Zrzut ekranu z 2024-03-29 06-23-25

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to największe
i najpiękniejsze święto.
Z tej okazji składamy najlepsze i najserdeczniejsze życzenia:
niech te dni zwycięstwa życia nad śmiercią będą pełne radości,
miłości i pokoju, byśmy mimo różnych trosk i kłopotów, mogli
zawsze śpiewać radosne „ALLELUJA – Jezus żyje”.
Niech radosna wieść o Zmartwychwstaniu opromienia życie
każdego z nas, pogłębia wiarę, napełnia nadzieją i rozpala miłość,
która uzdalnia do pięknego życia w Bogu.
Zmartwychwstały Chrystus niech udziela wszelkich swoich łask.
Drogim Kapłanom i Parafianom życzymy radosnego świętowania
oraz Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy.

Członkowie Żywego Różańca

Zapraszamy

na Spotkanie Świąteczne Żywego Różańca 21 kwietnia, godz. 15.00
w salce na Plebanii. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do
wstąpienia w szeregi naszej Wspólnoty.