Niedziela 02 lutego ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO.

8.00 + Jerzego Mikołajczyka, Zofii i Władysława Rykowskich.

9.30 + Andrzeja Źródelnego.

11.00 + Ryszarda w 11 r. śm., Bolesława, Marianny i Władysława Zakrzewskich,

Katarzyny Wąs, Jacka Durasiewicza.

12.30 W intencji parafian/+ Jadwiga, Barbara/

17.30 nabożeństwo adoracyjne

18.00 + Tadeusza Wiśniewskiego w 6 rocznicę śmierci.

Poniedziałek 03 lutego dzień powszedni.

7.00 – W 80 urodziny Marianny – o wszelkie potrzebne łaski.

17.30 + Barbary Popławskiej – od rodziny

18.00 + Mariusza Gorzenia.

Wtorek 04 lutego dzień powszedni.

7.00

17.30 + Wiesławy Kliś – od rodziny – syna i córki

18.00 + Zbigniewa Antczaka, Tomasza Popielarczyka.

Środa 05 lutego wsp. św. Agaty, dziewicy i męczennicy.

7.00 –

17.30 + Barbary Popławskiej – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Haliny Masłowskiej – od uczestników pogrzebu.

Czwartek 06 lutego wsp. św. św. Pawła Miki i towarzyszy męczenników i czw. miesiąca.

7.00 –

17.30

18.00 – O łaskę umocnienia wiary i dary Ducha świętego dla Tomasza i Michała.

Piątek 07 lutego dzień powszedni I piątek miesiąca.

7.00 W intencji dusz czyśćcowych.

16.30 –

18.00 + W intencji rodziców; Władysława i Ditmary Ogłozów.

Sobota 08 lutego dzień powszedni.

7.00 + Wiesławy Kliś.

17.30 + Jadwigi Kosińskiej – od dzieci.

18.00 + Stefana Witczaka w 4 rocznice śmierci.

Niedziela 09 lutego V NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 + Julii w 34 r. śm. oraz Józefa Jakubczaków, za zm. z rodzin; Różańskich,

Jurczuków, Jakubczaków, Kliszczów i Załogów.

9.30 + Zofii, Antoniego i Józefa Skoczylasów.

11.00 + Eleonory, Marianny, Stanisława Goss, Bronisławy Kazimierskiej, Jadwigi

Kurzawińskiej.

12.30 W intencji parafian/+ /

16.30 + Tadeusza Jaworskiego – od syna z synową i wnuków.

18.00 + Alfonsa, Heleny, Jerzego Szulc, Henryki, Barbary Brzozowskich, Bolesława i

Teresy Pilarskich.