Niedziela 21 września 2018 29. NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 + Ewy Lesiak w 1 rocznicę śmierci.

9.30 + Ireny, Czesława Frątczaków, ich rodziców Wandy i Wacława

Głowackich oraz ich rodziców.

11.00 + Walentego i Bronisławy Flakiewicz.

12.30 – W intencji parafian /+Jana /, dziękczynno błagalna w 45 r. ślubu Barbary i

Jana Myślińskich i w 18 urodziny wnuczka Damiana.

18.00 + Odetty, Aleksandra Krasowskich, Jadwigi i Mieczysława Kowalskich.

 

Poniedziałek 22 październik 2018 – wsp. św. Jana Pawła II papieża.

7.00  + Czesława Ławskiego – od uczestników pogrzebu.

17.30  + Barbary TENANT.

18.00  + Krzysztofa Baranowskiego – od żony i dzieci.

 

Wtorek 23 październik 2018 – dzień powszedni.

7.00 –

17.30 + Dariusza Dubiela – od rodziny.

18.00 + Ireny w 23 rocznicę i Eugeniusza Liberskich w 2 rocznicę śmierci.

 

Środa 24 październik 2018 – dzień powszedni.

7.00 –

17.30 + Sławomira PLICH – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Zbigniewa Witczaka – od uczestników pogrzebu.

 

Czwartek 25 październik 2018 – dzień powszedni.

7.00 + Ignacego i Katarzyny Rosiaków.

17.30 – Dziękczynno błagalna za 90 lat życia z prośbą o dalsze łaski.

18.00 + Stanisława Pachnickiego w 7 rocznicę śmierci, Alicji Olempskiej.

 

Piątek 26 październik 2018 – dzień powszedni.

7.00 + Julianny, Mieczysława i Jerzego Selma.

17.30 + Stanisława Kaczmarskiego.

18.00 + Sabiny, Stanisława Rosińskich, Mariusza Świtacz i jego rodziców.

 

Sobota 27 październik 2018  – dzień powszedni.

 

7.00 + Tadeusza Adamczewskiego z racji imienin.

17.30 + Sławomira Kłębkowskiego w 2 rocznicę śmierci.

18.00 + Czesława Waleckiego w 20 rocznice śmierci.