Niedziela 12 maj – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE.

8.00 W intencji Parafian – /+ Marian /.

9.30 + Sławomira Otorowskiego, Krystyny Woźniak, Stanisława, Stanisławy, Stefana Rolińskich.

11.00 + Stanisława Lesiaka w 1 rocznicę śmierci.

11.00 O Boże błogosławieństwo i łaski dla Józefy Kolasińskiej w 100 rocznicę urodzin.

12.30 + Ewy Musiatowicz.

12.30 + Zdzisława Biadała, Barbary Cieślińskiej.

17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.

18.00 + Heleny i Stanisława Niewiadomych oraz ich rodziców i teściów, Anny i Hieronima Wiśniewskich.

Poniedziałek 13 maj dzień powszedni.

7.00 O wytrwanie w łasce nawrócenia dla Ewy.

17.30 + Genowefy, Zenona i Zenony Jędrasiaków, Danuty Błażałek

18.00 + Ireny i Ryszarda Donifacy oraz ich rodziców.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE.

Wtorek 14 maj Święto św. Macieja, ap.

7.00 + Zofii Szymaniak i zmarłych z rodziny.

17.30 + Andrzeja Janowskiego, Zuzanny Rolewicz, Marii i Piotra Olejniczaków, o łaskę zdrowia dla Reginy.

18.00 + Zofii i Walentego Chmieleckich.

18.00 O wytrwanie w łasce nawrócenia dla Ewy.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE.

Środa 15 maj dzień powszedni.

7.00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski oraz zdrowie dla Zofii Kansy.

17.30 + Jadwigi Kamińskiej.

17.30 + Piotra w 18 rocznicę śmierci oraz Ilony i Andrzeja Nawrockich.

18.00 + Zofii, Stanisława, Elżbiety i Kazimierza Kula.

18.00 O wytrwanie w łasce nawrócenia dla Ewy.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE.

Czwartek 16 maj Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, Patrona Polski

7.00 ­O wytrwanie w łasce nawrócenia dla Ewy.

17.30 + Dariusza Rzadkowskiego – od żony i syna.

18.00 + Haliny, Emila Wasiaków oraz zmarłych z rodziny.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE.

Piątek 17 maj dzień powszedni.

7.00 + Krystyny Kawałek.

17.30 O wytrwanie w łasce nawrócenia dla Ewy.

17.30 + Anny Fiszer w 3 rocznicę śmierci.

18.00 + Dariusza Rządkowskiego – msza pogrzebowa.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE.

Sobota 18 maj dzień powszedni.

7.00 O wytrwanie w łasce nawrócenia dla Ewy.

7.00 Dziękczynna za dar życia świętego Jana Pawła II.

17.30 + Cecylii, Władysława i Marianny Staszewskich.

18.00 + Andrzeja w 3 r. śm., Łukasza, Lucyny i Aleksandra Kamińskich, Janiny i Jana Steciwów.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE.

Niedziela 19 maj – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO.

8.00 W intencji Parafian.

9.30 + Genowefy i Bronisława Kędzierskich oraz zmarłych z rodzin; Kędzierskich i Reków.

11.00 – I KOMUNIA ŚWIĘTA

12.30 + Józefa i Stefana Tkaczyków.

12.30 O wytrwanie w łasce nawrócenia dla Ewy.

17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.

18.00 + Józefy i Jana Obroślaków, Salomei i Władysława Szymaniaków oraz dusze czyśćcowe.