Niedziela 14 kwiecień – 3 NIEDZIELA WIELKANOCNA – ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI.

8.00 W intencji Parafian – /+ Tomasz, Mieczysław /.

9.30 + Anastazji i Zenona Otorowskich oraz ich rodziców.

11.00 + Ryszarda, Sławomira, Anny, Andrzeja Iwańskich, Zofii, Walentego Oraczów, Teresy i Zygmunta

Węgierskich.

12.30 + Marianny i Kazimierza Łukasików oraz ich rodziców.

12.30 + Marianny Kmitagreg.10.

16.30 Dziękczynno błagalna w 28 rocznicę ślubu Ewy i Krzysztofa Zielińskich z prośbą o

błogosławieństwo dla Jubilatów oraz ich dzieci.

18.00 + Za zmarłych z rodzin; Wasilewskich i Podkańskich.

Poniedziałek 15 kwiecień dzień powszedni.

7.00 + Marianny Kmitagreg.11.

17.30 + Włodzimierza Winieckiego

18.00 + Wacława i Heleny Owczarczyków, ich wnuczków Jana, Ryszarda, córkę Halinę i zięcia Józefa.

18.00 Dziękczynno błagalna w 50 rocznicę urodzin Michała.

Wtorek 16 kwiecień dzień powszedni.

7.00 + Za zmarłych; mamę Teresę i brata Sławomira.

17.30 + Tadeusza Styczyńskiego – msza pogrzebowa.

18.00 + Marianny Kmitagreg.12.

18.00O nawrócenie i przemianę życia dla Antoniny.

Środa 17 kwiecień dzień powszedni.

7.00 + Bartłomieja Czubę – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Marianny Kmitagreg.13.

18.00 + Czesława Warszawa.

Czwartek 18 kwiecień dzień powszedni.

7.00 + Marianny Kmitagreg.14.

17.30 W intencji Danuty Lankiewicz z prośba o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.

18.00 + Jadwigi w 20 rocznicę śmierci, Heleny, Mieczysława Kolasońskich, Leokadii i Kazimierza Cichych.

Piątek 19 kwiecień dzień powszedni.

7.00 + Marianny Kmitagreg.15.

17.30 + Tomasza Borowskiego w 5 rocznicę śmierci i jego rodziców.

18.00 + Reginy i Kazimierza Dubowików.

Sobota 20 kwiecień dzień powszedni.

7.00 + Haliny i Janusza Deisenberg.

17.30 + Tadeusza Styczyńskiego – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Marianny Kmitagreg.16.

18.00 + Jadwigi Bartczak w 4 rocznicę śmierci – o życie wieczne oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela 12 kwiecień – 4 NIEDZIELA WIELKANOCNA.

8.00 W intencji Parafian.

9.30 O Boże błogosławieństwo dla ks. Proboszcz z racji imienin – od Żywego Różańca.

11.00 + Adama Kożuchowskiego.

12.30 + Stanisława Pająka w 3 rocznicę śmierci.

12.30 + Marianny Kmitagreg.17.

17.30 nabożeństwo różańcowe.

18.00 w intencji Bogu wiadomej.