Intencje Mszy świętych od 19.do 26.09. 2021 roku.

Niedziela 19 września 25 Niedziela Zwykła.

8.00 + Stanisławy Wołosz – greg.14.

9.30 – O Boże błogosławieństwo dla Izabeli.

11.00 + Władysława w 30 rocznicę smierci i Marii Zając.

12.30 – W intencji parafian – /+ Danieli, Krzysztofa i Barbary/.

18.00 + Kazimierza Galanta – od uczestników pogrzebu.

Poniedziałek 20 wrześniawsp. św. Andrzeja Kim Taegon, i Pawła Chong Hasang i towarzyszy.

7.00 + Stanisławy Wołosz – greg.15.

17.30 – O Boże bł. i łaski dla Marzeny i Sylwestra oraz ich dzieci z racji rocznice ślubu.

18.00 + Władysławy, Piotra, Krystyny Kacprzyk oraz ich rodziców.

Wtorek 21 września – Święto św. Mateusza apostoła i ewangelisty

7.00 + Stanisławy Wołosz – greg.16.

17.30 + Stanisława Pontus – od kolegów z Kombinatu Zachód

18.00 + Jana Reszkę w 14 rocznicę śmierci.

Środa 22 września dzień powszedni

7.00 + Stanisławy Wołosz greg.17.

17.30 + Genowefy, Janiny, Sławomira Plich, Genowefy i Stanisława Wojciechowskich.

18.00 + Damiana Borratyńskiego – od uczestników pogrzebu.

Czwartek 23 wrześniawsp. św. Ojca Pio z Pietrelciny

7.00 + Stanisławy Wołosz – greg.18.

17.30 + Jadwigi Garbarczyk od uczestników pogrzebu.

18.00 + Jerzego Szadkowskiego – od uczestników pogrzebu.

Piątek 24 wrześniadzień powszedni.

7.00 + Marianny i Kazimierza Łukasików i zmarłych z rodziny.

17.30 + Stanisławy Wołosz greg.19.

18.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Franciszka z racji 6 urodzin.

Sobota 25 września dzień powszedni.

7.00 + Stanisławy Wołosz – greg.20.

17.30 – W intencji Martyny z racji 18 urodzin – o Boże błogosławieństwo.

18.00 + Genowefy, Tadeusza, Przemysława Osowskich, Ryszarda Janowskiego.

Niedziela 26 września 26 Niedziela Zwykła.

8.00 + Stanisławy Wołosz – greg.21.

9.30 + Otoli Tkaczyk.

11.00 + Jerzego Wróblewskiego w 2 rocznicę śmierci

12.30 – W intencji parafian – w intencji ks. Rafała z racji imienin.

18.00 + Władysława Trzonka w 1 rocznicę śmierci i żony Czesławy.

18.09.2021|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 12.do 19.09. 2021 roku.

Niedziela 12 września 24 Niedziela Zwykła.

8.00 + Zdzisława i Joanny Chinalskich.

9.30 + Stanisławy Wołosz – greg.7.

11.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski i o dalszą opiekę Bożą nad Marzeną i Dawidem oraz ich rodziną.

12.30 – W intencji parafian – o łaskę zdrowia dla Łukasza Jachowiaka /Covid 19/.

16.30 + Genowefy, Bronisława i Jerzego Kędzierskich.

18.00 + Marianny, Marka i Jerzego oraz ich rodziców.

Poniedziałek 13 wrześniadzień powszedni.

7.00 + Stanisławy Wołosz – greg.8.

17.30 + Jarosława w 4 r. śm., Wiesławy w 7 r. śm. i zmarłych z rodziny Dreżdżeniewskich.

18.00 + Remigiusza w 1 r. ś., Natalii Berezińskiej w 2 r. ś., i zmarłych z rodzin; Berezińskich i Sobińskich.

Wtorek 14 września Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

7.00 + Stanisławy Wołosz – greg.9.

17.30 + Emilii Malarek – od siostry Ireny z mężem

18.00 + Marii Perlańskiej w rocznicę przyjęcia chrztu.

Środa 15 września dzień powszedni

7.00 – w intencji Członków Apostolatu Dobrej Śmierci.

17.30 + Stanisławy Wołosz – greg.10.

18.00 + Anieli i Jana Kwiecińskich, Agnieszki, Zygmunta i Walentego Podkulińskich, Eleonory Koneckiej.

Czwartek 16 wrześniadzień powszedni

7.00 + Stanisławy Wołosz – greg.11.

17.30 + Księdza Józefa Gromka w 1 rocznicę śmierci.

18.00 + Barbary i Józefa Marciniaków.

Piątek 17 wrześniadzień powszedni

7.00 + Stanisławy Wołosz – greg.12.

17.30 + Zdzisława Orlika.

18.00 + Marii Perlańskiej.

Sobota 18 września Święto św. Stanisława Kostki, Patrona Polski.

7.00 + Stanisławy Wołosz – greg.13.

17.30 + Wiesławy Szubert – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Jana i Stefanii Bińczyk.

Niedziela 19 września 25 Niedziela Zwykła.

8.00 + Stanisławy Wołosz – greg.14.

9.30 – O Boże błogosławieństwo dla Izabeli.

11.00

12.30 – W intencji parafian.

18.00 + Kazimierza Galanta – od uczestników pogrzebu.

11.09.2021|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 05.do 12.09. 2021 roku.

Niedziela 05 września 23 Niedziela Zwykła.

8.00 + Andrzeja Koślę w 1 rocznicę śmierci oraz jego syna Dariusza.

9.30 + Stefana, Stanisławy, Stanisława Rolińskich, Krystyny Woźniak.

11.00 + Marii Perlańskiej z racji urodzin.

12.30 – W intencji parafian – w intencji Grażyny i Ryszarda Urbanowiczów w 45 rocznicę ślubu

17.30nabożeństwo – miesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu.

18.00 + Henryka, Zofii, Jolanty Pisarskich, Stefana i Anieli Kowalskich, Grzegorza Pierzchały.

Poniedziałek 06 wrześniadzień powszedni.

7.00 + Stanisławy Wołosz – greg.1.

17.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i powodzenie w życiu dla Macieja i Agnieszki od taty Marka.

18.00 + Jagody, Sylwii i Grzegorza.

Wtorek 07 września dzień powszedni.

7.00 + Stanisławy Wołosz – greg.2.

17.30 + Kazimierza Progę – od syna i córki

18.00 + Kazimierza, Łucji, Grzegorza i Lucjana Witaszków.

Środa 08 września Święto Narodzenia N.M.Panny.

7.00 + Stanisławy Wołosz – greg.3.

17.30 + Józefy i Jana Fodlerów od wnucząt i prawnucząt.

18.00 + Marii Perlańskiej z racji imienin.

Czwartek 09 wrześniadzień powszedni

7.00 + Stanisławy Wołosz – greg.4.

17.30 + Emilii Malarek – od siostry Ireny z mężem.

18.00 + W 1 rocznicę śmierci Barbary, Wandy i Wacława Głowackich.

Piątek 10 wrześniadzień powszedni

7.00 + Stanisławy Wołosz – greg.5.

17.30 + Leonardy Jóźwik – od dzieci.

18.00 – O Boże błogosławieństwo na cały rok szkolny.

Sobota 11 września dzień powszedni.

7.00 + Stanisławy Wołosz – greg.6.

17.30 + Wacławy, Józefa Starostów, Mieczysława i Mirosława Wardów.

18.00 – W 50 rocznicę ślubu Krystyny i Jana Osińskich – o Boże bł. i łaskę zdrowia dla całej rodziny.

Niedziela 12 września 24 Niedziela Zwykła.

8.00 + Zdzisława i Joanny Chinalskich.

9.30 + Stanisławy Wołosz – greg.7.

11.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski i o dalszą opiekę Bożą nad Marzeną i Dawidem oraz ich rodziną.

12.30 – W intencji parafian.

16.30 + Genowefy, Bronisława i Jerzego Kędzierskich.

18.00 + Marianny, Marka i Jerzego oraz ich rodziców.

5.09.2021|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 29.08.- 05.09. 2021 roku.

Niedziela 29 sierpnia 22 Niedziela Zwykła.

8.00 – W intencji parafian.

9.30 + Teresy i Józefa Kopytowskich.

11.00 + Filipa Jabłońskiego w 9 rocznicę śmierci, Bronisława, Reginy oraz wuja Jerzego.

18.00 + Teofili Miksa.

Poniedziałek 30 sierpniadzień powszedni.

7.00 + Emilii Malarek – os siostry Ireny z mężem.

17.30 + Leonardy Jóźwik – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Józefa, Marianny i Eugeniusza Brzozowskich.

Wtorek 31 sierpnia dzień powszedni.

7.00 + Czesława Genbowicza – od uczestników pogrzebu.

17.30 c O światło Ducha Św., ukończenie studiów, opiekę Maryi w dorosłym życiu dla Marcina w 25 urodziny

18.00 + Genowefy i Władysława Dziakiewiczów.

Środa 01 września dzień powszedni.

7.00 + Stefana i Krystyny Krzewskich.

17.30 + Stanisława Pontusa – od uczestników pogrzebu.

18.00 – O łaskę zdrowia i potrzebne łaski dla Józefa.

Czwartek 02 wrześniadzień powszedni – I czwartek miesiąca.

7.00 – O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Natalii w 18 urodziny.

17.30 + Witolda Weneckiego – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Stefana Witczaka.

Piątek 03 wrześniawsp. św. Grzegorza Wielkiego papieża – I piątek miesiąca.

7.00 + W intencji zmarłych Członków Żywego Różańca – od Kółek Różańcowych.

16.30 + Zofii, Józefa, Krystyny, Mirosława Kłąb, Czesławy, Stefana, Wiesława Duszak, Barbary Chybowskiej.

18.00 + Bronisławy i Władysława Bamberger, ich rodziców i rodzeństwo.

Sobota 04 września dzień powszedni – I sobota miesiąca.

7.00 – Dziękczynno błagalna dla Anny i Jana Wysockich.

17.30

18.00 + Tadeusza Darnowskiego w 20 rocznicę śmierci.

18.00 – O Boże błogosławieństwo w 50 rocznicę ślubu Stefana i Stefanii.

Niedziela 05 września 23 Niedziela Zwykła.

8.00 + Andrzeja Koślę.

9.30 + Stefana, Stanisławy, Stanisława Rolińskich, Krystyny Woźniak.

11.00 + Marii Perlańskiej z racji urodzin.

12.30 – W intencji parafian – w intencji Grażyny i Ryszarda Urbanowiczów w 45 rocznicę ślubu

17.30nabożeństwo – miesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu.

18.00 + Henryka, Zofii, Jolanty Pisarskich, Stefana i Anieli Kowalskich, Grzegorza Pierzchały.

28.08.2021|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 22. – 29.08. 2021 roku.

Niedziela 22 sierpnia 21 Niedziela Zwykła.

8.00 – W intencji parafian.

9.30 + Eugeniusza Najdera.

11.00 + Bolesława w 27 rocznicę śmierci, Marianny, Ryszarda i Władysława Zakrzewskich, Katarzyny Wąs,

Jacka Durasiewicza.

18.00 + Jana, Stanisławy i Antoniego Gruchała, Józefy i Jana Szklarczyków.

Poniedziałek 23 sierpniadzień powszedni.

7.00 + Jana KrzemińskiegoFreda, rodziców i dziadków.

17.30 + Józefy i Jana Fidlerów – od syna i synowej.

18.00 – O Boże bł. i łaski dla Sylwestra z racji 4 urodzin.

Wtorek 24 sierpnia – Święto św. Bartłomieja apostoła.

7.00 + Wiesławy Bogumiły Mazurek.

17.30 + Kazimierza Sobieszka – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Romana Janiny Zawadzkich, Mieczysława i Marianny Góral.

Środa 25 sierpnia dzień powszedni.

7.00 + Leszka Grysaka.

17.30 + Emilii Malarek – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Marty Wdowiak, Stanisława, Stanisławy, Andrzeja i Grzegorza Skrobiszewskich.

Czwartek 26 sierpniaUroczystość N.M.Panny Częstochowskiej

7.00 + Ignacego Kołodziejczaka.

17.30 + Waldemara Hejmana – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Zbigniewa Osińskiego.

Piątek 27 sierpniadzień powszedni.

7.00 + Anny i Mirosława.

17.30 + Bogdana Siemionka – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Jarosława Brzęckiego w 1 rocznicę śmierci i zamarłych z rodziny.

Sobota 28 sierpnia wsp. św. Augustyna bpa i dK.

7.00 + Marianny i Józefa Sybilskich.

17.30 + Marianny KrajewskiejMateckiej – od uczestników pogrzebu

18.00 +

Niedziela 22 sierpnia 22 Niedziela Zwykła.

8.00 – W intencji parafian.

9.30 + Teresy i Józefa Kopytowskich.

11.00 +

18.00 + Teofili Miksa.

22.08.2021|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 15. – 22.08. 2021 roku.

Niedziela 15 sierpnia UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA N.M.PANNY.

8.00 – W intencji parafian.

9.30 + Jerzego Strumińskiego w 4 rocznicę śmierci oraz jego rodziców.

11.00 + Sabiny Próchniewskiej, Józefa, Adaminy i Wojciecha Kurzawy.

18.00 + Bogdana Samołówkę w 3 rocznicę śmierci.

Poniedziałek 16 sierpniadzień powszedni.

7.00 + Janiny Mokrackiej – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Barbary, Wandy i Tadeusza Dzierżawskich oraz zmarłych z rodziny Gonerów.

18.00 + Jerzego Reszkęgreg.27.

Wtorek 17 sierpnia – wsp. św. Jacka kapłana.

7.00 + Jerzego Reszkęgreg.28.

17.30 + Włodzimierza, Stanisławy i Leonarda Winieckich.

18.00 + Marii i Stanisława Strzeleckich oraz ich rodziców.

Środa 18 sierpnia dzień powszedni.

7.00 + Jerzego Reszkęgreg.29.

17.30

18.00 – Dziękczynno błagalna w 40 rocznicę małżeństwa Małgorzaty i Piotra.

Czwartek 19 sierpniadzień powszedni.

7.00 + O wieczne zbawienie dla Jadwigi i Stanisława Chrzanowskich.

17.30

18.00 + Jerzego Reszkę – greg.30.

Piątek 20 sierpniawsp. św. Bernarda op. dK.

7.00 + Stefanii, Franciszka, Henryka, Ireny i Władysława Wajszczyków.

17.30 + Czesławy i Wacława Kaźmierczaków.

18.00 + Teresy Stolarskiej – od uczestników pogrzebu.

Sobota 21 sierpnia wsp. św. Piusa X papieża.

7.00 + Bogusława Zielińskiego – od rodzeństwa.

17.30 – O Dary Ducha Świętego dla Alicji Masłowskiej w 18 urodziny.

18.00 + Wiktora Rawdanika w 39 rocznicę śmierci, Stanisława Jastrzębskiego w 9 rocznicę śmierci oraz

ich rodziców.

Niedziela 22 sierpnia 21 Niedziela Zwykła.

8.00 – W intencji parafian.

9.30 + Eugeniusza Najdera.

11.00 + Bolesława w 27 rocznicę śmierci, Marianny, Ryszarda i Władysława Zakrzewskich, Katarzyny Wąs,

Jacka Durasiewicza.

18.00 + Jana, Stanisławy i Antoniego Gruchała, Józefy i Jana Szklarczyków.

15.08.2021|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 08. – 15.08. 2021 roku.

Niedziela 08 sierpnia 19 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – W intencji parafian – w intencji ks. Dominika z racji imienin od Żywego Różańca.

9.30 + Ewy Józefa i Jerzego Pająków.

11.00 + Władysława Kuchrskiego.

18.00 + Dariusza Koślę w 26 rocznicę śmierci.

Poniedziałek 09 sierpniaŚwięto św. Teresy Benedyky od Krzyża, dziewicy i męczennicy.

7.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Dominika.

17.30 + Stefana Matuszewskiego w 18 rocznicę18 rocznicę śmierci.

18.00 + Sławomira, Krystyny i Władysława Trojanowskiego.

Wtorek 10 sierpnia – Święto św. Wawrzyńca diakona i męczennika.

7.00 + Anny i Piotra Rudawskich.

17.30 + Lilii i Kaliny.

18.00 + Mariana Szklarka – rodziców i rodzeństwo.

Środa 11 sierpnia wsp. św. Klary, dziewicy.

7.00 + Marianny i Stafana Wyrzutowiczów.

17.30 + Wiesławy Szubert – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Jerzego Reszkęgreg.23.

Czwartek 12 sierpniadzień powszedni.

7.00 + Jadwigi i Czesława Kłys.

17.30 + Władysława, Feliksa, Jana, Stanisława i Andrzeja Śmiechowskich.

18.00 + Jerzego Reszkę – greg.23.

Piątek 13 sierpniadzień powszedni.

7.00 + Czesławy Wiszowatej i zmarłych z rodzin; Wiszowatych i Andrzejczyków.

17.30 + Agnieszki Kulińskiej w 1 rocznicę śmierci.

18.00 W intencji Marii w przeddzień urodzin.

Sobota 14 sierpnia wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika.

7.00 + Marii i Marianny Staciukowicz.

17.30 + Józefy Fidler – od syna i synowej.

18.00 + Stanisławy, Adama i Jana Lasków oraz Józefa i Wojciecha.

Niedziela 15 sierpnia UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIECIA N.M.PANNY.

8.00 – W intencji parafian.

9.30 + .

11.00 + Sabiny Próchniewskiej, Józefa, Adaminy i Wojciecha Kurzawy.

18.00 + Bogdana Samołówkę w 3 rocznicę śmierci.

7.08.2021|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 01. – 08.08. 2021 roku.

Niedziela 01 sierpnia 18 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – w intencji parafian.

9.30 + Bartosza, Ryszarda i Stanisławy Szymajdów, Zbigniewa, Wacławy i Wacława Borowców.

11.00 + Adriana Aleksnina w 3 rocznicę śmierci.

18.00 + Stefanii, Stanisława i Józefa Nogieć oraz zmarłych z tej rodziny.

Poniedziałek 02 sierpniadzień powszedni.

7.00 + Jerzego Reszkęgreg.13.

18.00 + Weroniki i Bolesława Gryś, Władysławy i Michała Bielarczyk.

Wtorek 03 sierpnia dzień powszedni.

7.00 + Zdzisława Misztala – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Jerzego Reszkęgreg.14.

Środa 04 sierpnia wsp. św. Jana Marii Vianea, kapłana.

7.00 + Jerzego Reszkęgreg.15.

17.30 + Krystyny Piwko.

18.00 + Mariusza Świtacza w 6 rocznicę śmierci oraz rodziców; Józefa i Henryki.

Czwartek 05 sierpniadzień powszedni – I czwartek miesiąca.

7.00 + Jana Wychowaniec – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Jerzego Reszkęgreg.16.

Piątek 06 sierpniaŚwięto Przemienienia Pańskiego – I piątek miesiąca.

7.00 + Jerzego Reszkęgreg.17.

18.00 + Tadeusza w 25 rocznicę śmierci i Aleksandra w 27 rocznicę.

Sobota 07 sierpnia dzień powszedni – I sobota miesiąca.

7.00 – Za żywych Członków Żywego Różańca – od kółek różańcowych.

18.00 + Apolonii i Zygmunta Wierzbickich, Natalii Badziak.

Niedziela 08 sierpnia 19 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – W intencji parafian – za ks. Dominika z racji imienin od Żywego Różańca.

9.30 + Ewy Józefa i Jerzego Pająków.

11.00 + Władysława Kuchrskiego.

18.00 + Dariusza Koślę w 26 rocznicę śmierci.

31.07.2021|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 25.07. – 01.08. 2021 roku.

Niedziela 25 lipca 17 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – w intencji parafian.

9.30 + Krystyny Woźniak, Leokadii i Zygmunta Otorowskich.

11.00 + W 13 rocznicę śmierci Ryszarda Kuliżek.

18.00 – O Boże błogosławieństwo i łaski dla Krzysztofa z racji imienin.

Poniedziałek 26 lipca – wsp. św. św. Joachima i Anny.

7.00 + Jerzego Reszkęgreg.6.

18.00 + Stanisławy Rosiak.

Wtorek 27 lipca dzień powszedni.

7.00 + Jerzego Reszkęgreg.7.

18.00 + Andrzeja Baklińskiego.

Środa 28 lipca dzień powszedni.

7.00 – O Boże błogosławieństwo dla Magdy i Dominika.

17.30 + Jadwigi w 3 rocznicę śmierci i Andrzeja Kubickich, zmarłych z rodzin; Kubickich i Budziarków

18.00 + Jerzego Reszkęgreg.8.

Czwartek 29 lipca – wsp. św. Marty.

7.00 – O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla; Zofii, Ewy, Piotra, Małgorzaty, Denisa oraz

Ewy i Mirosława

18.00 + Jerzego Reszkęgreg.9.

Piątek 30 lipcadzień powszedni.

7.00 + Jerzego Reszkęgreg.10.

18.00 + Małgorzaty Baranowskiej – od uczestników pogrzebu.

Sobota 31 lipca wsp. św. Ignacego z Loyoli.

7.00 + Jerzego Reszkęgreg.11.

17.30 + Renaty Gutsch.

18.00 + .

Niedziela 01 sierpnia 18 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – w intencji parafian.

9.30 + Bartosza, Ryszarda i Stanisławy Szymajdów, Zbigniewa, Wacławy i Wacława Borowców.

11.00 + Adriana Aleksnina w 3 rocznicę śmierci.

18.00 + Stefanii, Stanisława i Józefa Nogieć oraz zmarłych z tej rodziny.

24.07.2021|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 18. – 25.07.2021 roku.

Niedziela 18 lipca 16 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 + Marianny Bartczak, Józefa Topińskiego.

9.30 + W 20 rocznicę śmierci Józefa Miatkowskiego i jego rodziców, w 12 rocznicę śmierci brata Jana

Blaźlaka i jego rodziców.

11.00 + Adeli Wardęckiej w 13 rocznicę śmierci, męża Jana, rodziców i teściów.

18.00 + Mariana, Antoniny i Józefa Grzegorczyków.

Poniedziałek 19 lipcadzień powszedni.

7.00 – W intencji parafian z 18.07.2021.

18.00 + Zenona Biczyńskiegogreg 29.

Wtorek 20 lipca dzień powszedni.

7.00 + Zenona Biczyńskiegogreg 30.

17.30 + Zofii w 1 rocznicę śmierci, Mieczysława Pałki oraz zmarłych z rodzin Pałków i Nachyłów.

18.00 + Czesława i Jadwigi Szkudlarskich oraz ich rodziców.

Środa 21 lipca dzień powszedni.

7.00 + Jerzego Reszkęgreg.1.

18.00 + Józefy Filanowskiej intencja od Justyny i Magdaleny.

Czwartek 22 lipca – Święto św. Marii Magdaleny.

7.00 + Jerzego Reszkęgreg.2.

18.00 + Emila Wasiaka – od uczestników pogrzebu.

Piątek 23 lipcaŚwięto św. Brygidy zakonnicy Patronki Europy.

7.00 + Jerzego Reszkęgreg.3.

18.00 + Eugeniusza Brzozowskiego i Leszka Śmiechowicza.

Sobota 24 lipca wsp. św. Kingi dziewicy.

7.00 + Jerzego Reszkęgreg.4.

17.30 + Janiny i Tadeusza Kowalskich, Janiny i Stefana Ptasińskich.

18.00 + W 24 rocznicę śmierci; Zdzisława, Antoniego i Małgorzaty Biadała.

Niedziela 25 lipca 17 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – w intencji parafian.

9.30 + Krystyny Woźniak, Leokadii i Zygmunta Otorowskich.

11.00 + W 13 rocznicę śmierci Ryszarda Kuliżek.

18.00 – O Boże błogosławieństwo i łaski dla Krzysztofa z racji imienin.

18.07.2021|Aktualne intencje Mszy Św.|