Zapowiedzi Przedmałżeńskie

w dniu 

w sakramentalny związek małżeński mają zamiar wstąpić:

*****************************************************

*****************************************************

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia ślubu kościelnego tych osób, zobowiązany jest w sumieniu do poinformowania o tym miejscowych duszpasterzy.