Modlitwa za IV Synod A. Łódzkiej

Boże Wszechmogący w Trójcy Świętej Jedyny,
Ty mocą Ducha Świętego prowadzisz i ożywiasz cały Kościół – Oblubienicę Chrystusa.
Zgromadzeni we wspólnocie Łódzkiej Owczarni,
pragniemy razem wyruszyć w drogę,
aby dobrze przygotować się do jubileuszu stulecia jej powstania
poprzez owocne przeżycie IV Synodu naszej Archidiecezji.

Prosimy Cię, Ojcze Miłosierny,
aby młodzież otwierając się na Światło Wiary
wzrastała w latach, mądrości i łasce u Ciebie i u ludzi
oraz odważnie kroczyła za Jezusem i Jego nauką.

Błagamy Cię, Jezu – Synu Boga Żywego,
uczyń każdą z naszych rodzin miejscem komunii, Wieczernikiem modlitwy
i autentyczną szkołą Ewangelii,
aby Radość Miłości w niej przeżywana
stała się także radością Kościoła.

Wzywamy Cię, Duchu Święty Ożywicielu,
aby nasze parafie – wspólnoty uczniów misjonarzy
stały się środowiskami słuchania Słowa, adoracji i celebracji,
dialogu, ofiarnej miłości, świadectwa i dzielenia się wiarą.
Niech Radość Ewangelii dotrze do każdego człowieka
i niech nikt nie zostanie pozbawiony jej światła.

Maryjo, Matko Kościoła,
prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary!
Święty Józefie, Patronie naszej Archidiecezji, módl się za nami!
Święta Faustyno, Apostołko Bożego Miłosierdzia, módl się za nami!
Święty Maksymilianie, Patronie Rodzin, módl się za nami!
Wszyscy święci i błogosławieni Archidiecezji Łódzkiej, módlcie się za nami!

13.05.2018|Modlitwy|

Modlitwa do Chrystusa, naszego Pana i Króla

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,
dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,
wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,
teraz i na wieki wieków Amen.

 

16.10.2016|Aktualności, Modlitwy|

Najświętsze Serce Jezusa!

Zawierzam Ci moją osobę i moje życie, moje serce, mój rozum, moją pamięć i moją wolę,
moje radości i moje smutki, moją przeszłość i moją przyszłość tak, aby wszystko, co zrobię i co wycierpię
było podjęte z miłości do Ciebie i na Twoją chwałę.

Panie Jezu, wybieram Twoje Serce na moje mieszkanie, aby było moją siłą w moich zmaganiach,
moją podporą w mojej słabości, moim światłem i przewodnikiem i godzinach ciemności
i przebłaganiem za moje grzechy.

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, wypal we mnie wszystko, co Ci się nie podoba, wszystko, co Ci się sprzeciwia.
Nie dozwól mi nigdy zapomnieć o Tobie i oddalić się od Ciebie. Chcę na zawsze pozostać w przyjaźni z Tobą. Amen.

 

4.06.2016|Modlitwy|

Modlitwa św. Małgorzaty Marii Alacoque

Jezu, niech Twoje Serce będzie dla mnie siłą w walce, podporą w słabości,

światłem i przewodnikiem w ciemności, uzupełnieniem w moich brakach,

uświęceniem moich intencji i działań.

O Serce Jezusa, zniszcz we mnie wszystko to, co pochodzi ode mnie

i umieść na tym miejscu to, co jest Twoje. Przemień mnie w siebie.

Pragnę żyć tylko przez Ciebie i dla Ciebie.

Bądź więc moim życiem, moją miłością. Bądź dla mnie wszystkim.

3.06.2016|Modlitwy|

Modlitwa papieża Leona XIII do św. Józefa

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

19.03.2016|Modlitwy|

Modlitwa do Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Panie Jezu, Dobry Pasterzu dziękuje Ci za dar Twej miłości, która każe Ci szukać owce zagubione. Proszę Cię przyjdź Panie i odszukaj te owce zagubione w cierniach współczesnego świata. Odszukaj je Panie i weź na ramiona i przyprowadź do Owczarni. Niech zapanuje radość, że się odnalazły, że żyją choć były umarłe. Pochyl się zwłaszcza nad tymi, którzy nie potrafią zerwać z grzechem, i tymi pogrążonymi w nałogach, daj im łaskę powrotu do Ciebie. A tym, co Cię jeszcze nie znają, pozwól doświadczyć daru Twej Obecności. Dziękuje Ci, Jezu za to, że z miłości karmisz głodnych Twej Prawdy. Dziękuję Ci za Twą miłość która, każe Ci szukać tych, co od Ciebie odeszli i tych, co o Tobie nigdy nie słyszeli. Wezwij Panie robotników na żniwo. Daj nam ludzi gorliwych i świętych dla służby ratowania dusz. Obdarz ich żarliwa miłością i duchem ofiarnym, duchem misyjnym, aby odważnie głosili całemu światu Dobra Nowinę o jedynym Mesjaszu. Bądź uwielbiony Chryste Pasterzu za Twą miłość i za Twe miłosierdzie teraz i zawsze. Amen

3.05.2015|Modlitwy|

Modlitwa do św. Franciszka Salezego

Święty Franciszku Salezy,

Ty uczyłeś, że Bóg jest naszym Ojcem, Ojcem tak troskliwie czuwającym,

że bez Jego Woli włos nam z głowy nie spadnie;

wspomagaj nas w tym, abyśmy troskliwie przez całe nasze życie,

służyli Mu wiernie i gorąco Go miłowali.

Mówiłeś: Kto chce kiedyś cieszyć się Bogiem, ten musi przedtem wiele dla Niego wycierpieć.

Bądź przy nas w naszych codziennych cierpieniach, troskach i pracach,

abyśmy je zawsze dla miłości Pana Boga przeżywali.

Apostole zwycięstwa życzliwości nad obojętnością, pokory nad pychą,

łagodności nad gwałtownością, prostoty nad fałszem i obłudą,

bądź nam wzorem i doradcą w codziennym praktykowaniu tych cnót;

Twoje postępowanie jaśniało blaskiem życia w obecności Bożej;

upraszaj nam tę łaskę, abyśmy zawsze i wszędzie postępując w tej prawdzie,

zasłużyli sobie na oglądanie Boga w niebie, który żyje i kró1uje na wieki wieków. Amen.

12.04.2015|Modlitwy|

Modlitwa… czyli jak zaspokoić pragnienie Boga

Często słyszę pytanie: „Powiedz mi jak mam się modlić?”. W odpowiedzi przywołuję słowa angielskiego benedyktyna o. Johna Chapmana: „Jedyny sposób na modlitwę to… modlitwa. Módl się, jak potrafisz, i nie próbuj się modlić, jak nie potrafisz”. Odpowiedź krótka, ale jakże trafna i w pełni oddająca istotę modlitwy.

Może zdarza się tobie, że klękasz do modlitwy zmęczony, może zdarza się tobie przysnąć i z czasem rezygnujesz z modlitwy. Pragnę ciebie pocieszyć… Papież Franciszek wyznaczył sobie godzinę na wieczorną adorację. Często przychodzi na nią zmęczony, siada przed Najświętszym Sakramentem i… zasypia. Budzi się po godzinie wypoczęty, napromieniowany Obecnością. Nie on pierwszy. Świętej Teresie z Lisieux zdarzyło się zasypiać na adoracji albo podczas odmawiania Różańca. Karmelitanki były oburzone: „Jak tak można?”. A Mała Tereska uśmiechała się: „Znowu zasnęłam przy Panu Jezusie”. Niejednokrotnie powtarzała, że „Pan Jezus jest jak dobry anestezjolog, usypia, aby uzdrowić”. On objawił się jej i z lekkim rozbawieniem powiedział: „Ja się strasznie cieszę, kiedy śpisz na modlitwie, bo to jedyny czas, kiedy przestajesz gadać i mówić mi co mam robić”.

Może naszej modlitwie przydałoby się trochę snu. Może warto nie skupiać się na ogromie pięknych słów, które wypowiadamy, ale na prostocie, na naszej postawie, aby była pełna ufności i zawierzenia. Może nastawmy się na słuchanie i za Samuelem powtórzmy: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha”.

Pan Jezus w Ewangelii mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” W języku greckim jest użyte słowo „anapausis”, co tłumaczy się „pełne wytchnienie”. Ja wam dam, mówi Jezus, całkowity pokój, pełne wytchnienie, pełną wolność, której nie znajdziecie nigdzie poza Mną. Dlatego modlitwa jest przede wszystkim przebywaniem w obecności Boga. Nawet, jeśli wydaje się całkowitym marnowaniem czasu. I nic nie musi się dziać, to Bóg nas przemienia. Jest to modlitwa obecności, modlitwa kontemplacyjna. Przychodzę do Pana Boga, do źródła pokoju, aby nabrać sił.

Niekiedy możemy odnieść wrażenie, że Bóg nie wysłuchuje naszych modlitw. Czy aby na pewno? A może Bóg ma dla nas znacznie lepszy plan niż to, o co w modlitwie prosimy i nawet nie potrafimy sobie tego wyobrazić, to przekracza nasz umysł. Bo Bóg szalenie kocha każdego z nas. Jak matka nie zapomina o swoich dzieciach, tak Bóg pamięta o nas i troszczy się o każdego z nas.

W Piśmie Świętym jest napisane: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie”. Im bardziej żywe, wytrwałe, zdolne natchnąć i opanować całe nasze życie jest pragnienie Boga, tym bardziej nieustanna jest modlitwa i tym lepiej spełniamy polecenie Pisma Świętego: „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie”

Zachęcam was do wykorzystania zamieszczonych tutaj modlitw do rozmowy z Bogiem.

„Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze”

Tak na dobry początek…

Modlitwa o radość Tomasza Morusa

Panie, daj mi dobre trawienie
I oczywiście, coś do trawienia.
Daj zdrowie memu ciału
I dobry humor żeby je utrzymać.
Daj mi zdrową duszę, Panie,
Abym miał zawsze przed oczyma to, co dobre i czyste
I żebym się nie oburzał w obliczu grzechu,
Ale żebym umiał mu zaradzić.
Daj mi duszę, która nie zna nudy
Pomruków, westchnień ni lamentów.
I nie pozwól, bym traktował zbyt poważnie
Tę rzecz w środku, która nazywa się „ja „.
Daj mi, Panie, poczucie humoru.
Spraw, abym umiał śmiać się z dowcipu
Abym umiał wynieść z życia nieco radości
I abym mógł ją dzielić z innymi”. Amen

Modlitwa św. Franciszka z Asyżu

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;
Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o Ukochanego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Ukochanego mej duszy…   ukaż mi Panie
Umiłowanego dla ciała…   ukaż mi Panie
Oblubieńca mojego…   przyprowadź mi Panie
Wybranego dla mnie…   ukaż mi Panie
W Tobie zrodzonego…  ukaż mi Panie
Duchem namaszczonego…   przyprowadź mi Panie
Wiarą żyjącego…   ofiaruj mi Panie

Ciebie miłującego…   ofiaruj mi Panie
Przepełnionego pokojem…   przyprowadź mi Panie
Radosnego duchem…   daj mi spotkać Panie
Sercem pokornego…   daj mi spotkać Panie
Wiernego miłości…  przyprowadź mi Panie
Cierpliwego w trudnościach…  przygotuj mi Panie
Dobrego przyjaciela…   przygotuj mi Panie

Wielkiego w łagodności…   przyprowadź mi Panie
Z mężczyzną rozsądnym…   połącz mnie Panie
Z człowiekiem szlachetnym…   połącz mnie Panie
W miłości do śmierci…  zjednocz nas Panie
Jego serce w moim…   rozkochaj Panie
Moje serce w Jego…   rozkochaj Panie
Nasze serca w Tobie…   połącz w jedno Panie

Od zła wszelkiego…   zachowaj nas Panie
Od zniechęcenia…   zachowaj nas Panie
Przed spowszednieniem Miłości…  obroń nas Panie
Przed nieprzebaczeniem…   obroń nas Panie
Przed chowaniem uraz…   obroń nas Panie
Od grzechów języka…   ustrzeż nas Panie
Od żądz zmysłowych…   zachowaj nas Panie
Od jadu zazdrości…   zachowaj nas Panie
Przed niezrozumieniem…   obroń nas Panie

Święta Maryjo…   módl się za nami
Matko Miłosierdzia…
Opoko rodzin…
Oblubienico Józefa…
Najwierniejsza z niewiast…
Św. Józefie…
Św. Antoni…
Św. Walenty…
Św. Joanno…
Św. Tereso od Dzieciątka Jezus…
Św. Klaro…
Św. Franciszku…
Św. Judo Tadeuszu…
Św. Mario Magdaleno…
Św. Moniko…
Św. Siostro Faustyno…
Św. Piotrze Frassatti…
Św. Michale, Rafale, Gabrielu…
Nasi Aniołowie Stróżowie..

Amen

Magnificat

Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
A Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi,
którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie,
jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze
i na wieki wieków. Amen

8.04.2015|Modlitwy|