About Tomasz Falak

This author has not yet filled in any details.
So far Tomasz Falak has created 169 blog entries.

Każdy dzień prezentem Opatrzności

8-avril

Cóż my robimy…? (J 11, 47).

We wszystkich swoich sprawach polegaj całkowicie na Opatrzności Bożej, od Niej samej oczekując powodzenia we wszystkich twych zamiarach. (…) Tak Bóg będzie pracował z tobą, w tobie i dla ciebie, a twoja praca przyniesie ci pociechę (Filotea 3, X).

Co możemy zrobić bez pomocy Boga? Weźmy przykład czynności, której sobie nie uświadamiamy: oddychanie. Oddychamy dzięki Bogu! Zaprośmy naszego Pana do wszystkich naszych czynności, nawet do planowania dnia, to nam wyjdzie na dobre.

8.04.2017|Aktualności|

Ja JESTEM Prawdą…

7-avril

Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą (J 10, 41).

Pierwszy sposób stawania w obecności Boga polega na żywym i mocnym uświadomieniu sobie wszechobecności Bożej – że Bóg jest we wszystkim i wszędzie, że nie ma miejsca ani rzeczy na tym świecie, gdzie nie byłby najprawdziwiej obecny. A więc jak ptaki gdziekolwiek lecą, zawsze napotykają powietrze, tak my gdziekolwiek jesteśmy i dokądkolwiek się obrócimy znajdujemy zawsze obecnego Boga. Wszyscy znają tę prawdę, ale nie każdy ją sobie żywo uświadamia (Filotea 2, II).

Jezus powiedział: Ja jestem Prawdą. Jeśli będziemy częściej uświadamiać sobie obecność Boga w nas, będziemy kroczyć w prawdzie. Przed każdą ważną czynnością zatrzymajmy się na chwilę, by poszukać Jego aprobaty. Niestety, jesteśmy skłonni nie zważać na Boga. Prośmy Go zatem, by oczyścił nas ze złych skłonności.

7.04.2017|Aktualności|

Wielbić Pana chcę…

6-avril

Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza» (J 8, 54).

Powiedz sobie, że jeśli chcesz poznać swój postęp duchowy, to nie dlatego, żeby się nim cieszyć i się z niego chlubić, nie ze względu na siebie, ale ze względu na Boga, by Go uwielbiać i Jemu dziękować (Filotea 5, III).

Św. Franciszek Salezy zaprasza nas do praktykowania pokory. Sam Jezus przedkłada swego Ojca ponad siebie. Uczy nas, że aby kochać prawdziwie, trzeba złożyć z siebie ofiarę. Zaufajmy Jezusowi, który prowadzi nas do Ojca.

6.04.2017|Aktualności|

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

5-avril

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców – pełen chwały i wywyższony na wieki (Dn 3, 52).

Ci, którzy miłują Boga, ustawicznie myślą o Nim, dla Niego oddychają, do Niego wzdychają, mówią o Nim i chcieliby, gdyby to było możliwe, wyryć w sercach wszystkich ludzi na świecie święte i błogosławione imię Jezus (Filotea 2, XIII).

Korzystamy z dobrodziejstw Boga. Świadcząc o Jego dobroci, możemy innym pomóc uświadomić sobie, że Bóg jest Ojcem, który opiekuje się swoimi dziećmi. Chwalmy Go we wszystkich okolicznościach. Możemy Mu ofiarować jedynie nasze uwielbienie. Tam, gdzie nie możemy mówić o Nim, módlmy się tym bardziej intensywnie.

5.04.2017|Aktualności|

Panie, miej cierpliwość dla mnie!

4-avril

Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi (Lb 21, 4-5).

Może się zdarzyć, Filoteo, że odmiana życia wzbudzi w twojej duszy pewne opory i że z powodu całkowitego i stanowczego pożegnania się z szaleństwami i fraszkami tego świata odczujesz smutek i zniechęcenie. Jeśli się tak stanie, miej trochę cierpliwości, proszę (Filotea 4, II).

Chcemy iść za Chrystusem, ale brakuje nam wytrwałości. Czujemy się osamotnieni w dźwiganiu naszych ciężarów. Zamiast wzywać Jego pomocy, tracimy cierpliwość, zaczynamy się zastanawiać, dlaczego to spotkało właśnie nas, buntujemy się. Pamiętajmy o naszych brakach i upokórzmy się przed Panem na modlitwie.

4.04.2017|Aktualności|

Pan jest moim Pasterzem

3-avril

Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną (Ps 23, 4).

Moja Córko, św. Blandyna w męczarniach zadawanych jej przez pogan mówiła: Jestem chrześcijanką. Podobnie i my, jeśli dotykają nas jakieś cierpienia i kłopoty, mówmy: Jesteśmy chrześcijanami! (św. Franciszek Salezy)

We wszystkich doświadczeniach, jakie przynosi nam życie, Pana Jezus nas uprzedza. On wie, że jesteśmy słabi. Ofiarujmy Mu nasze troski i prośmy, by pomógł nam je znieść. Panie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić!

3.04.2017|Aktualności|

Łzy miłości

2-avril

Gdy więc Jezus ujrzał jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzieście go położyli?» (…) Jezus zapłakał (J 11, 33.35).

Przelał siebie w nas, stopił, by się tak wyrazić, swą wielkość, aby sprowadzić ją do kształtu i postaci naszej małości, przeto zwany jest «źródłem żywej wody», rosą i deszczem niebieskim sprawiedliwości (TMB 10, XVII).

Cóż za piękny przykład empatii! Pan Jezus nie poprzestał na tym, by być bratem dla kobiety w żałobie, ale utożsamił się z każdym z nas do tego stopnia, że za św. Pawłem możemy mówić: teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2, 20). Jednakże czy próbuję, jak On, płakać z płaczącymi i cieszyć się z cieszącymi (por. Rz 12, 15)?

2.04.2017|Aktualności|

Panie, Ty jesteś moją ucieczką!

1°-avril

Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. (J 7, 52).

Świat jest szarlatanem – zawsze mówi za dużo, czy to dobrego, czy złego (z listu św. Franciszka Salezego do pewnej zamężnej kobiety).

Ludzka natura skłania nas do oceniania. Te oceny są często fałszywe, ponieważ nie znamy wnętrza bliźniego. Czuwajmy nad naszymi myślami. Ich „siedzibą” jest serce, a usta mówią z jego obfitości. Prośmy o wybaczenie nam naszych zbyt pochopnych osądów.

1.04.2017|Aktualności|

31-mars

Dotknijmy go obelgą i katuszą,  by poznać jego łagodność (Mdr 2, 19)

Duch łagodności raduje serce i zdobywa dusze (św. Franciszek Salezy, Dzieła XII).

W naszym otoczeniu (w rodzinie, w pracy, w sąsiedztwie) możemy być wystawiani na różne próby i wręcz upokarzani. W tych momentach ważne jest zachowanie spokoju, by stawić czoła tym wyzwaniom. Ukryjmy się w Sercu Pana Jezusa, cichym, pokornym i łagodnym, by na nowo odnaleźć siły i pokój.

 

31.03.2017|Aktualności|

Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem

30-mars

Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił (Ps 106, 21).

Trzeba rozważać, czy życie, jakie wiedziemy, jest zgodne z naszym powołaniem (św. Franciszek Salezy, Dzieła X).

Droga, którą kroczymy, życie, jakie wiedziemy jest czasem niezgodne z tym, czego Bóg od nas oczekuje. Nie pozwólmy się znużyć duchowym rozwojem, modlitwą, dobrymi czynami. Powstańmy i do dzieła! Pan Jezus ciągle nas wzywa i wzywa.

30.03.2017|Aktualności|