Niedziela 12 sierpnia 2018 19. NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – W intencji PARAFIAN /+ Cecylii, Adriana, Krzysztofa, Kazimierza/.

9.30 + Jerzego Strumińskiego w 1 rocznicę śmierci.

11.00 + Henryka Majewskiego  oraz rodziców.

18.00 + Tadeusza Adamczewskiego w 22 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodzin

Adamczewskich i Urbaniaków.

 

Poniedziałek 13 sierpnia 2018 – dzień powszedni.

7.00  + Za zmarłych z rodziny Andrzejczyków.

17.30  + Jana Solarskiego w 2 rocznicę śmierci.

18.00  + Rozalii i Bolesława Walas.

 

Wtorek 14 sierpnia 2018 – wsp. św. Maksymiliana Kolbego, kapłana i męczennika.

7.00 – O Boże błogosławieństwo i łaski dla Alfredy Strzeleckiej.

17.30 + Cecylii Świderskiej – z racji pogrzebu.

18.00 + Pelagii, Władysława i Stanisławy Niewiadomych.

 

Środa 15 sierpnia 2018 Uroczystość Wniebowzięcia N. M. Panny – poświęcenie ziół.

8.00 + Adama Budka w 15 rocznicę śmierci, Krystyny Celmer.

9.30 + Stanisława, Adama, Jana Lasek i zmarłych z tej rodziny, Wojciecha

Mikołajskiego

11.00 + Sabiny Pruchniewskiej w 14 rocznicę śmierci., Józefa, ich rodziców,

AdaminyKurzawa.

18.00 –  Dziękczynno błagalna w 89 urodziny p. Genowefy Dąbrowskiej.

 

Czwartek 16 sierpnia 2018 – dzień powszedni.

7.00 + Marii, Marianny, Jana, Henryka i Krystyny Staciukowicz.

17.30 + Genowefy Kiełek w 1 rocznicę śmierci – od rodziny.

18.00 – W 60 rocznicę ślubu p. Henryki i Romana Michalczyków.

 

Piątek 17 sierpnia 2018 – wsp. św. Jacka, kapłana.

7.00 + Adriana – Igora Aleksnina – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Włodzimierza Trawińskiego – z racji imienin i urodzin.

18.00 + Kazimierza Nowackiego w 13 rocznicę śmierci.

 

Sobota 18 sierpnia 2018 – dzień powszedni.

7.00 + Andrzeja Baklińskiego.

16.00 – ślub: Wilińska – Spałka.

17.00 – ślub: Masłowska – Kilon.

18.00 + Andrzeja, Eugeniusza, Anny Dąbrowskich, Marii Suśniło, Andrzeja

Klimasa, Eugenii Twardowskiej.