Intencje Mszy świętych od 21 do 27 stycznia 2018.

Niedziela – 21 stycznia3 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 + Anny Markowskiej i zm. z rodzin Gortatów i Markowskich.

9.30 + Józefa w 24 rocznicę śmierci i Sabiny Pruchniewskich, ich rodziców

oraz; Adaminy Kurzawy.

11.00 + Stanisława, Ireny Misiuk, Mieczysława DĄBRÓWKA (m).

12.30 –  Za parafian – /+Aleksandry, Janusza i Dariusza/. Dziękczynna w 50 r. ślubu

Krystyny i Henryka Skalskich.

15.00 – Opłatkowe spotkanie Członków Żywego Różańca.

18.00 + Mirosława w 10 r. śm. Zdzisława, Wacława Zawadów, Ignacego, Heleny,

Apolonii, Stanisława, Józefa, Henryka Czechowskich, Adama Paruszewskiego.

 

Poniedziałek – 22 styczniadzień powszedni.

 

7.00

17.30 + Marka Łojewskiego – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Zofii i Stanisława Kotlewskich.

 

 Wtorek – 23 styczniadzień powszedni.

 

7.00  

17.30 + Zdzisława Pióro – od uczestników pogrzebu.

18.00  + Jana i Teodory Lisów.

 

Środa – 24 stycznia – wsp. św. Franciszka Salezego bpa i dK.

7.00

17.30 + Agnieszki w 6 r. śm. oraz Marianny Warszawa.

18.00 + Za zmarłą Ewę Lesiak – od rodziny p. Kolasińskich.

 

Czwartek – 25 grudzień – ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA.

7.00

17.30 + Eugenii, Bolesława i Andrzeja Bieda, Janiny, Mieczysława Bedełek.

18.00 + Marka Bielackiego – od uczestników pogrzebu.

 

Piątek – 26 stycznia – wsp. św. św. Tymoteusza i Tytusa bpp.

7.00

17.30 + Krystyny Janduła w 4 rocznicę śmierci.

18.00 + Zenona Rewicza.

 

Sobota –  27 stycznia dzień powszedni.

   7.00 + Teresy Domaniuk w 1 rocznicę śmierci.

17.30 + Jana, Józefy i Stanisława Klembów, Andrzeja Dobrowolskiego.

18.00 + Edwarda Kowalskiego.

20.01.2018|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 14 do 20 stycznia 2018.

Niedziela – 14 styczniaŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY.

 

8.00 + Antoniny, Jana KNOPIK, Honoraty i Zygmunta Dezyderiusz.

9.30 + Władysława i Władysławy Rosińskich.

11.00 + Haliny, Tadeusza, Józefy i Adama Niewiadomskich.

12.30 – Za parafian – /+Krystyna, Małgorzata/. Prośba o łaskę zdrowia i dziękczynienie

za przebytą operację.

16.30 + Ewy Lesiak – od sąsiadów z ulicy Janosika.

18.00 + Wacława i Heleny Mydłowskich, Henryka Majewskiego i Wiktorii

Gębskiej.

 

Poniedziałek – 15 styczniadzień powszedni.

7.00 + Krystyny Rutkowskiej.

17.30 + Mariusza w 12 rocznicę śmierci i ojca Lucjana Gertnera.

18.00 – Jana i Józefy oraz rodzeństwa.

 

 Wtorek – 16 styczniadzień powszedni.

7.00  

17.30 + Czesławy Staszczyk – od uczestników pogrzebu.

18.00  + Romana Hankiewicza – od uczestników pogrzebu.

 

Środa – 17 stycznia – wsp. św. Antoniego, opata.

7.00

17.30 + Kazimierza Zakościelnego.

18.00 + Leokadii i Kazimierza Zalewskich, Wiesławy Sentkowskiej.

 

Czwartek – 18 grudzień – dzień powszedni.

7.00

17.30 + Czesławy Trzonek.

18.00 + Stanisławy Szadowskiej – z racji pogrzebu.

 

Piątek – 19 stycznia – wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa.

7.00

17.30 + Henryki i Stanisława Dąbrowskich.

18.00 + Za zmarłą Ewę Lesiak – z racji urodzin.

 

Sobota –  20 stycznia dzień powszedni.

7.00 – W intencji dzieci – o dobre przygotowanie do I Komunii św.

17.30 + Agnieszki Rusińskiej.

18.00 + Marianny w 13 rocznicę śmierci i Andrzeja Misiaków.

14.01.2018|Aktualne intencje Mszy Św.|