Zapowiedzi Przedmałżeńskie

w dniu 21.10.2018 r.

w sakramentalny związek małżeński mają zamiar wstąpić:

*****************************************************

głoszone po raz pierwszy:

Grzegorz Antosik, stanu wolnego z parafii naszej,

Izabela Majewska, stanu wolnego z parafii naszej.

*****************************************************

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia ślubu kościelnego tych osób, zobowiązany jest w sumieniu do poinformowania o tym miejscowych duszpasterzy.