Bractwo Różańcowe przy Parafii M.B. Różańcowej

różaniec

             „To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie”

                      Matka Boża do bł. Alana de Rupe

 

 

 

Trochę historii…

Bractwo Różańcowe przy Parafii M. B. Różańcowej Łódź-Stoki powstało w marcu 1935r. Ważnymi wydarzeniami naszej parafii mającymi bezpośredni związek z działalnością naszego Bractwa było wprowadzenie do parafii dnia 13 października 1997r przywiezionej z Fatimy figurki Matki Boskiej Fatimskiej, oraz przywiezienie z Rzymu w 2002 roku poświęconego przez Ojca Świętego Różańca. Po dotarciu do parafii Różaniec peregrynował po wszystkich rodzinach naszej parafii. Było to czas, kiedy wielu parafian wstąpiło w szeregi naszego Bractwa. W roku 2001 i 2002 Bractwo liczyło 18 kółek po 15 osób. Obecnie Bractwo nasze liczy 11 kółek po 20 osób. Bractwo zrzesza parafian uczęszczających na nabożeństwa do Kaplicy w Domu Zakonnym Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej przy ulicy Skalnej 7.

 

Działalność Bractwa Różańcowego

• Każdy z członków naszego Bractwa zobowiązany jest do rozważania co dziennie jednej tajemnicy (jednej dziesiątki Różańca), tej samej przez okres jednego miesiąca wg otrzymanej „rozpiski”. Tajemnice połączone są w ten sposób, aby w każdym kółku odmawiany był dziennie cały różaniec to znaczy po pięć tajemnic Bolesnych, Chwalebnych, Radosnych i Światła.
• Członkowie Bractwa, odmawiając daną Tajemnice Różańca, modlą się w intencji Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, za dusze w czyśćcu cierpiące, o ład i poszanowanie prawa bożego w naszej ojczyźnie, o królowanie Jezusa Chrystusa w sercach wszystkich ludzi, za wszystkich członków żywych i umarłych rodziny Różańcowej oraz we własnych intencjach
• Przed figurką Matki Boskiej Fatimskiej codziennie po porannej Mszy świętej grupa członków modli się na różańcu Papieskim zanosząc błagania i prośby oraz dziękczynienia za otrzymane łaski. Do modlitwy różańcowej dołączamy inne okazjonalne modlitwy.
• Co roku od 13 maja do 13 października odprawiana jest w naszej Parafii procesja różańcowa do Matki Boskiej Fatimskiej, w której uczestniczymy niosąc różaniec.
• Niesiemy różaniec ulicami naszego miasta biorąc udział w corocznym Święcie Bożego Ciała i Eucharystii.
• Ze składek członkowskich, zamawiane są każdego miesiąca dwie Msze święte w intencji za żywych i za zmarłych członków żywego różańca, Msze w rocznicę założenia Bractwa, za członków Apostolstwa Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci, za zmarłych księży naszej parafii i Msze na imieniny księży posługujących w naszej parafii
• Zmarłych członków Naszego Bractwa odprowadzamy na miejsce spoczynku z krzyżem, sztandarem i świecami oraz oferujemy za nich Msze świętą.
• Członkowie Bractwa należą również do Apostolstwa Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci oraz Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.
• Członkowie Bractwa spotykają się w trzecią niedzielę każdego miesiąca. Na spotkaniach omawiane są sprawy organizacyjne oraz prowadzone są modlitwy. W spotkaniach bierze udział proboszcz parafii ks. kanonik Antoni Głowa. Ponadto spotykamy się i jednoczymy w dobrych życzeniach oraz na corocznych „Opłatku” i „Jajeczku”.

 

 

 Zapraszamy wszystkie osoby do wspólnej modlitwy różańcowej.

 

 

Kontakt:

Zelatorka – Marianna Łukasik      tel 607 959 151

Anna Piedziewicz       tel 512 101 972