Kancelaria parafialna urzęduje w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 15:30 – 16:30.

Telefon kontaktowy: 0-42 679-41-70

Adres: Łódź, ul. Szczawnicka 7

SAKRAMENT CHRZTU

Sakrament chrztu jest udzielany w I niedzielę miesiąca na mszy św. o 12.30.00 a w pozostałe niedziele i uroczystości po mszy św. ok. godziny 13.20.

Rodzice pragnący, aby ich dziecko zostało ochrzczone, przedstawiają w kancelarii parafialnej:

 • akt urodzenia dziecka z USC
 • świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa przez rodziców dziecka
 • zaświadczenia chrzestnych, że mogą być rodzicami chrzestnymi (do ważności chrztu wymagany jest jeden chrzestny)
 • zgodę swojego księdza proboszcza na chrzest w parafii, jeśli rodzina mieszka na terenie innej parafii

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 • Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem z następującymi dokumentami:
 • zezwolenie z parafii narzeczonej lub narzeczonego na przeprowadzenie formalności przedmałżeńskich i pobłogosławienie małżeństwa, w przypadku, gdy żadne z nich nie mieszka na terenie parafii naszej.
 • świadectwo chrztu św. z adnotacją o przyjętym bierzmowaniu (uwaga! ważność tego dokumentu to 6 miesięcy)
 • świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (może być ze szkoły średniej).
 • druki z USC do ślubu konkordatowego (ważność 3 miesiące), lub odpis aktu małżeństwa zawartego w USC

Dodatkowe informacje:

Osoby filmujące i fotografujące uroczystość zawarcia małżeństwa mają obowiązek przed ślubem przedstawić stosowne upoważnienie i poprosić o zgodę celebransa

Podstawowa oprawa muzyczna zapewniana przez Parafię obejmuje wyłącznie okolicznościowe śpiewy liturgiczne i zagranie na organach marsza weselnego na zakończenie uroczystości. W przypadku zainteresowania wykonaniem przez organistę innych utworów (np. Ave Maria itd.) oraz akompaniamentów organowych dla zaproszonych solistów (skrzypce, wokal), istnieje możliwość zamówienia rozszerzonej oprawy muzycznej. Więcej informacji na temat oprawy muzycznej w organisty.

ODWIEDZINY CHORYCH

Do chorych udajemy się w każdy I piątek miesiąca, oraz na każdorazowe wezwanie.

 

POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI

W przypadku śmierci naszych bliskich, w kancelarii parafialnej należy przedłożyć:

 • akt zgonu z USC
 • zaświadczenie o przyjęciu w ostatnim czasie sakramentów przez osobę zmarłą
 • informację z biura cmentarnego o dniu i godzinie pogrzebu.

Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II

NORMY OGÓLNE

 1. Muzyką liturgiczną nazywamy tę muzykę, która może być używana przy sprawowaniu kultu Bożego. Zgodnie z treścią Instrukcji „Musicam sacram” powinna się ona odznaczać charakterem sakralnym oraz doskonałością formy (MS 4a). Celem muzyki liturgicznej jest „chwała Boża i uświęcenie wiernych” (KL 112), tak wykonawców jak i pozostałych uczestników liturgii. Do muzyki liturgicznej zaliczamy: śpiew jednogłosowy (chorał gregoriański i śpiew ludowy), śpiew wielogłosowy (polifonia dawna i nowa) oraz muzykę instrumentalną (MS 4b).
 2. Muzyka, a zwłaszcza śpiew, jest nie tylko ozdobą uroczystej liturgii, ale jest jej integralną częścią. Dlatego należy pilnie zabiegać o to, by czynności liturgiczne w miarę możności były odprawiane ze śpiewem, uwzględniając równocześnie podział funkcji między różne osoby (MS 5). Śpiew bowiem sprzyja zjednoczeniu zgromadzonych i otwiera ich dusze na tajemnice roku liturgicznego (OWMR 25). Dlatego też, jeżeli nie zachodzi uzasadniona przeszkoda, części przeznaczone do śpiewu w założeniu, powinny być rzeczywiście śpiewane z uwzględnieniem rodzaju formy, których domaga się ich charakter (MS 6).
 3. Każda czynność liturgiczna powinna być uprzednio starannie przygotowana pod względem duszpasterskim i muzycznym (MS 5). Odpowiedzialnym za to jest przede wszystkim duszpasterz kościoła oraz jego współpracownicy, a zwłaszcza organista, kantor oraz prowadzący zespoły śpiewacze.
 4. Do uroczystości z trudniejszymi melodiami należy wybierać osoby bieglejsze w śpiewie, a nie kierować się jedynie względem na ich godność i urząd (MS 8).
 5. Przy wyborze repertuaru muzycznego należy uwzględnić możliwość wykonawców. Lepiej jest bowiem wykonać dobrze jakiś utwór prosty, niż wykonać źle rzeczy trudniejsze.
 6. Repertuar utworów, czy to śpiewanych, czy wykonywanych na instrumentach, musi zgadzać się z mysią przewodnią dnia liturgicznego lub przynajmniej zgadzać się z okresem liturgicznym, jak również odpowiadać treściowo danej czynności liturgicznej (MS 32).
 7. Ponieważ liturgia jest dziełem całego ludu Bożego, dlatego podczas jej sprawowania należy mieć na względzie dobro duchowe wszystkich zgromadzonych bardziej niż poszczególnych jednostek (OWMR 313). Ten wzgląd należy mieć zawsze na uwadze przy włączaniu do liturgii odpowiednich śpiewów.
 8. Wszystkie śpiewy przeznaczone do użytku liturgicznego mają mieć

aprobatę Konferencji Episkopatu Polski, albo przynajmniej Władzy diecezjalnej.

Nie wolno w liturgii wykonywać utworu o charakterze świeckim.

INSTRUMENTY MUZYCZNE

„W Kościele łacińskim należy mieć w wielkim poszanowaniu organy piszczałkowe jako tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie dodaje ceremoniom kościelnym majestatu, a umysły wiernych podnosi do Boga i spraw niebieskich” (KL 120). Akompaniament organowy podtrzymuje śpiew, ułatwia udział w czynnościach liturgicznych i przyczynia się do głębszego zjednoczenia wiernych (MS 64). Organy powinny znajdować się we wszystkich kościołach w Polsce. Tak zwane organy elektronowe dopuszcza się do użytku jako instrument tymczasowy. Natomiast tam, gdzie ze względu na brak miejsca nie da się zbudować organów piszczałkowych, można je instalować zamiast fisharmonii.

Poza organami wolno używać w liturgii innych instrumentów z wyjątkiem tych, które są zbyt hałaśliwe lub wprost przeznaczone do wykonywania współczesnej muzyki rozrywkowej. Wyłącza się z użytku liturgicznego, zgodnie z tradycją takie instrumenty, jak fortepian, akordeon, mandolina, gitara elektryczna, perkusja, wibrafon itp.

Muzyka w czasie sprawowania czynności liturgicznych winna być wykonywana „na żywo”, dlatego nie wolno zastępować śpiewu zgromadzonych lub gry na instrumentach muzyką odtwarzaną za pomocą aparatów, np. magnetofonu, adapteru, radia itp. Nic nie stoi na przeszkodzie, by poza liturgią odtwarzać niekiedy muzykę religijną z płyt czy taśm, aby w tego rodzaju audycjach udostępnić wiernym arcydzieła muzycznej twórczości religijnej dla wytworzenia odpowiedniego nastroju lub też celem wyrabiania w nich dobrego smaku muzycznego.