Zawierzam Ci moją osobę i moje życie, moje serce, mój rozum, moją pamięć i moją wolę,
moje radości i moje smutki, moją przeszłość i moją przyszłość tak, aby wszystko, co zrobię i co wycierpię
było podjęte z miłości do Ciebie i na Twoją chwałę.

Panie Jezu, wybieram Twoje Serce na moje mieszkanie, aby było moją siłą w moich zmaganiach,
moją podporą w mojej słabości, moim światłem i przewodnikiem i godzinach ciemności
i przebłaganiem za moje grzechy.

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, wypal we mnie wszystko, co Ci się nie podoba, wszystko, co Ci się sprzeciwia.
Nie dozwól mi nigdy zapomnieć o Tobie i oddalić się od Ciebie. Chcę na zawsze pozostać w przyjaźni z Tobą. Amen.