Niedziela 16 sierpnia 20 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – Za parafian – / + Teresy, Sławomira Tomasza i Agnieszki / + Wandy Zgierskiej w 5 r. śmierci i Janiny

Garus.

9.30 + Dariusza Kośli w 25 rocznicę śmierci.

11.00 + Bolesława w 26 rocznice śmierci, Marianny, Ryszarda, Władysława Zakrzewskich,

Katarzyny Wąs, Jacka Durasiewicza.

18.00 + Bogdana Czechowskiego.

Poniedziałek 17 sierpnia wsp. św. Jacka, kapłana.

7.00 + Marii i Marianny Staciukowicz.

17.30 + Marii i Stanisława Strzeleckich oraz ich rodziców.

18.00 + Bogdana Samołówki w 2 rocznicę śmierci.

Wtorek 18 sierpnia dzień powszedni.

7.00 + Za zmarłych z rodziny Grabarczyków; Oli, Andrzeja, Mieczysława i Barbary.

17.30 Dz. bł. z prośbą o Boże bł. i zdrowie dla Henryki i Romana Michalczyków w 62 rocznice ślubu.

18.00 + Jerzego Strumińskiego w 3 rocznice śmierci.

Środa 19 sierpnia dzień powszedni.

7.00 + Jadwigi Chrzanowskiej w 2 rocznicę śmierci.

17.30 + Barbary Szarpak – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Józefa, Marianny i Eugeniusza Brzozowskich.

Czwartek 20 sierpnia wsp. św. Bernarda, opata i dK.

7.00 + Anny i Piotra Rudawskich.

17.30 .

18.00 + Zdzisława Bedy – od siostrzenicy Jadwigi.

Piątek 21 sierpnia wsp. św. Piusa X, papieża.

7.00 + Marianny i Stefana Wyrzutowiczów.

17.30 – Wynagradzająca za grzechy rodziny Migałów.

18.00 + Joanny Chinalskiej.

Sobota 22 sierpnia wsp. N. M. Panny Królowej.

7.00 + Rafała Wyderkiewicza.

16.00 – ślub.

17.30 + Jolanty, Tadeusza, Henryka, Władysława Krawczyków, rodziców i teściów, Marianny i Józefa

Matyjaków, Zenona Staśkiewicza, Piotra Cicheckiego, Edwarda Wrońskiego.

18.00 + Wiktora Rawdanika w 38 rocznicę śmierci, Stanisława Jastrzębskiego w 8 rocznicę śmierci oraz

ich rodziców.

Niedziela 23 sierpnia 21 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – Za parafian – + Alfredy Wolskiej w 20 rocznicę śmierci.

9.30 + Krystyny Woźniak, Leokadii i Zygmunta Otorowskich.

11.00 – W intencji Sylwestra w 3 rocznicę urodzin.

18.00 + Jana w 15 r. śm. Stanisławy i Antoniego Gruchała, Józefy i Jana Szklarczyk.