1. Dziś jeszcze z racji na Niedzielę Miłosierdzia, zapraszamy na wspólną Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmawianą w kościele o godzinie 15.00. Dodajmy, że w ten sposób można także uzyskać odpust zupełny połączony z udziałem w kościele i modlitwą słowami Koronki.
  1. Po zakończonej Oktawie jutro w Kościele obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W Dzień Świętości Życia wyrazimy naszą wdzięczność Panu Bogu za dar życia oraz okażemy solidarność z dziećmi poczętymi, zagrożonymi w swoim istnieniu. Matkom w stanie błogosławionym i ich rodzinom podczas wieczornej Eucharystii zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo. Nastąpi też złożenie przyrzeczenia „Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego”. Msze św. jak w dzień powszedni
  1. Kuria Archidiecezji Łódzkiej zaprasza na Mszę św. w Bazylice Archikatedralnej we wtorek 10 kwietnia o godz. 18.00 z okazji 8. rocznicy katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Mszy św. przewodniczył będzie Ks. Abp Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki.
  1. Ks. Abp Grzegorz Ryś zaprasza na Ekumeniczną Drogę Światła (Via Lucis), która będzie miała miejsce w Łodzi w piątek 13 kwietnia 2018 r. Uczestnicy wyruszą z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego (ul. Radwańska 37) o godz. 19.00. Następnie przejdą przed Bazylikę Archikatedralną i zakończą przed Kościołem Ewangelicko-Augsburskim Św. Mateusza. Droga Światła to nabożeństwo nawiązujące swoim układem do Drogi Krzyżowej obejmujące 14 stacji, których rozważania dotyczą tajemnicy Zmartwychwstania.
  1. Dziś druga niedziela miesiąca. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary; wpłynęły w tygodniu dwie bezimienne w wysokości 500 i 100 złotych oraz imienna od państwa Frankowskich w wysokości 100 złotych. Jednocześnie informujemy, że od środy rozpoczną się zgodnie z planem prace przy schodach. W związku z tym od czasu rozpoczęcia prac do ich zakończenia nie będą czynne drzwi główne i prosimy tak w dni powszednie jak w niedzielę, o korzystanie tylko z drzwi bocznych, aby nie uszkodzić nowych układanych elementów granitowych.
  1. 15. i 22. kwietnia, w Kancelarii po mszy św. o godzinie 11.00, p. kierownik kolonii będzie zbierała pieniądze, II ratę, jako należność za pobyt dzieci na koloniach w wysokości 400 zł.
  1. W sobotę po wieczorowej mszy św. asysta parafialna zaprasza swoich Członków na przysłowiowe „wielkanocne jajko” a w niedzielę następną, Członkowie Bractwa Różańcowego zapraszają na godzinę. 15.00. Spotkania będą w salce pod plebanią.
  • Także w przyszłą niedzielę przyjedzie do nas, skierowany przez swoich przełożonych, kleryk W.S.D. i będzie zbierał ofiary na tace na potrzeby Seminarium a więc na utrzymanie i kształcenie studentów – przyszłych kapłanów.

Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygodniu swoje uroczystości osobiste bądź rodzinne a także naszym gościom, składamy najlepsze życzenia – błogosławieństwa Bożego oraz wszelkich łask od Boga.

W ostatnich dniach odeszła od nas:

Bożena Bednarczyk     lat 69      z ul. Gazdy 50.

                                                      

                                         Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie……

 

Rodzinie i przyjaciołom zmarłej, składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia.