30 stycznia 2023 roku przypada jubileusz 40-lecia święceń kapłańskich księdza kanonika Marka Izydorczyka. W przeddzień tej rocznicy drogi Jubilat odprawił Mszę świętą dziękczynną za dar kapłaństwa z prośbą o Boże łaski i błogosławieństwo na dalsze lata sprawowania świętych sakramentów i pracy duszpasterskiej.

Z okazji pięknego jubileuszu życzymy naszemu Drogiemu Proboszczowi, aby Jego kapłaństwo przynosiło widoczne i dające Mu wiele satysfakcji owoce dla dobra ludzi, kościoła i na chwałę Bożą.