Intencje Mszy świętych od 14. do 21.04.2024 roku.

Niedziela 14 kwiecień – 3 NIEDZIELA WIELKANOCNA – ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI.

8.00 W intencji Parafian – /+ Tomasz, Mieczysław /.

9.30 + Anastazji i Zenona Otorowskich oraz ich rodziców.

11.00 + Ryszarda, Sławomira, Anny, Andrzeja Iwańskich, Zofii, Walentego Oraczów, Teresy i Zygmunta

Węgierskich.

12.30 + Marianny i Kazimierza Łukasików oraz ich rodziców.

12.30 + Marianny Kmitagreg.10.

16.30 Dziękczynno błagalna w 28 rocznicę ślubu Ewy i Krzysztofa Zielińskich z prośbą o

błogosławieństwo dla Jubilatów oraz ich dzieci.

18.00 + Za zmarłych z rodzin; Wasilewskich i Podkańskich.

Poniedziałek 15 kwiecień dzień powszedni.

7.00 + Marianny Kmitagreg.11.

17.30 + Włodzimierza Winieckiego

18.00 + Wacława i Heleny Owczarczyków, ich wnuczków Jana, Ryszarda, córkę Halinę i zięcia Józefa.

18.00 Dziękczynno błagalna w 50 rocznicę urodzin Michała.

Wtorek 16 kwiecień dzień powszedni.

7.00 + Za zmarłych; mamę Teresę i brata Sławomira.

17.30 + Tadeusza Styczyńskiego – msza pogrzebowa.

18.00 + Marianny Kmitagreg.12.

18.00O nawrócenie i przemianę życia dla Antoniny.

Środa 17 kwiecień dzień powszedni.

7.00 + Bartłomieja Czubę – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Marianny Kmitagreg.13.

18.00 + Czesława Warszawa.

Czwartek 18 kwiecień dzień powszedni.

7.00 + Marianny Kmitagreg.14.

17.30 W intencji Danuty Lankiewicz z prośba o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.

18.00 + Jadwigi w 20 rocznicę śmierci, Heleny, Mieczysława Kolasońskich, Leokadii i Kazimierza Cichych.

Piątek 19 kwiecień dzień powszedni.

7.00 + Marianny Kmitagreg.15.

17.30 + Tomasza Borowskiego w 5 rocznicę śmierci i jego rodziców.

18.00 + Reginy i Kazimierza Dubowików.

Sobota 20 kwiecień dzień powszedni.

7.00 + Haliny i Janusza Deisenberg.

17.30 + Tadeusza Styczyńskiego – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Marianny Kmitagreg.16.

18.00 + Jadwigi Bartczak w 4 rocznicę śmierci – o życie wieczne oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela 12 kwiecień – 4 NIEDZIELA WIELKANOCNA.

8.00 W intencji Parafian.

9.30 O Boże błogosławieństwo dla ks. Proboszcz z racji imienin – od Żywego Różańca.

11.00 + Adama Kożuchowskiego.

12.30 + Stanisława Pająka w 3 rocznicę śmierci.

12.30 + Marianny Kmitagreg.17.

17.30 nabożeństwo różańcowe.

18.00 w intencji Bogu wiadomej.

13.04.2024|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 07. do 14.04.2024 roku.

Niedziela 07 kwiecień – 2 NIEDZIELA WIELKANOCNA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

8.00 W intencji Parafian – o łaskę zdrowia dla Pawła Andrzejczyka – / + Rena, Genowefa /.

9.30 + Stanisława, Stefani, Józefa, Marcina Nogieć, Wojciecha Mikołajewskiego.

11.00 Dziękczynno błagalna w 70 urodziny Zofii z prośbą ….

12.30 + Justyny w 30 rocznicę śmierci, Antoniny i Wacława Kubiaków.

12.30 + Marianny Kmitagreg.3.

15.00 KORONKA DO MIŁSIERDZIA BOŻEGO.

18.00 O Boże Miłosierdzie dla całej rodziny.

Poniedziałek 08 kwiecień – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO.

7.00 + Marianny Kmitagreg.4.

17.30Dziękczynno błagalna w 31 rocznicę urodzin Romana.

18.00 + Stanisława Sobonia.

Wtorek 09 kwiecień dzień powszedni.

7.00 + Marianny Kmitagreg.5.

17.30 + Czesławy i Mieczysława Krzyżanowskich.

18.00 + O wieczne zbawienie dla Marii Perlańskiej.

Środa 10 kwiecień dzień powszedni.

7.00 + Marianny Kmitagreg.6.

17.30 Dziękczynna za otrzymane łaski dla Poli i Janka z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże.

18.00 + Marcina Nogieć i zmarłych z rodziny

Czwartek 11 kwiecień dzień powszedni.

7.00 + Krystyny i Józefa w rocznice śmierci.

17.30 + Marianny Kmitagreg.7.

18.00 – O łaskę zdrowia dla Wojciecha.

Piątek 12 kwiecień dzień powszedni.

7.00 + Ewy Musiatowicz.

17.30 + W 3 rocznicę śmierci Józefy i 30 rocznicę śmierci Kazimierza Filanowskich.

17.30 + Marianny Kmitagreg.8.

18.00 O Dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla Andrzeja Halickiego w 30 rocznicę urodzin.

Sobota 13 kwiecień dzień powszedni.

7.00 + Marianny Kmitagreg.9.

17.30 + Anny Koślińskiej w 1 rocznice śmierci.

18.00 + Antoniny, Ignacego Kasprzaków, Teodory i Jana Nowaków.

Niedziela 14 kwiecień – 3 NIEDZIELA WIELKANOCNA – ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI.

8.00 W intencji Parafian.

9.30 + Anastazji i Zenona Otorowskich oraz ich rodziców.

11.00 + Ryszarda, Sławomira, Anny, Andrzeja Iwańskich, Zofii, Walentego Oraczów, Teresy i Zygmunta

Węgierskich.

12.30 + Marianny i Kazimierza Łukasików oraz ich rodziców.

12.30 + Marianny Kmitagreg.10.

16.30 Dziękczynno błagalna w 28 rocznicę ślubu Ewy i Krzysztofa Zielińskich z prośbą o

błogosławieństwo dla Jubilatów oraz ich dzieci.

18.00 + Za zmarłych z rodzin; Wasilewskich i Podkańskich.

6.04.2024|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 31.03 do 07.04.2024 roku.

Niedziela 31 marzecNIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.

6.00 W intencji Parafian.

9.30 + Sławomira, Leokadii i Zygmunta Otorowskich, Krystyny Woźniak.

11.00 + Zbigniewa, Wacławy, Wacława Borowców, Bartosza, Ryszarda i Stanisława Szymajdów.

11.00 + Józefa Kamińskiego – greg.29.

12.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla; Agaty, Anastazji, Natalii i Kai.

12.30 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 27.

18.00 + Marianny, Henryka, Jana, Krystyny, Marii i Jana Staciukowicz.

Poniedziałek 01 kwiecień – w oktawie Wielkanocy.

8.00 + Za zmarłych z rodzin; Zdunków, Iwańskich, Kędzierskich i Kubusów.

9.30 + Janiny, Stanisława Pękal, Anny i Wincentego Harmalów, Eugeniusza i Kazimierza Zapotocznych,

Michała Krzysztoporskiego, Roberta Mikołajczyka.

11.00 + Eleonory, Marianny i Stanisława Goss, Bronisławy Kaźmierskiej, Jadwigi Kurzawińskiej.

11.00 + Józefa Kamińskiego – greg.30.

12.30 + Stefanii Tkaczyk w 3 rocznicę śmierci, Marianny w 6 rocznicę śmierci i Józefa Laskowskich w 48

rocznicę śmierci.

18.00 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 28.

Wtorek 02 kwiecień – w oktawie Wielkanocy.

7.00 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 29.

17.30 O łaskę zdrowia dla Julii.

18.00 + Witolda Jakubowskiego.

Środa 03 kwiecień – w oktawie Wielkanocy.

7.00 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg.30.

17.30 + Teresy, Czesława Piorun, Krystyny, Adama Wiaderek, Eugeniusza Olczaka, Tadeusza, Mariana

Marchewę.

18.00 + Zofii w 30 rocznicę śmierci i Janusza Gwizdałłów w 6 rocznicę śmierci.

Czwartek 04 kwiecień – w oktawie Wielkanocy – I czwartek miesiąca.

7.00 + Piotra Filarskiego w 3 rocznice śmierci.

17.30 + Marianny Stefańskiej w 4 rocznicę śmierci.

18.00 O Boże błogosławieństwo dla Izabeli i Julii Jakubiak.

Piątek 05 kwiecień – w oktawie Wielkanocy – I piątek miesiąca.

7.00 + Mariana Kmitagreg.1.

16.30 + Zofii Reszka w 5 rocznicę śmierci.

18.00 – .

Sobota 06 kwiecień – w oktawie Wielkanocy – I sobota miesiąca.

7.00 + Za zmarłych Członków Żywego Różańca.

17.30 + Danieli i Stanisława Szkudlarskich.

18.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marii Zofii z racji 2 urodzin.

18.00 + Mariana Kmitagreg.2.

Niedziela 07 kwiecień – 2 NIEDZIELA WIELKANOCNA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

8.00 W intencji Parafian – o łaskę zdrowia dla Pawła Andrzejczyka.

9.30 + Stanisława, Stefani, Józefa, Marcina Nogieć, Wojciecha Mikołajewskiego.

11.00 Dziękczynno błagalna w 70 urodziny Zofii z prośbą ….

12.30 + Justyny w 30 rocznicę śmierci, Antoniny i Wacława Kubiaków.

12.30 + Mariana Kmitagreg.3.

15.00 KORONKA DO MIŁSIERDZIA BOŻEGO.

18.00 O Boże Miłosierdzie dla całej rodziny.

31.03.2024|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 24. do 31.03.2024 roku.

Niedziela 24 marzecNiedziala Palmowa Męki Pańskiej.

8.00 W intencji Parafian – /+Barbara/.

9.30 + Tadeusza Janowskiego.

11.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Laury w 1rocznicę urodzin.

11.00 + Józefa Kamińskiego – greg.24.

12.30 + Heleny w 8 rocznicę śmierci, Męża Stanisława Niewiadomych, Anny w 10 rocznicę śmierci i

Zdzisława Armanowskich oraz Anny w 30 rocznicę śmierci i Hieronima Wiśniewskich.

12.30 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 21.

17.30 GORZKIE ŻALE.

18.00 + Stefanii i Zdzisława Kamińskich.

Poniedziałek 25 marzec WIELKI PONIEDZIAŁEK.

7.00 + Józefa Kamińskiego greg.25.

7.00 Dziękczynno błagalna z racji imienin i w 33 rocznicę urodzin dla syna Dominika.

17.30 + Jadwigi, Andrzeja, Renaty Kubickich, Jana i Wiktorii Wójcików.

18.00 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 22.

Wtorek 26 marzec WIELKI WTOREK

7.00 + Czesława Warszawę – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Józefa Kamińskiego greg.26.

18.00 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 23.

Środa 27 marzec WIELKA ŚRODA.

7.00 O nawrócenie dla Antoniny

17.30 + Józefa Kamińskiego – greg.27.

18.00 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 24.

Czwartek 28 marzec – WIELKI CZWARTEK.

18.00 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 25.

18.00 + Ryszarda, Bolesława, Marianny, Władysława Zakrzewskich, Katarzyny Wąs, Jacka Durasiewicza,

Henryka Przygockiego.

18.00 + Andrzeja Stryczka w 10 rocznicę śmierci oraz rodziców; Marii i Ireneusza.

Piątek 29 marzec WIELKI Piątek.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

DROGA KRZYŻOWA.

18.00 – LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU.

Sobota 30 marzec WIELKA Sobota

20.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Magdaleny z racji urodzin.

20.00 + Józefa Kamińskiego – greg. 28.

20.00 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 26.

Niedziela 31 marzecNIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.

6.00 W intencji Parafian.

9.30 + Sławomira, Leokadii i Zygmunta Otorowskich, Krystyny Woźniak.

11.00 + Zbigniewa, Wacławy, Wacława Borowców, Bartosza, Ryszarda i Stanisława Szymajdów.

11.00 + Józefa Kamińskiego – greg.29.

12.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla; Agaty, Anastazji, Natalii i Kai.

12.30 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 27.

18.00 + Marianny, Henryka, Jana, Krystyny, Marii i Jana Staciukowicz.

24.03.2024|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 17. do 24.03.2024 roku.

Niedziela 17 marzecV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

8.00 W intencji Parafian – /+Barbara/.

9.30 W intencji Prezesa Asysty p. Józefa z racji imienin.

11.00 + Wacława Kożuchowskiego.

11.00 + Józefa Kamińskiego – greg.17.

12.30 + Józefa, Sabiny Pruchniewskich, Adaminy i Wojciecha Kurzawa.

12.30 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 14.

17.30 GORZKIE ŻALE.

18.00 + Stanisławy i Czesława Langierowiczów.

Poniedziałek 18 marzec dzień powszedni.

7.00 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg.15.

17.30 + Józefa Kamińskiego – greg.18.

18.00 + Stanisława w 15 rocznicę śmierci oraz Henryki Ignaczaków.

18.00 Dziękczynno błagalna dla Edwarda za przeżyte lata i imieniny.

Wtorek 19 marzec Uroczystość św. Józefa Oblubieńca N.M.Panny – Głównego Patrona Polski.

7.00 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 16.

17.30 w intencji Członków Apostolatu Dobrej Śmierci – za zmarłych Członków.

18.00 + Janiny Szklarek w 30 rocznicę śmierci.

18.00 + Józefa Kamińskiego – greg.19.

Środa 20 marzec dzień powszedni.

7.00 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg.17.

17.30 + Józefa Kamińskiego – greg.20.

18.00 W intencji zmarłych i żyjących Członków Żywego Różańca w 89 rocznicę założenia.

Czwartek 21 marzec.

7.00 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 18.

17.30 + Józefa Kamińskiego – greg.21.

18.00 + Jadwigi, Józefa i Andrzeja Kwaśniewskich.

Piątek 22 marzec dzień powszedni

7.00 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 19.

16.30 DROGA KRZYŻOWA.

Msza św. Sławomira Gonciarza, Anny Woźniak.

18.00 + Józefa Kamińskiego – greg. 22.

DROGA KRZYŻOWA.

Sobota 23 marzec dzień powszedni.

7.00 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 20.

17.30 + Józefa Kamińskiego – greg. 23.

18.00 + Wojciecha Mikołajewskiego oraz ojca i brata.

Niedziela 24 marzecVI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – Palmowa Męki Pańskiej.

8.00 W intencji Parafian.

9.30 + Tadeusza Janowskiego.

11.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Laury z racji 1rocznicy urodzin.

11.00 + Józefa Kamińskiego – greg.24.

12.30 + Heleny w 8 rocznicę śmierci, Męża Stanisława Niewiadomych, Anny w 10 rocznicę śmierci i

Zdzisława Armanowskich oraz Anny w 30 rocznicę śmierci i Hieronima Wiśniewskich.

12.30 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 21.

17.30 GORZKIE ŻALE.

18.00 + Stefanii i Zdzisława Kamińskich.

17.03.2024|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 10. do 17.03.2024 roku.

Niedziela 10 marzecIV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

8.00 W intencji Parafian – /+ Krystyna, Katarzyna, Jan, Bogumił /.

9.30 + Barbary i Mariana Potasińskich, Józefa Szczepańskiego.

11.00 + Haliny, Tadeusza, Marii i Antoniego Bryłów, Janiny i Jana Zielińskich oraz zmarłych

z rodzin; Bryłów, Zielińskich i Sobańskich.

11.00 + Józefa Kamińskiego – greg.10.

12.30 + Wita w 17 rocznicę śmierci, Zuzanny, Leszka, Katarzyny i Antoniego Matyków.

12.30 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 7.

16.30 + Romana, Stanisława i Kazimiery Gutowskich

17.30 GORZKIE ŻALE.

18.00 + Władysława, Leona, Bronisława Bamberger oraz zmarłych z ich rodzin.

Poniedziałek 11 marzec dzień powszedni.

7.00 + Józefa Kamińskiego – greg.11.

8.00 + Czesława Warszawę – od żony i najbliższej rodziny.

18.00 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 8.

Wtorek 12 marzec dzień powszedni.

7.00 + Ewy Musiatowicz.

7.00 + Józefa Kamińskiego – greg. 12.

8.00 + Marii Kraska w 1 r. śm., Ireny Kowalczyk i zm. z rodzin; Krasków i Kowalczyków.

18.00 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 9.

Środa 13 marzec dzień powszedni.

7.00 + Józefa Kamińskiego – greg. 13.

17.30 + Włodzimierza Sądkiewicza, rodziców; Karola i Jadwigi, Stanisławy i Stanisława Gryczyńskich.

18.00 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 10.

Czwartek 14 marzec.

7.00 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 11.

17.30 + Tadeusza Słowikowskiego w 15 rocznicę śmierci i zmarłych z rodzin; Słowikowskich i Stelmachów

18.00 + Józefa Kamińskiego – greg. 14.

Piątek 15 marzec dzień powszedni

7.00 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 12.

16.30 DROGA KRZYŻOWA.

Msza św. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Wojciecha.

18.00 + Józefa Kamińskiego – greg. 15.

DROGA KRZYŻOWA.

Sobota 16 marzec dzień powszedni.

7.00 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 13.

17.30 + Haliny i Andrzeja oraz Tadeusza i Janiny.

17.30 + Józefa Kamińskiego – greg. 16.

18.00 + O wieczne zbawienie dla Jadwigi i Stanisława Chrzanowskich.

Niedziela 17 marzecV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

8.00 W intencji Parafian.

9.30 W intencji Prezesa Asysty p. Józefa z racji imienin.

11.00 + Wacława Kożuchowskiego.

11.00 + Józefa Kamińskiego – greg.17.

12.30 + Józefa, Sabiny Pruchniewskich, Adaminy i Wojciecha Kurzawa.

12.30 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 14.

17.30 GORZKIE ŻALE.

18.00 + Stanisławy i Czesława Langierowiczów.

10.03.2024|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 03. do 10.03.2024 roku.

Niedziela 03 marzeIII NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

8.00 W intencji Parafian – /+ Daniela, Adam, Dariusz/.

9.30 + Heleny i Henryka Kubus.

11.00 + Haliny, Tadeusza, Józefa i Adama Niewiadomskich.

12.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Krzysztofa z racji urodzin.

12.30 + Józefa Kamińskiego – greg. 3.

17.30 GORZKIE ŻALE.

18.00 + Heleny i Stanisława Niewidomych, Anny i Hieronima Wiśniewskich oraz ich rodziców

i teściów.

Poniedziałek 04 marze Święto św. Kazimierza Królewicza.

7.00 + Kazimierza Misiaka.

7.00 + Józefa Kamińskiego – greg. 4.

7.00 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 1.

18.00 KOŚCIÓŁ STACYJNY.

Wtorek 05 marze dzień powszedni.

7.00 Prośba o uzdrowienie małżeństwa Magdaleny i Łukasza.

7.00 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 2.

17.30 + Zbigniewa Kamińskiego – greg.5.

18.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Sobiesława.

Środa 06 marze dzień powszedni.

7.00 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 3.

17.30 + Bożeny, Jana i Danuty Koryckich.

18.00 + Zbigniewa Kamińskiego – greg.6.

Czwartek 07 marze – I czwartek miesiąca.

7.00 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 4.

17.30 + Zbigniewa Kamińskiego – greg.7.

18.00 + Adeli Zwierzyńskiej, Jerzego Suskiego.

Piątek 08 marzec dzień powszedni

7.00 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 5.

16.30 DROGA KRZYŻOWA.

Msza św. + Zbigniewa Kamińskiego – greg.8.

18.00 + Józefy, Jana Kietlińskich, Mariana Biernata, Stanisława Macieję, Teresę Oleśko.

DROGA KRZYŻOWA.

Sobota 09 marzec dzień powszedni.

7.00 + Zbigniewa Kamińskiego – greg.9.

7.00 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 6.

17.30 + Wacławy Supera.

18.00 + Witoldy Rawdanik w 27 rocznicę śmierci i zmarłych z jej rodziny.

Niedziela 10 marzeIV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

8.00 W intencji Parafian.

9.30 + Barbary i Mariana Potasińskich, Józefa Szczepańskiego.

11.00 + Haliny, Tadeusza, Marii i Antoniego Bryłów, Janiny i Jana Zielińskich oraz zmarłych

z rodzin; Bryłów, Zielińskich i Sobańskich.

11.00 + Zbigniewa Kamińskiego – greg.10.

12.30 + Wita w 17 rocznicę śmierci, Zuzanny, Leszka, Katarzyny i Antoniego Matyków.

12.30 + Zbigniewa Jabłońskiego – greg. 7.

16.30 + Romana, Stanisława i Kazimiery Gutowskich

17.30 GORZKIE ŻALE.

18.00 + Władysława, Leona, Bronisława Bamberger oraz zmarłych z ich rodzin.

2.03.2024|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 25.02. do 03.03.2024 roku.

Niedziela 25 lutyII NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

8.00 W intencji Parafian – /+ Tadeusz, Hanna i Zuzanna oraz Katarzyna /.

9.30 + Wiesława Zawiszę w 2 rocznicę śmierci.

11.00 + Księdza Adama Bąkowicza w 36 rocznicę śmierci.

12.30 + Janiny Kłosek w 2 rocznicę śmierci oraz Piotra w 1 rocznicę śmierci.

17.30 GORZKIE ŻALE.

18.00 + Leokadii, Kazimierza Zalewskich, Wiesławy Sędkowskiej.

Poniedziałek 26 luty dzień powszedni.

7.00 W intencji Bogu wiadomej.

17.30 + Ireny i Aleksandra Wodnych.

18.00 O Boże błog., opiekę Matki Bożej oraz potrzebne łaski dla Mirosława w dniu imienin.

Wtorek 27 luty dzień powszedni.

7.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Krystyny i Romana.

17.30 W intencji błagalnej o przezwyciężenie kryzysu w rodzinie.

18.00 + Leonarda w 16 rocznic śmieci i zmarłych z rodziny Żaków.

Środa 28 luty dzień powszedni.

7.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Krystyny i Romana.

17.30 + Martyt Furtak – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Bogusława Sobonia.

Czwartek 29 luty dzień powszedni.

7.00 W intencji Bogu wiadomej.

17.30 + Romana, Heleny, Józefa Stachura, Zofii i Jana Klimczaków.

18.00 O Boże błogosławieństwo i łaski dla Kuby z racji 18 urodzin.

Piątek 01 marzec dzień powszedni – I piątek miesiąca.

7.00 + Józefa Kamińskiego – greg. 1.

16.30 DROGA KRZYŻOWA.

Msza św. + Tadeusza Szuszkiewicza – od rodziny Klimkiewiczów.

18.00 + Zenona Chlewińskiego w 11 rocznicę śmierci i zmarłych z rodzin; Chlewińskich i

Olejniczaków.

DROGA KRZYŻOWA.

Sobota 02 marzec dzień powszedni – I sobota miesiąca.

7.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla żyjących Członków Żywego Różańca.

17.30 + Barbary Franiewskiej.

17.30 + Józefa Kamińskiego – greg. 2.

18.00 + Heleny i Piotra Majewskich.

Niedziela 03 marzeIII NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

8.00 W intencji Parafian.

9.30 + Heleny i Henryka Kubus.

11.00 + Haliny, Tadeusza, Józefa i Adama Niewiadomskich.

12.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Krzysztofa z racji urodzin.

12.30 + Józefa Kamińskiego – greg. 3.

17.30 GORZKIE ŻALE.

18.00 + Heleny i Stanisława Niewidomych, Anny i Hieronima Wiśniewskich oraz ich rodziców

i teściów.

25.02.2024|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 18. do 25.02.2024 roku.

Niedziela 18 lutyI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

8.00 W intencji Parafian – /Czesław i Bartłomiej/.

9.30 + Wandy i Wacława Ciołek.

11.00 + Danuty i Ireneusza Drożdż oraz zmarłych z ich rodzin.

12.30 + Pawła, Marianny i Ryszarda Fuchlerów.

17.30 GORZKIE ŻALE.

18.00 + Mariana w 23 rocznice śmierci i Zdzisława Pacholczyków.

18.00 + Tadeusza Grabickiego – od chóru Cantylena.

Poniedziałek 19 luty dzień powszedni.

7.00 + Wandy i Wacława Ciołek.

17.30 – O Boże błogosławieństwo dla Anny i Krzysztofa w 13 rocznicę ślubu.

18.00 + O wieczne zbawienie dla Małgorzaty.

Wtorek 20 luty dzień powszedni.

7.00 + Wandy i Wacława Ciołek.

17.30 .

18.00 + Zenona Graczyka w 12 rocznicę śmierci i rodziców z obu stron.

Środa 21 luty dzień powszedni.

7.00 + Sławomira Pytlińskiego.

17.30 + Czesławy Filipczak – od uczestników pogrzebu.

18.00 O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia dla Weroniki Bednarek w 25 rocznicę urodzin.

Czwartek 22 luty Święto Katedry św. Piotra apostoła.

7.00 W intencji Bogu wiadomej.

17.30 O Boże błogosławieństwo w 75 rocznicę urodzin Marii.

18.00 O Boże błogosławieństwo i łaski dla Idy z okazji 10 rocznicy urodzin.

Piątek 23 luty dzień powszedni.

7.00 W intencji Bogu wiadomej.

16.30 DROGA KRZYŻOWA.

Msza św. + Tadeusza – od syna Piotra z rodziną.

18.00 + Ewy, Kunegundy, Mieczysława, Hieronima Sokołowskich, Henryka.

DROGA KRZYŻOWA.

Sobota 24 luty dzień powszedni.

7.00 W intencji Bogu wiadomej.

17.30 + W intencji zmarłych z rodzin; Lewandowskich, Rydzewskich i Osińskich.

18.00 + Danieli i Stanisława Szkudlarskich oraz Czesławy.

Niedziela 24 lutyII NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

8.00 W intencji Parafian.

9.30 + Wiesława Zawiszę w 2 rocznicę śmierci.

11.00 Księdza Adama Bąkowicza w 36 rocznicę śmierci.

12.30 + Janiny Kłosek w 2 rocznicę śmierci oraz Piotra.

17.30 GORZKIE ŻALE.

18.00 + Leokadii, Kazimierza Zalewskich, Wiesławy Sędkowskiej.

17.02.2024|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 11. do 18.02.2024 roku.

Niedziela 11 luty6. Niedziela zwykła – ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH.

8.00 W intencji Parafian.

9.30 + Zenona, Wacława i Czesławy Filipczaków, Jana Krakowiaka oraz ich rodziców i zmarłych

z rodzin; Filipczaków i Krakowiaków.

11.00 + Stefana w 8 rocznicę śmierci, Ludwiki, Aleksandra i Jana Witczaków.

12.30 + Janiny, Henryka, Czesława Adamczyków, Mirosława Zimnego i zmarłych z rodzin;

Jaroszów i Adamczyków.

16.30 +Wandy i Wacława Ciołek.

18.00 W intencji chorych oraz ich opiekunów z sakramentem namaszczenia.

Poniedziałek 12 luty dzień powszedni.

7.00 + Wandy i Wacława Ciołek.

17.30 + Pawła Filipczaka w 3 rocznicę śmierci.

18.00 + Ewy Musiatowicz.

Wtorek 13 luty dzień powszedni.

7.00 + Wandy i Wacława Ciołek.

17.30 + Adama Stompora w 15 rocznicę śmierci.

18.00 O Boże błogosławieństwo i łaski dla Katarzyny z racji imienin.

Środa 14 luty ŚRODA POPIELCOWA.

7.00 + Wandy i Wacława Ciołek.

9.00 + Tadeusza Szuszkiewicza – od cioci Maryli i wuja Romana Kowalewskich.

16.30 + Tadeusza – od sióstr; Gabrieli i Bożeny.

18.00 W intencji Bogu wiadomej.

Czwartek 15 luty dzień powszedni.

7.00 + Wandy i Wacława Ciołek.

17.30 + Jana Koperskiego.

18.00 + Reginy, Józefa, Mirosława, Grażyny Wajszczyków.

Piątek 16 luty dzień powszedni.

7.00 + Wandy i Wacława Ciołek.

16.30 DROGA KRZYŻOWA.

Msza św. + Bogdana, Jadwigi, Mariana Radzikowskich, Józefa Kozłowskiego.

18.00 + Krystyny Jackowskiej w 3 rocznicę śmierci.

DROGA KRZYŻOWA.

Sobota 17 luty wsp. św. Scholastyki dziewicy.

7.00 + Wandy i Wacława Ciołek.

17.30 + Stanisławy i Stanisława Kwiatkowskich.

18.00 + Teresy w 3 rocznicę śmierci i Ryszarda Marczewskich.

Niedziela 18 lutyI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

8.00 W intencji Parafian.

9.30 + Wandy i Wacława Ciołek.

11.00

12.30 + Pawła, Marianny i Ryszarda Fuchlerów.

17.30 GORZKIE ŻALE.

18.00 + Mariana w 23 rocznice śmierci i Zdzisława Pacholczyków.

18.00 + Tadeusza Grabickiego – od chóru Cantylena.

10.02.2024|Aktualne intencje Mszy Św.|