Intencje Mszy świętych od 06. do 13.09.– 2020 roku.

Niedziela 06 września 23 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – Zdzisława i Janiny Chinalskich.

9.30 + Stefana, Stanisławy, Stanisława Rolińskich, Krystyny Woźniak oraz o łaskę zdrowia dla Sławomira

Otorowskiego.

11.00 – O Boże błogosławieństwo i łaski z racji 11 urodzin Karola i 4 urodzin Michaliny.

12.30 – W intencji Parafian oraz w 6 r. ślubu Beaty i Marcina i nowonarodzonej Zuzanny.

17.30 Nabożeństwo I niedzieli miesiąca.

18.00 + Marianny Ziółeckiej.

Poniedziałek 07 września dzień powszedni.

7.00 + Janiny Leśniewskiej – od siostry Zofii z rodziną.

17.30 + Tomasza Krawczyka – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Sławomira Parzycha.

Wtorek 08 września Święto Narodzenia N.M.Panny.

7.00 + Kazimierza Mikulskiego.

17.30 + Anieli, Józefa i Macieja Jackowskich.

18.00 + Sławomira Trojanowskiego – od rodziny i uczestników pogrzebu.

Środa 09 września dzień powszedni.

7.00 + Władysława i Zofii Rykowskich, Marianny Mieczysława, Aliny i Tadeusza Kędziorek.

17.30 + Agnieszki Kulińskiej – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Henryka Jarentowskiego – od szwagierki Zofii z rodziną.

Czwartek 10 września dzień powszedni.

7.00 + Anny Wasilkowskiej – od rodziny i uczestników pogrzebu.

17.30 – Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Grzegorza i jego rodziny

18.00 + Zofii, Jana i Józefa Kościelniaków, za zmarłych z rodziny Suszków.

Piątek 11 września dzień powszedni.

7.00 + Zofii Jabłońskiej o Małgorzaty Ciechańskiej – od rodziny i uczestników pogrzebu.

17.30 + Barbary Szarpak – od sąsiadów z ulicy Chmurnej.

18.00 + Kazimierza, Łucji, Grzegorza i Lucjana Witaszków.

Sobota 12 września dzień powszedni.

7.00 + Stefana Ptaszyńskiego i Janiny Kowalskiej.

16.30 – ślub.

18.00 + Zofii Pałka – od dzieci.

Niedziela 13 września 24 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Krystyny Tesarskiej.

9.30 + Adaminy i Kazimierza, Heleny i Hieronima.

11.00 W intencji dzieci komunijnych.

12.30 – W intencji Parafian oraz + Henryka i Zofii Pisarskich, córkę Jolantę, Stefana Kowalskiego, Anieli

Grzegorza Pierzchała.

18.00 + Anieli i Jana Kwiecińskich, Agnieszki, Zygmunta, Walentego Podkulińskich, Eleonory Koneckiej.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE.

5.09.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 30.08. do 06.09.– 2020 roku.

Niedziela 30 sierpnia 22 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – Za parafian.

9.30 + Teresy i Józefa Kopytowskich.

11.00 + Bronisławy, Władysława i Leona BAMBERGER, Moniki Gońskiej.

18.00 + Jadwigi Brzezińskiej oraz jej rodziców i teściów.

Poniedziałek 31 sierpnia dzień powszedni.

7.00

17.30 + Zofii Musiał – od sąsiadów.

18.00 + Marianny KlepczarekGrabskiej, Zygmunta Klepczarek.

Wtorek 01 września dzień powszedni.

7.00 + Heleny Glinkowskiej – od uczestników pogrzebu.

17.30 O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Michała.

18.00 + Janiny, Henryka i Czesława Adamczyków, Mirosława Zimnego i zm. z rodzin;

Jaroszów i Adamczyków.

Środa 02 września dzień powszedni.

7.00 – W intencji żywych Członków Żywego Różańca.

17.30 + Tadeusza i Romana Darnowskich.

18.00 + Stefana Witczaka.

Czwartek 03 września wsp. św. Grzegorza Wielkiego, papieża i dK.- I czwartek miesiąca.

7.00 + Teresy Kędrzyńskiej – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Mirosławy Trawińskiej – od uczestników pogrzebu.

18.00 O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Stefana z racji urodzin.

Piątek 04 września dzień powszedni – I piątek miesiąca.

7.00 + W intencji zmarłych Członków Żywego Różańca.

16.30 + Janiny Wawrowskiej – od rodziny Wawrowskich.

18.00 + Ryszardy Gęsickiej, Henryki, Zygmunta i Wiesławy Kowalczyków.

Sobota 05 września dzień powszedni – I sobota miesiąca.

7.00 + Grzegorza Sibińskiego – od cioci Zosi i córki Marzeny z rodziną.

15.30 – ślub.

16.30 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki i Adama Leszczyńskich w 30 rocznicę ślubu

17.30 + Marii Perlańskiej w rocznicę urodzin.

18.00 + Krystyny i Mariana Śmiłowskich, córki; Marię z mężem Bogdanem, Marii Sierpatowskiej.

Niedziela 06 września 23 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – Zdzisława i Janiny Chinalskich.

9.30 + Stefana, Stanisławy, Stanisława Rolińskich, Krystyny Woźniak.

11.00 – O Boże błogosławieństwo i łaski z racji 11 urodzin Karola i 4 urodzin Michaliny.

12.30 – W intencji Parafian oraz w 6 r. ślubu Beaty i Marcina i nowonarodzonej Zuzanny.

17.30 Nabożeństwo I niedzieli miesiąca.

18.00 + Marianny Ziółeckiej.

29.08.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 23. do 30.08. – 2020 roku.

Niedziela 23 sierpnia 21 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – Za parafian – + Alfredy Wolskiej w 20 rocznicę śmierci.

9.30 + Krystyny Woźniak, Leokadii i Zygmunta Otorowskich.

11.00 – W intencji Sylwestra w 3 rocznicę urodzin.

18.00 + Jana w 15 r. śm. Stanisławy i Antoniego Gruchała, Józefy i Jana Szklarczyk.

Poniedziałek 24 sierpnia Święto św. Bartłomieja, apostoła.

7.00 + Jadwigi i Czesława Kłys.

17.30 – O powołania kapłańskie i zakonne.

18.00 + Marka Rosiaka w 1 rocznicę śmierci.

Wtorek 25 sierpnia dzień powszedni.

7.00 + Ireny Paszkiewicz.

17.30 O Boże błogosławieństwo i łaski dla Marzeny i Sylwestra.

18.00 – O Boże błogosławieństwo i łaski dla Agnieszki w 40 rocznicę urodzin.

Środa 26 sierpnia Uroczystość Matki Boskiej Czestochowskiej.

7.00 + Ignacego Kołodziejczaka.

17.30 + Marianny MIKITUŁA.

18.00 + Pauliny, Anny i Szczepana Tarków.

Czwartek 27 sierpnia wsp. św. Moniki.

7.00 + Elżbiety, Natalii i Bronisława Kowalczyków.

17.30 + Marii Grabarczyk.

18.00 + Władysława Dziakiewicza w 15 rocznicę śmierci oraz rodziców; Jadwigi i Adama.

Piątek 28 sierpnia wsp. św. Augustyna, biskupa i dK.

7.00 + Janiny Zawrzykraj – od rodziny.

17.30 + Janiny i Stanisława Lewandowskich.

18.00 –.

Sobota 29 sierpnia wsp. męczeństwa św. Jana Chrzciciela.

7.00 – O łaskę uzdrowienia dla Bożenki i jej dzieci.

16.30 – ślub.

18.00 + Leonarda, Franciszka i Leonarda Kwiatkowskich.

Niedziela 30 sierpnia 22 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – Za parafian – +.

9.30 + Teresy i Józefa Kopytowskich.

11.00 + Bronisławy, Władysława i Leona BAMBERGER.

18.00 + Jadwigi Brzezińskiej oraz jej rodziców i teściów.

22.08.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 16. do 23.08. – 2020 roku.

Niedziela 16 sierpnia 20 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – Za parafian – / + Teresy, Sławomira Tomasza i Agnieszki / + Wandy Zgierskiej w 5 r. śmierci i Janiny

Garus.

9.30 + Dariusza Kośli w 25 rocznicę śmierci.

11.00 + Bolesława w 26 rocznice śmierci, Marianny, Ryszarda, Władysława Zakrzewskich,

Katarzyny Wąs, Jacka Durasiewicza.

18.00 + Bogdana Czechowskiego.

Poniedziałek 17 sierpnia wsp. św. Jacka, kapłana.

7.00 + Marii i Marianny Staciukowicz.

17.30 + Marii i Stanisława Strzeleckich oraz ich rodziców.

18.00 + Bogdana Samołówki w 2 rocznicę śmierci.

Wtorek 18 sierpnia dzień powszedni.

7.00 + Za zmarłych z rodziny Grabarczyków; Oli, Andrzeja, Mieczysława i Barbary.

17.30 Dz. bł. z prośbą o Boże bł. i zdrowie dla Henryki i Romana Michalczyków w 62 rocznice ślubu.

18.00 + Jerzego Strumińskiego w 3 rocznice śmierci.

Środa 19 sierpnia dzień powszedni.

7.00 + Jadwigi Chrzanowskiej w 2 rocznicę śmierci.

17.30 + Barbary Szarpak – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Józefa, Marianny i Eugeniusza Brzozowskich.

Czwartek 20 sierpnia wsp. św. Bernarda, opata i dK.

7.00 + Anny i Piotra Rudawskich.

17.30 .

18.00 + Zdzisława Bedy – od siostrzenicy Jadwigi.

Piątek 21 sierpnia wsp. św. Piusa X, papieża.

7.00 + Marianny i Stefana Wyrzutowiczów.

17.30 – Wynagradzająca za grzechy rodziny Migałów.

18.00 + Joanny Chinalskiej.

Sobota 22 sierpnia wsp. N. M. Panny Królowej.

7.00 + Rafała Wyderkiewicza.

16.00 – ślub.

17.30 + Jolanty, Tadeusza, Henryka, Władysława Krawczyków, rodziców i teściów, Marianny i Józefa

Matyjaków, Zenona Staśkiewicza, Piotra Cicheckiego, Edwarda Wrońskiego.

18.00 + Wiktora Rawdanika w 38 rocznicę śmierci, Stanisława Jastrzębskiego w 8 rocznicę śmierci oraz

ich rodziców.

Niedziela 23 sierpnia 21 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – Za parafian – + Alfredy Wolskiej w 20 rocznicę śmierci.

9.30 + Krystyny Woźniak, Leokadii i Zygmunta Otorowskich.

11.00 – W intencji Sylwestra w 3 rocznicę urodzin.

18.00 + Jana w 15 r. śm. Stanisławy i Antoniego Gruchała, Józefy i Jana Szklarczyk.

15.08.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 09. do 16.08. – 2020 roku.

Niedziela 09 sierpnia 19 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – Za parafian – /+ Jerzego i Janiny / o Boże błogosławieństwo w 5 urodziny Adasia i 15 urodziny Adama

9.30 – W intencji ks. Dominika z racji imienin – od Kółek Różańcowych i p. Haliny.

11.00 + Apolonii w 8 rocznice i Zygmunta Wierzbickich oraz ich rodziców.

18.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskich.

Poniedziałek 10 sierpnia Święto św. Wawrzyńca diakona i męczennika.

7.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskich.

17.30 + O dar życia wiecznego dla Tomasza Borowskiego w 50 r. urodzin oraz za jego rodziców.

18.00 + Mariana. Julianny i Stanisława Szklarek.

Wtorek 11 sierpnia wsp. św. Klary dziewicy.

7.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskich.

17.30 + Marii i Bogumiła Grabarczyków.

18.00 + Barbary Marciniak w 20 rocznice śmierci.

Środa 12 sierpnia dzień powszedni.

7.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskich.

17.30 + Za zmarłych z rodziny Migała; Walerii i Franciszka.

18.00 – Dziękczynno błagalna z racji urodzin Mariana.

Czwartek 13 sierpnia dzień powszedni.

7.00 + Rafała Wyderkiewicza.

17.30 Dziękczynna w 50 rocznicę urodzin Katarzyny oraz 25 r. ślubu Jacka i Katarzyny Skowrońskich.

18.00 – Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Marii z okazji urodzin i imienin.

Piątek 14 sierpnia wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika.

7.00 + Tadeusza w 24 rocznicę śmierci, Marianny, Aleksandra i Jana Adamczewskich.

17.30 + Andrzeja Zduńczyka.

18.00 + Stanisławy Lasek, Adama, Jana i zmarłych z ich rodzin oraz Józefa i Wojciecha.

Sobota 15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia N.M.Panny.

8.00 – W intencji Parafian – + Eugeniusza Najdera w 2 rocznicę śmierci.

9.30 + Ewy, Józefa i Jerzego Pająków.

11.00 + Sabiny w 16 rocznicę śmierci i Józefa Próchniewskich, ich rodziców oraz Adaminy Kurzawa.

18.00 + Adama Budka i Krystyny Celmer.

Niedziela 16 sierpnia 20 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – Za parafian – + Wandy Zgierskiej w 5 r. śmierci i Janiny Garus.

9.30 + Dariusza Kośli w 25 rocznicę śmierci.

11.00 + Bolesława w 26 rocznice śmierci, Marianny, Ryszarda, Władysława Zakrzewskich,

Katarzyny Wąs, Jacka Durasiewicza.

18.00 + Bogdana Czechowskiego.

8.08.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 02. do 09.08. – 2020 roku.

Niedziela 02 sierpnia 18 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – Za parafian

9.30 + Bartosza w 13 r. śm. i Stanisława Szymajdów, Wacławy, Wacława i Zbigniewa Borowców.

11.00 Lucyny i Jerzego Kolasińskich w 45 rocznicę małżeństwa – odnowienie przyrzeczeń.

18.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskich.

Poniedziałek 03 sierpnia dzień powszedni.

7.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskich.

17.30 + Za zmarłych z rodziny Różyckich; Marka, Heleny i Jana.

18.00 + Elżbiety, Zofii, Stanisława, Jadwigi i Andrzeja Kula.

Wtorek 04 sierpnia wsp. św. Jana Vianeya, kapłana.

7.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskich.

17.30 + Za zmarłych z rodziny Królikowskich; Zofii i Władysława.

18.00 + Weroniki i Bolesława Gryś, Władysławy i Michała Bielarczyków.

Środa 05 sierpnia dzień powszedni.

7.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskich.

17.30 – O budowanie wspólnot miłości dla małżeństw zagrożonych rozbiciem.

18.00 – Za żywych Członków Żywego Różańca.

Czwartek 06 sierpnia Święto Przemienia Pańskiego – I czwartek miesiąca.

7.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskich.

17.30 + Tomasza Jarosińskiego – od uczestników pogrzebu.

18.00 – Dziękczynno błagalna w 90 rocznice urodzin Genowefy Obremskiej – Boże błogosławieństwo

i potrzebne łaski dla dzieci, wnuków i prawnuków.

Piątek 07 sierpnia dzień powszedni – I piątek miesiąca.

7.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskich.

17.30 + W intencji dusz czyśćowych.

18.00 + Za zmarłych Członków Żywego Różańca.

Sobota 08 sierpnia wsp. św. Dominika.

7.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskich.

16.00 ślub.

17.00 – ślub.

18.00 – Dziękczynno błagalna w 50 rocznicę ślubu Anny i Piotra Smolińskich.

Niedziela 09 sierpnia 19 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – Za parafian – o Boże błogosławieństwo w 5 urodziny Adasia i 15 urodziny Adama

9.30 W intencji ks. Dominika z racji imienin – od Kółek Różańcowych.

11.00 + Apolonii w 8 rocznice i Zygmunta Wierzbickich oraz ich rodziców.

18.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskich.

1.08.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 26.07. do 02.08 – 2020 roku.

Niedziela 26 lipca 17 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – Za parafian – /+ Zbigniew, Zofia, Jerzy /.

9.30 + Krystyny Woźniak, Leokadii i Zygmunta Otorowskich.

11.00 + Anny Głogowskiej i jej syna Andrzeja.

18.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskich.

Poniedziałek 27 lipca dzień powszedni.

7.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskich.

17.30 + Zofii Pałki – intencja od rodziny Bieńków

18.00 + Ryszarda Kuliżka.

Wtorek 28 lipca dzień powszedni.

7.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskich.

17.30 + Andrzeja Hoffmanna – od koleżanek i kolegów z grupy oazowej i pielgrzymkowej.

18.00 + Zdzisława Kowalskiego – od rodziny oraz Stanisławy i Władysława.

Środa 29 lipca wsp. św. Marty.

7.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskich.

17.30 + Zbigniewa Adamkiewicza z racji pogrzebu.

18.00 + Jadwigi Kubickiej w 2 rocznicę śmierci oraz Andrzeja.

Czwartek 30 lipca dzień powszedni.

7.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskich.

17.30 + Zofii Pałki – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Aleksandry Szuleckiej w 21 rocznicę śmierci.

Piątek 31 lipca wsp. św. Ignacego z Loyoli, kapłana.

7.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskich.

16.30 – ślub.

18.00 + Adama Klisia, jego rodziców i teściów.

Sobota 01 sierpnia wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego bpa i dK.

7.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskich.

12.00 ślub.

17.30 + Stefanii Nogieć.

18.00 + Henryka Majewskiego, rodziców Genowefy i Józefa.

Niedziela 02. sierpnia 18 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – Za parafian

9.30 + Bartosza w 13 r. śm. i Stanisława Szymajdów, Wacławy, Wacława i Zbigniewa Borowców.

11.00 Lucyny i Jerzego Kolasińskich w 45 rocznicę małżeństwa – odnowienie przyrzeczeń.

18.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskich.

25.07.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 19 do 26 lipca – 2020 roku.

Niedziela 19 lipca 16 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – Za parafian /+ Barbary /

9.30 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskichgreg. 6.

11.00 + Czesława i Jadwigi Szkudlarskich oraz ich rodziców.

18.00 + Adeli Wardęckiej w 12 rocznicę śmierci, męża Jana oraz rodziców i teściów.

Poniedziałek 20 lipca dzień powszedni.

7.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskichgreg. 7.

17.30 + Andrzeja Hoffmanna – od koleżanek i kolegów z grupy oazowej i pielgrzymkowej.

18.00 + Za zmarłych z rodziny; Langierowiczów, Stanisławy i Czesława.

Wtorek 21 lipca dzień powszedni.

7.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskichgreg. 8.

17.30 + Marianny Klepczarek – Grabskiej – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Czesławy i Wacława Kaźmierczaków.

Środa 22 lipca Święto św. Marii Magdaleny.

7.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskichgreg. 9.

17.30

18.00 + Czesława i Stanisławy Langierowiczów.

Czwartek 23 lipca Święto św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy.

7.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskichgreg. 10.

17.30 – Dziękczynno błagalna – o Boże błogosławieństwo dla Karola w 21 urodziny.

18.00 + Henryki i Stanisława Dobrowolskich.

Piątek 24 lipca wsp. św. Kingi, dziewicy.

7.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskichgreg. 11.

17.30

18.00 + Eugeniusza i Leszka Śmiechowiczów.

Sobota 25 lipca Święto św. Jakuba, apostoła.

7.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskichgreg. 12.

17.00 O Boże bł. dla Mai z racji I Komunii Świętej.

18.00 – O Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa z racji imienin.

Niedziela 26 lipca 17 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – Za parafian

9.30 + Krystyny Woźniak, Leokadii i Zygmunta Otorowskich.

11.00 + Anny Głogowskiej i jej syna Andrzeja.

18.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskichgreg. 13.

18.07.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 12 do 19 lipca – 2020 roku.

Niedziela 12 lipca 15 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – Za parafian /+ Jerzego, Marianny, Tomasza, Edwarda i Mirosława / – w 14 rocznicę śmierci Ireneusza Haberek

oraz rodziców; Wojciecha i Walerii.

9.30 + W 18 r. śm. Józefa Miatkowskiego oraz rodziców, w 10 r. śm. Jana Blaźlaka i rodziców

11.00 + Marii i Stanisława Stawińskich.

18.00 – O Boże błogosławieństwo i łaski w 5 r. ślubu Agaty i Pawła Kolasińskich oraz

Lucyny i Jerzego w kolejną rocznicę ślubu.

Poniedziałek 13 lipca – wsp. św.św. Andrzeja Świerada u Benedykta Pustelników

7.00 – O Boże błogosławieństwo w rodzinach; Tomaszewskich, Baklińskich i Bartyzelów.

17.30

18.00 + Janiny i Andrzeja Szklarków.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

Wtorek 14 lipca dzień powszedni.

7.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskichgreg. 1.

17.30 – O Boże błogosławieństwo dla Franciszka z racji 3 urodzin.

18.00 + Bronisławy i Piotra Chołdernych.

Środa 15 lipca wsp. św. Bonawentury

7.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskichgreg. 2.

17.30 + Andrzeja Hoffmanna z racji pogrzebu.

18.00 – O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla; Zofii, Ewy, Piotra, Małgorzaty i Denisa.

Czwartek 16 lipca wsp. N.M.P. z Góry Karmel.

7.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskichgreg. 3.

17.30 + Marianny Krajewskiej i Marka Wrzesińskiego.

18.00 + Janiny i Jana Strychalskich, Jadwigi i Antoniego Michalczyków.

Piątek 17 lipca dzień powszedni.

7.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskichgreg. 4.

17.30

18.00 – Dziękczynno błagalna z racji urodzin Moniki.

Sobota 18 lipca dzień powszedni.

7.00 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskichgreg. 5.

17.30 + W 40 r. śmierci Mariana oraz Józefa i Antoniny Grzegorczyków

18.00 + Wacława, Zdzisława i Mirosławy Zawadów, Ignacego, Heleny, Apolonii, Stanisława, Stefana,

Józefa, Henryka Czechowskich, Adama Paruszewskiego.

Niedziela 19 lipca 16 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – Za parafian

9.30 + Włodzimierza i Mirosławy Trawińskichgreg. 6.

11.00 + Czesława i Jadwigi Szkudlarskich oraz ich rodziców.

18.00 + Adeli Wardęckiej w 12 rocznicę śmierci, męża Jana oraz rodziców i teściów.

11.07.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 05 do 12 lipca– 2020 roku.

Niedziela 05 lipca 14 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – Za parafian

9.30 + Za zmarłych z rodzin Przewoźników, Pawlików, Koletów

11.00 + Za zmarłych z rodzin Sikorów, Starońskich i Pewniaków

18.00 + Za zmarłych z rodzin Kamińskich, Długołęckich, Nowaków, Hałasiów.

Poniedziałek 06 lipca – wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

7.00 + Janiny Ptasińskiej i Tadeusza Kowalskiego.

17.30 + W intencji – o wieczne zbawienie dla Sylwestra w 7 rocznicę śmierci.

18.00 + Anny Wojtak w 23 r. śmierci, Adriana Aleksina oraz zmarłych z rodziny Wojtaków.

Wtorek 07 lipca dzień powszedni.

7.00 – O Boże błogosławieństwo dla dzieci na koloniach.

18.00 + Jerzego Otockiego i jego rodziców.

Środa 08 lipca wsp. św. Jana z Dukli, kapłana.

7.00 – W intencji żywych Członków Żywego Różańca.

18.00 + Heleny i Franciszka Bieniek, córek; Zdzisławy Kowalińskiej, Jadwigi Tkoczyńskiej

z mężem Wojciechem.

Czwartek 09 lipca dzień powszedni.

7.00 – Dziękczynno błagalna o łaskę zdrowia i ocalenie życia.

18.00 – O łaskę zdrowia i wsparcie duchowe dla Marcjanny Kowalskiej, Janiny – o Boże błogosławieństwo

Piątek 10 lipca Święto św. Tomasza ( I piątek miesiąca)

7.00 + Za zmarłych Członków Żywego Różańca – o łaskę zbawienia.

18.00 + Bogdana, Marianny i Piotra Dworzyńskich.

Sobota 11 lipca Święto św. Benedykta Opata.

7.00 + Stanisława Zylke i zmarłych z rodzin; Bielackich i Bilskich.

17.30 + O dar wiecznego szczęścia dla Józefa Marciniaka w 100 rocznicę urodzin.

18.00 + Marianny Bartczak, Józefa Topińskiego.

Niedziela12 lipca 15 NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 – Za parafian /+ / – w 14 rocznicę śmierci Ireneusza Haberek oraz rodziców; Wojciecha i Walerii.

9.30 + W 18 r. śm. Józefa Miatkowskiego oraz rodziców, w 10 r. śm. Jana Blaźlaka i rodziców

11.00 + Marii i Stanisława Stawińskich.

18.00 – O Boże błogosławieństwo i łaski w 5 r. ślubu Agaty i Pawła Kolasińskich oraz

Lucyny i Jerzego w kolejną rocznicę ślubu

4.07.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|