1. Przypominamy o transmisjach mszy świętych drogą internetową. Dziś i w kolejne niedziele listopadowe będą transmitowane wszystkie msze św. a dziś także o 16.30

2. Dziś w II niedziele miesiąca msza św. o 16.30 dla dzieci przed I Komunią świętą wraz z rodzicami i poświęcenie książeczek do nabożeństwa, które rodzice zakupują indywidualnie. Przypominamy także, że będzie to msza On-Line a osoby nieobecne bezpośrednio będą miały poświęcenie książeczek w czasie późniejszych spotkań.

3. Bardzo dziękujemy za ofiary przelane na konto parafialne, złożone na tacę czy też przekazane bezpośrednio. Ofiarodawcom i darczyńcom serdeczne Bóg zapłać. Dziś taca gospodarcza a na jutro spodziewane jest zakończenie prac przy kostce chodnikowej od zachodniej strony kościoła i za tydzień po wypłaceniu należności podamy sumę. Na najbliższe dni jest także zaplanowania pielęgnacja koron drzew wokół kościoła.

4. Otrzymaliśmy znaczne ilości koreanek do wystroju kościoła. Chcemy także podzielić się z Wami częścią tych kwiatów i prosimy abyście bezpłatnie wzięli do własnego użytku a nie na sprzedaż wystawione przed wejściem do kościoła kwiaty a ofiarodawcy z ul. Pomorskiej serdecznie dziękujemy.

5. Tytka charytatywna to papierowa torba, którą wypełniamy żywnością lub artykułami chemicznymi i przynosimy z powrotem do parafii przed 15 listopada (Światowy Dzień Ubogich). Zebrane w ten sposób dary mogą być przekazane ubogim w parafii w postaci paczek. Niech to nasze zaangażowanie będzie spełnieniem prośby papieża Franciszka, o otwarcie się na wspólnotę z biednymi i na każdą formę solidarności z nimi, jako konkretny znak braterstwa. Jeśli znane są osoby potrzebujące wsparcia wśród sąsiadów, rodziny czy znajomych to zachęcamy, aby przekazywać dary w tytkach charytatywnych bezpośrednio do potrzebujących. Będzie to gest SAMARYTAŃSKI.

A w liturgii tego tygodnia; w jutro w poniedziałek Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, we wtorek wsp. Św. Leona Wielkiego papieża i dK, w środę wsp. św. Marcina – Święto Niepodległości, w czwartek wsp. św. Jozafata ba i męczennika a w piątek wsp. św.św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna – pierwszych męczenników Polski.

Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygodniu swoje uroczystości; osobiste bądź rodzinne, Jubilatom i naszym sympatycznym gościom, składamy najlepsze życzenia – błogosławieństwa Bożego oraz wszelkich łask od Boga.

W ostatnich dniach odeszli od nas:

Maria Stopa, Sławomir Mazurek.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie……

Rodzinom i przyjaciołom zmarłych, składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia.