Intencje Mszy świętych od 22.do 29.05.2022 roku.

Niedziela 22 maja6. NIEDZIELA WIELKANOCNA.

8.00 + Otolii Tkaczyk w 6 rocznicę śmierci.

9.30 I Komunia święta grupa I.

11.00 I Komunia święta grupa II.

12.30 W intencji Parafian /+ Grażyna, Ryszard, Janina, Barbara /+ Stanisławy, Józefa Słowińskich oraz ich rodziców.

17.30nabożeństwo majowe.

18.00 + Marianny w 32 rocznicę śmierci, Mariana. Józefa i Jana Miszczaków.

Poniedziałek 23 maja dzień powszedni.

7.00 – Dziękczynno błagalna za łaskę przeżytego małżeństwa przez Bożenę i + Krzysztofa Mikołajczyków.

17.30 + Marty Szauer.

18.00 + Stanisławy Winieckiej w 2 rocznicę śmierci.

nabożeństwo majowe.

Wtorek 24 maja wsp. N.M.P. Wspomożycielki Wiernych.

7.00 .

17.30 + Zygmunta i Anny Nosol, Antoniego Dębnego.

18.00 + Antoniny w 7 rocznicę śmierci i Wojciecha Kurzawę, ich rodziców i rodziców chrzestnych.

nabożeństwo majowe.

Środa 25 majadzień powszedni.

7.00 + Katarzyny i Ignacego Rosiaków, Antoniny Makowskiej.

17.30 + Józefy, Jana Obruślaków, Salomei i Władysława Szymaniaków.

18.00 – Marii i Jacka Pytel w 37 rocznicę ślubu – o wszelkie potrzebne w życiu łaski.

nabożeństwo majowe.

Czwartek 26 maja wsp. św. Filipa Neri, kapłana.

7.00 + Anny Głogowskiej oraz syna Andrzeja.

17.30 + Zuzanny, Zdzisława Rolewicz, Andrzeja Jankowskiego, Piotra i Marii Olejniczak.

18.00 + O wieczne zbawienie dla Marii Perlańskiej.

nabożeństwo majowe.

Piątek 27 majadzień powszedni.

7.00 + Haliny Wilczyńskiej – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Marii Woźnickiej.

18.00 + Wandy, Antoniego i Adama Klimczaków.

nabożeństwo majowe.

Sobota 28 majadzień powszedni.

7.00 + Grzegorza Dobroszka w 3 rocznicę śmierci.

17.30 + Marka Ziółkowskiego – intencja od rodziny Trzonków.

18.00 + Barbary i Henryka Brzezińskich.

nabożeństwo majowe.

Niedziela 29 majaNIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO.

8.00 + Heleny i Stanisława Budek.

9.30 + Ludwiki i Aleksandra Witczaków, ich rodziców i dzieci.

11.00 Rocznica Pierwszej Komunii Świętej.

12.30 W intencji Parafian /+ /.

17.30nabożeństwo majowe.

18.00 + Zofii w 15 rocznicę śmierci, Stanisława i i Wawrzyńca Siemionek.

21.05.2022|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 08.do 15.05.2022 roku.

Niedziela 15 maja5. NIEDZIELA WIELKANOCNA.

8.00 + Stanisławy i Adama Łapka oraz ich rodziców.

9.30 I Komunia święta grupa I.

11.00 I Komunia święta grupa II.

12.30 W intencji Parafian.

17.30nabożeństwo majowe.

18.00 + W intencji zmarłych z rodzin; Wroniszewskich i Firek.

Poniedziałek 16 maja Święto św. Andrzeja Boboli kapłana i męczennika.

7.00 + Józefa i Stefana Tkaczyków.

17.30 + Grażyny Adamiak.

18.00 + Haliny i Emilii Wasiak w 1 rocznicę śmierci.

nabożeństwo majowe.

Wtorek 17 maja dzień powszedni.

7.00 – O potrzebne łaski dla Elżbiety.

17.30 + Heleny i Stanisława Skalskich, Adeli i Bolesława Szymko, Konrada i Piotra Paszkiewicz, męża i

teściów, Albiny Skalskiej, Janka JABŁOŃSKI oraz Dawida Antczaka.

18.00 + Henryki i Stanisława Brączkowskich – od córki Bożeny z rodziną.

nabożeństwo majowe.

Środa 18 majadzień powszedni.

7.00 – Dziękczynno błagalna w 1 rocznicę urodzin Stanisława Kryczki z prośbą o opiekę Matki Bożej.

17.30 + Genowefy, Stefana, Moniki Wach, Bożeny Stańczyk.

18.00 + Eugeniusza i Zofii Pisarskich.

nabożeństwo majowe.

Czwartek 19 maja dzień powszedni.

7.00 + Marka Dionisjewa – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Jadwigi Wronko.

18.00 – Dziękczynno błagalna w 50 rocznicę urodzin Roberta z prośba i opiekę Matki Bożej.

nabożeństwo majowe.

Piątek 20 majadzień powszedni.

7.00 + Władysławy Czarnojan – od córek z rodzinami.

17.30 + Mariana i ks. Piotra Zwolińskich.

18.00 + Mariana i Barbary Potasińskich, Edwarda i Michaliny Szczegielniak.

nabożeństwo majowe.

Sobota 21 majadzień powszedni.

7.00 + Władysławy Czarnojan – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Zofii, Stanisława, Elżbiety i Kazimierza Kula.

18.00 + Kazimierza Reszkę.

nabożeństwo majowe.

Niedziela 22 maja6. NIEDZIELA WIELKANOCNA.

8.00 + Otolii Tkaczy w 6 rocznicę śmierci.

9.30 I Komunia święta grupa I.

11.00 I Komunia święta grupa II.

12.30 W intencji Parafian /+ Haliny / – Stanisławy, Józefa Słowińskich oraz ich rodziców.

17.30nabożeństwo majowe.

18.00 + Stanisławy Winieckiej w 2 rocznicę śmierci.

14.05.2022|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 08.do 15.05.2022 roku.

Niedziela 08 maja4. NIEDZIELA WIELKANOCNA.

8.00 + Zofii, Stanisława, Elżbiety i Kazimierza Kula.

9.30 + Stanisławy, Stanisława, Stefana Rolińskich, Sławomira Otorowskiego, Krystyny Woźniak.

11.00 + Henryka i zmarłych z rodziny Zdrychów oraz zmarłych z rodziny Madejewskich, Janinę Kośniską.

12.30 W intencji Parafian – / + Marka i Władysławy /.

16.30 + Stanisława i Czesławy Langierowiczów oraz ich rodziców.

17.30nabożeństwo majowe.

18.00 + Stanisławy i Władysława Lis.

Poniedziałek 09 maja UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA BPA I MĘCZENNIKA – ODPUST.

7.00 + Stanisława i Leokadii Niewińskich.

17.30 + Jadwigi Kamińskiej.

18.00 + Ireny i Ryszarda Donifacy oraz ich rodziców i teściów.

18.00 – suma odpustowa.

nabożeństwo majowe.

Wtorek 10 maja dzień powszedni.

7.00 + Haliny Kozłowskiej.

17.30 + Heleny i Wacława Owczarczyków, Zofii i Stanisława Drabików, Kazimiery, Mariana i Jolanty

Jędrzejczyków.

18.00 + Tadeusza Kacprzaka, rodziców i teściów, Stanisława Więckowskiego i jego rodziców.

nabożeństwo majowe.

Środa 11 majadzień powszedni.

7.00 + Anieli Katarzyny Kamińskiej – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Marka Matczaka – od pracowników Przedszkola nr 63.

18.00 + Jana i Teodory Lisów.

nabożeństwo majowe.

Czwartek 12 maja dzień powszedni.

7.00 + Włodzimierza Mikołajczyka w 20 rocznicę śmierci.

17.30 + Genowefy, Zenona Jędrasiaków, Danuty Błażałek.

18.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne laski dla Stasia Waloryszaka w dniu urodzin.

nabożeństwo majowe.

Piątek 13 majadzień powszedni.

7.00 – O pomyślny wynik egzaminu dojrzałości.

17.30 + Barbary Cieślińskiej.

18.00 + Mieczysława i Zofii Pałków ich rodziców i zmarłych z rodzin; Nachyłów i Pałków.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE.

Sobota 14 majaŚwięto św. Macieja apostoła.

7.00 + Zofii, Stanisława, Elżbiety i Kazimierza Kula.

17.30 + Cecylii, Marianny i Władysława Staszewskich.

18.00 + Andrzeja w 1 rocznicę śmierci, Łukasza, Aleksandra i Lucyny Kamińskich, Jana i Janiny Staciwów.

nabożeństwo majowe.

Niedziela 15 maja5. NIEDZIELA WIELKANOCNA.

8.00 + Stanisławy i Adama Łapka oraz ich rodziców.

9.30 I Komunia święta grupa I.

11.00 I Komunia święta grupa II.

12.30 W intencji Parafian.

17.30nabożeństwo majowe.

18.00 + W intencji zmarłych z rodzin; Wroniszewskich i Firejek.

7.05.2022|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 01.do 08.05.2022 roku.

Niedziela 01 maja3. NIEDZIELA WIELKANOCNA.

8.00 + Czesławy Krzyżanowskiej – od chrześnicy Bożeny z rodziną.

9.30 + Jana Pielesiaka – od żony i córek z rodzinami.

11.00 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 27.

12.30 W intencji Parafian – /+ bpa Adama, Anieli i Lubomiły /.

17.30nabożeństwo majowe.

18.00 – Dziękczynno błagalna w intencji Genowefy i Jacka Zawadzkich z racji 45 rocznicy ślubu.

Poniedziałek 02 maja wsp. św. Anastazego Pankiewicza bpa i dK.

7.00 + Jana Wolskiego – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Jana, Bronisława, Andrzeja, Honorata i Jana Nyśkiewiczów.

18.00 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 28.

nabożeństwo majowe.

Wtorek 03 maja Wtorek – UROCZYSTOŚĆ N. M. PANNY GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI.

8.00 – O Boże błogosławieństwo dla Marii Zofii z racji imienin.

9.30 – Dziękczynno błagalna w 25 rocznicę ślubu Bernadety i Marcina Goss.

11.00 – O Boże błogosławieństwo i świętość życia dla młodzieży naszej parafii.

12.30 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 29.

17.30nabożeństwo majowe.

18.00 + Stanisława, Heleny Niewiadomych, ich rodziców i teściów, Anny i Hieronima Wiśniewskich.

Środa 04 majaŚroda – wsp. św. Floriana.

7.00

17.30 + Karola i Heleny Brzozowskich oraz ich dzieci.

18.00 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 30.

nabożeństwo majowe.

Czwartek 05 maja Czwartek – dzień powszedni – I czwartek miesiąca.

7.00 – .

17.30 + Stanisława i Henryki oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich.

18.00 + Czesławy Krzyżanowskiej – od uczestników pogrzebu.

nabożeństwo majowe.

Piątek 06 maja – Święto św. św. app. Filipa i Jakuba – I piątek miesiąca.

7.00 + Lubomiły Kaczmarek – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Wiesława Ciepluchy.

18.00 + Jana Szymańskiego w 1 rocznicę śmierci, jego ojca Józefa, teścia Henryka Myszkowskiego oraz Teresy.

nabożeństwo majowe.

Sobota 07 majaSobota – dzień powszedni – I sobota miesiąca.

7.00 + Za zmarłych Członków Żywego Różańca.

17.00 – ślub KubusMikołajewski.

18.00 + Jadwigi i Czesława Szkudlarskich oraz ich rodziców.

nabożeństwo majowe.

Niedziela 08 maja4. NIEDZIELA WIELKANOCNA.

8.00 + Zofii, Stanisława, Elżbiety i Kazimierza Kula.

9.30 + Stanisławy, Stanisława, Stefana Rolińskich, Sławomira Otorowskiego, Krystyny Woźniak.

11.00 + Henryka i zmarłych z rodziny Zdrychów oraz zmarłych z rodziny Madejewskich, Janiny Kośniską.

12.30 W intencji Parafian.

16.30 + Stanisława i Czesławy Langierowiczów oraz ich rodziców.

17.30nabożeństwo majowe.

18.00 + Stanisławy i Władysława Lis.

1.05.2022|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 24.04.do 01.05.2022 roku.

Niedziela 24 kwietniaNIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

8.00 O Boże błogosławieństwo i łaski dla ks. Proboszcza z racji imienin – od Asysty i Żywego Różańca.

9.30 + Stanisława Pająka w 29 rocznicę śmierci.

11.00 + Jerzego Strumińskiego.

12.30 W intencji Parafian – O Boże błogosławieństwo dla Marleny i Dariusza w 35 rocznicę ślubu.

15.00 – KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

18.00 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 20.

Poniedziałek 24 kwietnia UROCZYSTOŚĆ św. Wojciecha bpa i m.

7.00 + W intencji zmarłych z rodzi; Zdunków, Iwańskich, Kędzierskich i Kobusów.

17.30 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 21.

18.00 O Boże błogosławieństwo i łaski dla ks. Proboszcza z racji imienin – od p. Halinki.

Wtorek 26 kwietnia Wtorek – dzień powszedni.

7.00 + Czesławy Krzyżanowskiej – od siostry Franciszki z rodziną.

17.30 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 22.

18.00 Dziękczynno błagalna w 95 rocznicę urodzin Marianny Brzozowskiej.

Środa 27 kwietniaŚroda – dzień powszedni.

7.00 + Haliny Kłykow – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Zenona Biczyńskiego i zmarłych z rodzin; Biczyńskich i Sęków.

18.00 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 23.

Czwartek 28 kwietnia Czwartek – dzień powszedni.

7.00 + Bogumiła Ciszewskiego – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 24.

18.00 + Alicji Kacprzak i Haliny Hebel w 28 rocznicę ich śmierci.

Piątek 29 kwietnia – Święto św. Katarzyny Sieneńskiej dz. i dK Patronki Europy.

7.00 + Czesławy Krzyżanowskiej – od Danuty Lankiewicz.

17.30 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 25.

18.00 + Grażyny Kobędza.

Sobota 30 kwietniaSobota – dzień powszedni.

7.00 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 26.

13.00 – O Boże błogosławieństwo dla Hanny pytel w dniu chrztu świętego.

16.45 – ślub Wróbel – Janeczek

17.30 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 19.

18.00 + Marianny i Eugeniusza Piętów oraz zmarłych z rodziny.

Niedziela 01 maja3. NIEDZIELA WIELKANOCNA.

8.00 + Czesławy Krzyżanowskiej – od chrześnicy Bożeny z rodziną.

9.30 + Jana Pielesiaka – od żony i córek z rodzinami.

11.00 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 27.

12.30 W intencji Parafian.

17.30nabożeństwo majowe.

18.00 – Dziękczynno błagalna w intencji Genowefy i Jacentego Zawadzkich z racji 45 rocznicy ślubu.

23.04.2022|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 17. do 24.04.2022 roku.

Niedziela 17 kwietniaNIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.

8.00 W intencji Parafian – O Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski dla Stanisława w 70 urodziny.

9.30 + Wacława i Heleny Owczarczyków, Jana i Józefa Szymańskich, Ryszarda Wodzyńskiego.

11.00 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 13.

12.30 + Eugenii, Zofii, Stefanii, Heleny, Jadwigi, Janiny, Józefa z domu Kalisz.

18.00 + Marka Matczaka z okazji imienin.

Poniedziałek 18 kwietnia PONIEDZIAŁEK w oktawie Wielkanocy.

8.00 + Marii Niedziela.

9.30 + Wojciecha, Tadeusza, Władysławy Zielińskich, Ireny, Stefana Pyków, Joanny, Mirosława

Dariusza Siwieckich.

11.00 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 14.

12.30 + Janiny, Bronisława Pękal, Anny i Wincentego Harmala, Eugenii i Kazimierza Zapatocznych,

Michała Krysztopolskiego.

18.00 + Włodzimierza Winieckiego w 1 rocznicę śmierci.

Wtorek 19 kwietnia WTOREK w oktawie Wielkanocy.

7.00 + Zofii i Antoniego Jachimowskich.

17.30 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 15.

18.00 Dziękczynno błagalna w 35 rocznicę ślubu Doroty i Wojciecha Ewiaków z prośbą

o błogosławieństwo Boże dla dzieci i wnucząt.

Środa 20 kwietnia ŚRODA w oktawie Wielkanocy.

7.00 + Henryki Brączkowskiej – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 16.

18.00 – O łaskę zdrowia dla Piotra i Genowefy.

Czwartek 21 kwietnia CZWARTEK w oktawie Wielkanocy.

7.00 + Róży Eid – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 17.

18.00 – Dziękczynno błagalna z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o uzdrowienie

z choroby dla Gosi – od przyjaciół.

Piątek 22 kwietniaPIĄTEK w oktawie Wielkanocy.

7.00

17.30 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 18.

18.00 + Stanisławy Śmiłowskiej.

Sobota 23 kwietniaSOBOTA w oktawie Wielkanocy.

7.00 + Marka Bronisława Ziółkowskiego – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 19.

18.00 + Ignacego i Antoniny Kacprzaków, Teodory i Jana Nowaków.

Niedziela 24 kwietniaNIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

8.00 O Boże błogosławieństwo i łaski dla ks. Proboszcza z racji imienin.

9.30 + Stanisława Pająka w 29 rocznicę śmierci.

11.00 +

12.30 W intencji Parafian – O Boże błogosławieństwo dla Marleny i Dariusza w 35 rocznicę ślubu.

18.00 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 20.

17.04.2022|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 10. do 17.04.2022 roku.

Niedziela 10 kwietniaVI NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ.

8.00 + Mirosława Pogorzelskiego w 13 rocznice śmierci.

9.30 O Boże błogosławieństwo dla Wojciecha w dniu urodzin.

11.00 + Józefy Filanowskiej w 1 rocznicę śmierci i zmarłych z rodzin; Filanowskich i Szewczyków.

12.30 W intencji Parafian – /+ Henryka, Róża, Marek /.

16.30 + Jolanty Czesiak – od rodziny Walczaków.

17.30 GORZKIE ŻALE.

18.00 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 7.

Poniedziałek 11 kwietnia WIELKI PONIEDZIAŁEK.

7.00 – O Boże błogosławieństwo z prośba o dalszą opiekę w 75 urodziny.

17.30 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 8.

18.00 + Marianny Stefańskiej w 2 rocznicę śmierci.

Wtorek 12 kwietniaWIELKI WTOREK.

7.00 + Stefanii i Władysława Czarneckich.

17.30 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 9.

18.00 + Jana, Aleksandry, Stanisława, Mariana, Henryka Plutów, za zm. z rodzin; Stępniów i Koniecznych.

Środa 13 kwietniaWIELKA ŚRODA.

7.00 + Marii Olszewskiej.

17.30 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 10.

18.00 – Dziękczynno błagalna za synów; Tomasza i Sebastiana.

Czwartek 17 kwietnia WIELKI CZWARTEK.

18.00 + Ryszarda, Bolesława, Marianny, Władysława Zakrzewskich, Katarzyny Wąs, Jacka Durasiewicza.

18.00 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 11.

18.00 + Wiesława Zawiszy.

Piątek 15 kwietniaWIELKI PIĄTEK.

15.00 – KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – Droga Krzyżowa dla wszystkich.

18.00 + LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU.

­

Sobota 16 kwietniaWIELKA SOBOTA.

9.00 – 16.00 – święcenie pokarmów w kościele.

20.00 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 12.

20.00 + Kazimierza Reszka.

20.00 + Jadwigi, Józefa i Andrzeja Kwaśniewskich.

Niedziela 17 kwietniaNIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.

6.00 W intencji Parafian – O Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski dla Stanisława w 70 urodziny.

9.30 + Wacława i Heleny Owczarczyków, Jana i Józefa Szymańskich.

11.00 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 13.

12.30 + Eugenii, Zofii, Stefanii, Heleny, Jadwigi, Józefa z domu Kalisz.

14.00 – chrzest.

18.00 + Marka Matczaka z okazji imienin.

9.04.2022|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 03. do 10.04.2022 roku.

Niedziela 03 kwietniaV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

8.00 + Krystyny Woźniak, Sławomira, Leokadii i Zygmunta Otorowskich.

9.30 + Zbigniewa, Wacławy i Wacława Borowców, Bartosza, Ryszarda i Stanisława Szymajdów.

11.00 + Stefanii i Zdzisława Kamińskich.

11.00 + Haliny, Tadeusza Bryłów, Jana, Janiny Zielińskich i zm. z rodzin; Zielińskich i Bryłów.

12.30 W intencji Parafian – / +Stanisława /.

17.30 GORZKIE ŻALE.

18.00 + Justyny, Wacława i Antoniny Kubiaków.

Poniedziałek 04 kwietnia dzień powszedni.

7.00 – O łaskę nawrócenia dla Macieja.

17.30 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 1.

18.00 + Bogdana Siemionek.

Wtorek 05 kwietniadzień powszedni.

7.00 + Marianny i Kazimierza Łukasik oraz ich rodziców.

17.30 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 2.

18.00 + Marka Piechoty – od rodziny Bielackich.

Środa 06 kwietniadzień powszedni.

7.00 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 3.

17.30 + Zofii Reszka.

18.00 – O Boże błogosławieństwo dla Julii Witkowskiej.

Czwartek 07 kwietnia dzień powszedni – I czwartek miesiąca.

7.00 O łaskę nawrócenia dla Mateusza.

17.30 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 4.

18.00 + Czesława Pioruna, Krystyny, Adama Wiaderek, Eugeniusza Olczaka, Tadeusza Grzegorczyka,

Mariusza Marchewy.

Piątek 08 kwietnia dzień powszedni.

7.00 + Stanisława Mazurek – od uczestników pogrzebu.

16.30 Droga Krzyżowa.

17.30 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 5.

18.00 + Stanisława Eliasza w 1 rocznicę śmierci oraz Lechosława Jaworskiego w 17 rocznicę śmierci.

18.30 ­Droga Krzyżowa.

Sobota 09 kwietnia dzień powszedni.

7.00 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 6.

17.30 + Danieli i Stanisława Szkudlarskich.

18.00 + O wieczne zbawienie dla Marii Perlańskiej w 2 rocznicę śmierci.

Niedziela 10 kwietniaVI NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ.

8.00 + Mirosława Pogorzelskiego w 13 rocznice śmierci.

9.30 O Boże błogosławieństwo dla Wojciecha w dniu urodzin.

11.00 + Józefy Filanowskiej w 1 rocznicę śmierci i zmarłych z rodzin; Filanowskich i Szewczyków.

12.30 W intencji Parafian.

16.30 + Jolanty Czesiak – od rodziny Walczaków.

17.30 GORZKIE ŻALE.

18.00 + Henryki Kożuchowskiejgreg. 7.

3.04.2022|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 27.03. do 03.04.2022 roku.

Niedziela 27 marcaIV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

8.00 + Katarzyny, Piotra i Jana Koczywąsów, Dariusza, Andrzeja i zmarłych z rodziny Koślów.

9.30 + Marianny, Henryka, Krystyny, Marii i Jana Staciukowicz.

11.00 + Eleonory, Marianny i Stanisława Gos, Bronisławy Kazimierskiej, Jadwigi Kurzawińskiej.

12.30 W intencji Parafian.

17.30 GORZKIE ŻALE.

18.00 + Kazimierza Reszka.

Poniedziałek 28 marca dzień powszedni – REKOLEKCJE.

7.00 + Marty Szauer – od uczestników pogrzebu.

8.00 + Józefa Dziurdzia, Józefa Gromka.

18.00 + Ignacego i Jadwigi Kubickich.

Wtorek 29 marcadzień powszedni – REKOLEKCJE.

7.00 + Waldemara Kinas – od uczestników pogrzebu.

8.00 + Wiesławy i Stanisława Korowaj, Małgorzaty Sobczyńskiej, Franciszki i Michała Kaźmierczaków.

18.00 + Andrzeja Stryczka w 8 rocznicę śmierci i jego rodziców; Marii i Ireneusza.

Środa 30 marcadzień powszedni – REKOLEKCJE.

7.00 – O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Denisa.

8.00 – W intencji chorych oraz ich opiekunów.

18.00 + Waldemara Kinas – od rodziny.

Czwartek 31 marca dzień powszedni.

7.00 + Aliny Klimkiewicz – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Marty Szauer – od Jadwigi Strumińskiej.

18.00 + Bogdana Piaseckiego – od sąsiadów.

Piątek 01 kwietnia dzień powszedni.

7.00 – O Boże błogosławieństwo w pracy i zawierzenie wyników kontroli Bożemu miłosierdziu.

16.30 Droga Krzyżowa.

17.30 + Haliny Kopeckiej.

18.00 .

18.30 ­Droga Krzyżowa.

Sobota 02 kwietnia dzień powszedni.

7.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla żyjących Członków Żywego Różańca.

17.30 + Andrzeja w 2 r. śm., Aleksandra, dziadków i wszystkich zmarłych z rodziny Urbaniaków.

18.00 + Stanisława, Stefanii Nogieć i zmarłych z ich rodziny oraz Wojciecha Mikołajewskiego.

Niedziela 03 kwietniaV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

8.00 + Krystyny Woźniak, Sławomira, Leokadii i Zygmunta Otorowskich.

9.30 + Zbigniewa, Wacławy i Wacława Borowców, Bartosza, Ryszarda i Stanisława Szymajdów.

11.00 + Stefanii i Zdzisława Kamińskich.

11.00 + Haliny, Tadeusza Bryłów, Jana, Janiny i zm. z rodzin; Zielińskich i Bryłów.

12.30 W intencji Parafian.

17.30 GORZKIE ŻALE.

18.00 + Justyny, Wacława i Antoniny Kubiaków.

26.03.2022|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 20. do 27.03.2022 roku.

Niedziela 20 marcaIII NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

8.00 + Ireneusza Gossgreg.28.

9.30 + Sławomira Trojanowskiego, Lucyny, Henryka, Krystyny i Władysława.

11.00 + Danuty i Józefa Kosior.

12.30 W intencji Parafian.

17.30 GORZKIE ŻALE.

18.00 + Henryki Kożuchowskiej.

Poniedziałek 21 marca dzień powszedni – KOŚCIÓŁ STACYJNY.

7.00 + Grażyny Adamiak – od uczestników pogrzebu.

17.00 + Ireneusza Gossgreg.29.

18.00 KOŚCIÓŁ STACYJNY.

Wtorek 22 marcadzień powszedni.

7.00 + Bonifacego Ciszewskiego – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Ireneusza Gossgreg.30.

18.00 + Henryki Kożuchowskiej – od rodziny Witczaków.

Środa 23 marcadzień powszedni.

7.00 + Ireneusza Wołosza – od rodzeństwa.

17.30 + Stefana Czerwińskiego i jego rodziców.

18.00 + Janiny i Józefa Kopertowskich oraz ich rodziców.

Czwartek 24 marca dzień powszedni.

7.00 – Dziękczynno błagalna w intencji synów; Tomasza i Sebastiana.

17.30 + Genowefy Kotynia.

18.00 + Kazimiery Dworzyńskiej w 9 rocznicę śmierci, Jana Walczaka i jego syna Jana, Stefanii

KorbeckiejWalczak.

Piątek 25 marca UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO.

7.00 – Dziękczynno błagalna o potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Krystyny z racji 70 urodzin od

męża.

16.30 Droga Krzyżowa.

17.30 + Janusza Stępniaka.

18.00 + O wieczne zbawienie dla Marii Niedziela.

18.30 ­Droga Krzyżowa.

Sobota 26 marca dzień powszedni.

7.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla p. Józefa, Prezesa Asysty – od Asysty i Żywego Różańca.

17.30 + Justyny Badziak.

18.00 + Wojciecha Mikołajewskiego i zmarłych z jego rodziny.

Niedziela 27 marcaIV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

8.00 + Katarzyny, Piotra i Jana Koczywąsów, Dariusza, Andrzeja i zmarłych z rodziny Koślów.

9.30 + Marianny, Henryka, Krystyny, Marii i Jana Staciukowicz.

11.00 + Eleonory, Marianny i Stanisława Gos, Bronisławy Kazimierskiej, Jadwigi Kurzawińskiej.

12.30 W intencji Parafian.

17.30 GORZKIE ŻALE.

18.00 + Kazimierza Reszka.

19.03.2022|Aktualne intencje Mszy Św.|