13-avril

Wieczerza Pańska

Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? (J 13, 12).

Trzeba wznieść swoje serce do Boga i kontynuować Jego święte dzieło, zawierzając się Jemu i opierając się na Nim, ponieważ nasz Pan może zapewnić wszystko, co jest konieczne do jego wykonania. On nas jedynie prosi o aprobatę Jego woli i wierność w jej pełnieniu (św. Franciszek Salezy).

Pan Jezus, Mistrz i Nauczyciel, myjąc nogi swoim uczniom, wykonał czynność niewolnika. Zaprosił nas do wzajemnej służby. On nam służy, abyśmy my z kolei, naśladując Go, służyli innym.