Zapowiedzi Przedmałżeńskie

w dniu 15.07.2018 r.

w sakramentalny związek małżeński mają zamiar wstąpić:

*****************************************************

głoszone po raz pierwszy:

Patryk Pabijanek, stanu wolnego z parafii Wniebowzięcia N.M.P.,

Joanna Kacprzyk, stanu wolnego, z parafii naszej.

*****************************************************

Kamil Adamiak, stanu wolnego, z parafii naszej,

Marta Bąk, stanu wolnego, z parafii naszej.

*****************************************************

Przemysław Otocki, stanu wolnego, z parafii naszej,

Karolina Gładysia, stanu wolnego z parafii św. Józefa – Ogrodowa.

*****************************************************

Rafał Piórkowski, stanu wolnego, z parafii M.B.N.Pomocy, W-wa,

Michalina Wagner, stanu wolnego, z parafii naszej.

*****************************************************

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia ślubu kościelnego tych osób, zobowiązany jest w sumieniu do poinformowania o tym miejscowych duszpasterzy.