Zdjęcia są dokumentacją w zakresie prac przy chodniku wokół kościoła, pielęgnacji koron drzew oraz zadaszenia nad oknami kotłowni.