryka Motylińskiego w 10 rocznicę śmierci.

Czwartek 19 listopadadzień powszedni.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 18.

17.30 + Marii Stopa – od rodziny.

18.00 –.

Piątek 20 listopada wsp. św. św. Rafała Kalinowskiego kapłana.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 19.

17.30 + Heleny Chylińskiej – od rodziny.

18.00 + Haliny Grzelak, Krystyny Marczak.

Sobota 21 listopada Ofiarowanie N.M.Panny.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 20.

17.30 + Ewy i Jana Lewandowskich – od córki Marty.

18.00 + Władysława Trzonka.

Niedziela 22 listopada 34 Niedziela zwykła – Chrystusa Króla Wszechświata.

8.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 21.

9.30 + Stanisława w 21 r. śm., i Bartosza Szymajdów, Wacławy i Wacława i Zbigniewa Łuczaków.

11.00 + Alojzego Stefaniaka w 4 r. ś., Wiesławy i Tadeusza Łuczaków.

12.30 – w intencji parafian -.

18.00 + Zygmunta Obremskiego, jego rodziców oraz zmarłych z rodzin; Kołaczków i Głowackich.

14.11.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 08 do 15.11.– 2020 roku.

Niedziela 08 listopada 32 Niedziela zwykła.

8.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 7.

9.30 + Kazimierza i Roberta Frątczaków, Antoniny, Jana i Dezyderiusza Knopików.

11.00 + Władysława Trzonka.

12.30 – w intencji parafian – /+ Maria i Sławomir /.

16.30 – O rozszerzenie dzieła modlitwy różańcowej rodziców za dzieci.

18.00 + Heleny i Henryka Kubusów oraz Anieli Suwart.

Poniedziałek 09 listopada Rocznica Poświecenia Bazyliki Laterańskiej.

7.00 + O łaskę zbawienia dla ks. Ryszarda Chojeckiego w 12 rocznicę śmierci.

17.30 + Wiesława Wiszowatego greg. 8.

18.00 + Mieczysława i Janiny Ozimińskich.

Wtorek 10 listopada wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i dK.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 9.

17.30 + Edwarda Miazgę – od rodziny.

18.00 + Katarzyny Wnuk.

Środa 11 listopada – wsp. św. Marcina z Tours bpa.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 10.

17.30 + Józefa Dziurdzia – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Pauliny Tarka w 30 rocznicę śmierci.

Czwartek 12 listopadawsp. św. Jozafata bpa i męczennika.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 11.

17.30 + Lucyny Majewskiej – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Witolda Jakubowskiego.

Piątek 13 listopada wsp. św. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna pierw. Pol. m.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 12.

17.30 – O potrzebne łaski dla Karoliny i jej córek.

18.00 + Józefa Dziurdzia – od dzieci i wnucząt.

Sobota 14 listopada dzień powszedni.

7.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 13.

17.30 + Tadeusza Krupy – od Mirka i Danuty Dyśko.

18.00 + Danieli, Stanisława i Czesławy Szkudlarskich.

Niedziela 15 listopada 33 Niedziela zwykła.

8.00 + Wiesława Wiszowatego greg. 14.

9.30 + Zofii Fijołek i zmarłych z rodzin; Fijołków i Knapczyków.

11.00 + Czesława w 16 r. ś., Jadwigi Szkudlarskich oraz ich rodziców.

12.30 – w intencji parafian – + Kazimiery Wenc.

18.00 + Elżbiety, Zofii, Stanisława, Jadwigi, Andrzeja i Kazimierza Kula.

7.11.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 25.10 do 01.11.– 2020 roku.

Niedziela 25 października 30 NIEDZIELA ZWYKŁA – Rocz. Pośw. Kościoła własnego.

8.00 + Ewy w 3 rocznicę śmierci, Józefy i Stefana i Mirosława Lesiaków, Zofii i Józefa Piątkowskich.

9.30 + Ireny w 9 rocznicę i Andrzeja Źródelnych w 11 rocznicę śmierci

11.00 + Sabiny i Józefa Próchniewskich, ich rodziców oraz Adaminy i Wojciecha Kurzawa.

12.30 – W intencji Parafian – / Edwarda /.

17.30nabożeństwo różańcowe.

18.00 + Marianny w 15 rocznicę śmierci, Bolesława, Ryszarda, Władysława Zakrzewskich, Katarzyny Wąs

i Jacka Durasiewicza.

18.00 + Tomasza Krawczyka – greg.28.

Poniedziałek 26 października dzień powszedni.

7.00 + Tomasza Krawczyka greg. 29.

17.30 + Marka Lewandowskiego – od Magdy.

18.00 + Filipa w 8 rocznicę śmierci, dziadków; Bronisława i Reginy, wujka Jerzego Jabłońskich.

nabożeństwo różańcowe.

Wtorek 27 października dzień powszedni.

7.00 + Tomasza Krawczyka greg. 30.

17.30 – O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Tadeusza z racji imienin.

18.00 + Sabiny, Stanisława Rosińskich, Mariusza Świtacza, Teodory i Kazimierza Nowackich.

nabożeństwo różańcowe.

Środa 28 października Święto św. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

7.00 – Krystyny i Roman Kubusów w 25 rocznicę ślubu – o Boże błogosławieństwo

17.30 + Tadeusza z racji imienin, Marianny i Aleksandra Adamczewskich i zm. z rodz. Urbaniaków.

18.00 – O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla mamusi Teresy.

nabożeństwo różańcowe.

Czwartek 29 październikadzień powszedni.

7.00 + Zbigniewa – Kazimierza Przybyłowicza – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Tadeusza Krupa – od uczestników pogrzebu.

18.00 – O Boże błogosławieństwo i łaski dla rodziny p. Baklińskich.

nabożeństwo różańcowe.

Piątek 30 października dzień powszedni.

7.00 + Józefa Dziurdzi – od całej rodziny Kansy.

17.30 + Teresy i Jerzego Zakrzewskich.

18.00 + Marka Plicha w 1 rocznicę śmierci, Jana Rogowskiego w 3 rocznicę śmierci.

nabożeństwo różańcowe.

Sobota 31 października dzień powszedni.

7.00 + Glinkowską.

17.30 + Teresy i Edwarda Gredzickich.

18.00 + Marka Plicha w 1 rocznicę śmierci od rodzin; Życkich i Lisowskich.

nabożeństwo różańcowe.

Niedziela 01 listopada 31 UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

8.00 + Za zmarłych z rodzin; Chlewińskich i Olejniczaków.

9.30 + Odetty i Aleksandra Krasowskich.

11.00 + Anny, Mieczysława Bartczaków, Zenony Grodzkiej, Władysława Siemińskiego,

Jadwigi i Macieja Dybalskich.

18.00 + Julii i Leona Michałków.

24.10.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 18. do 25.10.– 2020 roku.

Niedziela 18 października 29 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 + Tomasza Krawczyka greg. 21.

9.30

11.00 + Jadwigi i Czesława Szkudlarskich oraz ich rodziców.

12.30 – W intencji Parafian.

17.30nabożeństwo różańcowe.

18.00 + Ireneusza i Danuty Dróżdż ich rodziców i rodzeństwo.

Poniedziałek 19 października dzień powszedni.

7.00 + Tomasza Krawczyka greg. 22.

7.00 – Dziękczynna z prośbą o boże bł., zdrowie i łaski dla Hanny i Jarosława w 35 rocznicę ślubu.

17.30 + Stanisława, Marii Strzeleckich, Barbary Miller.

18.00 + Wandy Biedy – od rodziny.

nabożeństwo różańcowe.

Wtorek 20 października – wsp. św. Jana Kantego kapłana.

7.00 + Tomasza Krawczyka greg. 23.

17.30

18.00 + Marianny, Waldemara i syna Adama Galionów.

nabożeństwo różańcowe.

Środa 21 października dzień powszedni.

7.00 + Tomasza Krawczyka greg. 24.

17.30 + Marka Lewandowskiego od Haliny Duraj.

18.00 – O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Celiny Chlewińskiej z racji 90 urodzin.

nabożeństwo różańcowe.

Czwartek 22 październikawsp. św. Jana Pawła II papieża.

7.00 + Tomasza Krawczyka greg.25.

18.00 – O dary Ducha Świętego dla młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania.

nabożeństwo różańcowe.

Piątek 23 października dzień powszedni.

7.00 + Tomasza Krawczyka greg. 26.

17.30 + Marka Lewandowskiego – od szwagierki z Bielska Białej.

18.00 + Adeli, Ryszarda i Bogusława Kosińskich.

nabożeństwo różańcowe.

Sobota 24 października dzień powszedni.

7.00 + Tomasza Krawczyka greg.27.

17.30 + Marka Lewandowskiego – od rodziny Leszczyńskich.

18.00 + Za zmarłych z rodziny Andrzejewskich, Cecylii Baronkiewicz.

nabożeństwo różańcowe.

Niedziela 25 października 30 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 + Ewy w 3 rocznicę śmierci, Józefy i Stefana i Mirosława Lesiaków, Zofii i Józefa Piątkowskich.

9.30 + Ireny w 9 rocznicę i Andrzeja Źródelnych w 11 rocznicę śmierci

11.00 + Sabiny i Józefa Próchniewskich, ich rodziców i Adaminę Kurzawę.

12.30 – W intencji Parafian.

17.30nabożeństwo różańcowe.

18.00 + Marianny w 15 rocznicę śmierci, Bolesława, Ryszarda, Władysława Zakrzewskich, Katarzyny Wąs

i Jacka Durasiewicza.

18.00 + Tomasza Krawczyka – greg.28.

17.10.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|