Zapowiedzi Przedmałżeńskie

w dniu 11.08.2018 r.

w sakramentalny związek małżeński mają zamiar wstąpić:

*****************************************************

głoszone po raz pierwszy:

Paweł Wagner, stanu wolnego z parafii naszej,

Izabela Wagner, stanu wolnego z parafii naszej.

*****************************************************

głoszone po raz drugi:

Emil Dziedzianowicz, stanu wolnego z parafii naszej,

Dalia Dokurno, stanu wolnego z parafii Trójcy Przenajświętszej w Łodzi.

*****************************************************

Radosław Rządzki, stanu wolnego z parafii naszej,

Katarzyna Krajewska, stanu wolnego z parafii naszej.

*****************************************************

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia ślubu kościelnego tych osób, zobowiązany jest w sumieniu do poinformowania o tym miejscowych duszpasterzy.