Niedziela 16 stycznia – 2 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 + Stanisława Eliasza greg.10.

9.30 + Sławomira, Ryszarda, Anny, Andrzeja Iwańskich, Zofii i Walentego Oraczów, Teresy i Zygmunta

Węgierskich.

11.00 + Agnieszki w 10 rocznicę śmierci oraz Marianny i Longina Warszawa.

12.30 w intencji Parafian – / + Zdzisław, Krystyna ./

17.30 – nabożeństwo różańcowe.

18.00 + Zofii Kowalczyk greg.16.

Poniedziałek 17 stycznia – wsp. św. Antoniego, opata.

7.00 + Zofii Kowalczykgreg.17.

17.30 + W 1 rocznicę śmierci Teodozji Haberek, oraz Marii i Wacława.

18.00 + Stanisława Eliasza – greg11.

18.30 – msza święta związana z kolędą dla mieszkańców wyznaczonych ulic.

Wtorek 18 styczniadzień powszedni.

7.00 + Stanisława Eliasza greg.12.

17.30 + Marka Matczaka od żony z dziećmi.

18.00 + Zofii Kowalczykgreg 18.

18.30 – msza święta związana z kolędą dla mieszkańców wyznaczonych ulic.

Środa 19 stycznia wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa.

7.00 + Zofii Kowalczykgreg.19.

17.30 + Henryki i Stanisława Dąbrowskich.

18.00 + Stanisława Eliasza greg.13.

18.30 – msza święta związana z kolędą dla mieszkańców wyznaczonych ulic.

Czwartek 20 stycznia dzień powszedni

7.00 + Stanisława Eliasza greg.14.

17.30 + Stanisławy Pietraszek – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Zofii Kowalczykgreg20.

18.30 – msza święta związana z kolędą dla mieszkańców wyznaczonych ulic.

Piątek 21 stycznia wsp. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.

7.00 + Zofii Kowalczyk greg.21.

17.30 + Stanisława Eliasza – greg.15.

18.00 + O wieczne zbawienie dla zmarłych dziadków i babci.

18.30 – msza święta związana z kolędą dla mieszkańców wyznaczonych ulic.

Sobota 22 stycznia dzień powszedni.

7.00 + Stanisława Eliasza greg 16.

17.30 + Zofii Kowalczykgreg.22.

18.00 + Marianny i Andrzeja Misiaków.

Niedziela 23 stycznia – 3 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 + Zenona Szymaniaka.

9.30 + Zofii Kowalczyk greg.23.

11.00 + Stanisława Eliasza greg.17.

12.30 w intencji Parafian – dziękczynno bł. w 50 rocznicę ślubu Janiny i Jerzego Malinowskich.

18.00 + Teodory i Jana Lisów.