1. Przypominamy, że zgodnie z Dekretem naszego Metropolity wszystkie spotkania poszczególnych grup oraz Gorzkie Żale jak i nabożeństwa Drogi Krzyżowej są odwołane. Odwołana jest także w niedziele msza św. na Skalnej z racji na bardzo małe pomieszczenie. Kancelaria tylko dla spraw najważniejszych będzie czynna do odwołania od 15.30 do 16.30 i w tym czasie można także załatwić sprawy np. intencji mszalnych. Telefoniczny numer kancelarii czynny tylko w czasie jej otwarcia 42 679 41 70.

  2. Odwołane są także wielkopostne rekolekcje a sakrament bierzmowania będzie w innym terminie. Bardzo prosimy, aby osoby, które zamawiały intencje mszy świętych podczas przewidzianych rekolekcji, zgłosiły się celem przesunięcia na inny termin bądź sprawdziły w Internecie czy gablotce, aby nasze propozycje zaakceptować bądź też uzgodnić inny termin.

  3. Taca zgodnie z zarządzeniem arcybiskupa ma być na koniec mszy świętych wystawiana na stoliku i kto będzie chciał złożyć ofiarę to może to uczynić przy wyjściu z kościoła.

  1. W środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze jak w dzień powszedni a na stoliku przy wyjściu będą dostępne druki „DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO

  1. Drodzy i bliscy naszemu sercu parafianie i mili goście. Nadszedł czas wielkiej próby z naszej odpowiedzialności przed Bogiem i drugim człowiekiem. Usilnie prosimy o bardzo poważne potraktowanie potrzeby izolacji i działanie z wielką ostrożnością. Nie niwelujmy wielkiego wysiłku osób zatroskanych o nasze zdrowie i życie. Teraz jest to dla nas czas próby.

Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygodniu swoje uroczystości; osobiste bądź rodzinne,

Jubilatom i naszym sympatycznym gościom, składamy najlepsze życzenia – błogosławieństwa

Bożego oraz wszelkich łask od Boga. Dziś te życzenia odnośnie zdrowia nabierają jeszcze

Większego i głębszego znaczenia.

W ostatnich dniach odeszli od nas;

Ryszard Lisowski, Krystyna Osińska, Elżbieta Hanuszkiewicz, Wiesława Szepetowska.

We wtorek zmarła także mamusia ks. Antoniego ś.p. Janina.

Wieczny odpoczynek im dać Panie……

Rodzinom i przyjaciołom zmarłych, składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia.

Zgłosiły się osoby chcące pomagać osobom starszym. Numery telefonów są dostępne na stronie Internetowej oraz w gablotkach. Inne osoby chętne do pomocy proszone są o zgłaszanie się do ks. Proboszcza. Dziękujemy za piękną i odpowiedzialną postawę.