Niedziela 25 października 30 NIEDZIELA ZWYKŁA – Rocz. Pośw. Kościoła własnego.

8.00 + Ewy w 3 rocznicę śmierci, Józefy i Stefana i Mirosława Lesiaków, Zofii i Józefa Piątkowskich.

9.30 + Ireny w 9 rocznicę i Andrzeja Źródelnych w 11 rocznicę śmierci

11.00 + Sabiny i Józefa Próchniewskich, ich rodziców oraz Adaminy i Wojciecha Kurzawa.

12.30 – W intencji Parafian – / Edwarda /.

17.30nabożeństwo różańcowe.

18.00 + Marianny w 15 rocznicę śmierci, Bolesława, Ryszarda, Władysława Zakrzewskich, Katarzyny Wąs

i Jacka Durasiewicza.

18.00 + Tomasza Krawczyka – greg.28.

Poniedziałek 26 października dzień powszedni.

7.00 + Tomasza Krawczyka greg. 29.

17.30 + Marka Lewandowskiego – od Magdy.

18.00 + Filipa w 8 rocznicę śmierci, dziadków; Bronisława i Reginy, wujka Jerzego Jabłońskich.

nabożeństwo różańcowe.

Wtorek 27 października dzień powszedni.

7.00 + Tomasza Krawczyka greg. 30.

17.30 – O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Tadeusza z racji imienin.

18.00 + Sabiny, Stanisława Rosińskich, Mariusza Świtacza, Teodory i Kazimierza Nowackich.

nabożeństwo różańcowe.

Środa 28 października Święto św. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

7.00 – Krystyny i Roman Kubusów w 25 rocznicę ślubu – o Boże błogosławieństwo

17.30 + Tadeusza z racji imienin, Marianny i Aleksandra Adamczewskich i zm. z rodz. Urbaniaków.

18.00 – O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla mamusi Teresy.

nabożeństwo różańcowe.

Czwartek 29 październikadzień powszedni.

7.00 + Zbigniewa – Kazimierza Przybyłowicza – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Tadeusza Krupa – od uczestników pogrzebu.

18.00 – O Boże błogosławieństwo i łaski dla rodziny p. Baklińskich.

nabożeństwo różańcowe.

Piątek 30 października dzień powszedni.

7.00 + Józefa Dziurdzi – od całej rodziny Kansy.

17.30 + Teresy i Jerzego Zakrzewskich.

18.00 + Marka Plicha w 1 rocznicę śmierci, Jana Rogowskiego w 3 rocznicę śmierci.

nabożeństwo różańcowe.

Sobota 31 października dzień powszedni.

7.00 + Glinkowską.

17.30 + Teresy i Edwarda Gredzickich.

18.00 + Marka Plicha w 1 rocznicę śmierci od rodzin; Życkich i Lisowskich.

nabożeństwo różańcowe.

Niedziela 01 listopada 31 UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

8.00 + Za zmarłych z rodzin; Chlewińskich i Olejniczaków.

9.30 + Odetty i Aleksandra Krasowskich.

11.00 + Anny, Mieczysława Bartczaków, Zenony Grodzkiej, Władysława Siemińskiego,

Jadwigi i Macieja Dybalskich.

18.00 + Julii i Leona Michałków.