Intencje Mszy świętych od 26 kwietnia 03 maja – 2020 roku.

Niedziela 26 kwietnia 3. NIEDZIELA WIELKANOCNA.

8.00 Dziękczynno błagalna w intencji Marianny Brzozowskiej z racji 93 urodzin.

9.30 + Jerzego Strumińskiego.

9.30 – W intencji ofiarodawców i darczyńców szczególnie w czasie Pandemii dbających o finanse parafii.

11.00 + Marianny i Eugeniusza Pięta i zmarłych z tej rodziny.

12.30 W intencji Parafian oraz ks. Proboszcza z racji imienin.

18.00 – W rocznicę ślubu p. Stachura – o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

Poniedziałek 27 kwietnia dzień powszedni.

7.00 + Anny Wąsik – od uczestników pogrzebu

17.30

18.00 + Andrzeja Jakubiec – od rodziny.

Wtorek 28 kwietnia dzień powszedni.

7.00 – Dziękczynno błagalna z podziękowaniem Bogu za szczęśliwą operację i zdrowie dla Łukasza.

17.30

18.00 – Dziękczynno błagalna z prośbą o łaski i dary Ducha świętego dla rodziny Woźniackich.

Środa 29 kwietnia Święto św. Katarzyny Sieneńskiej dz.i dK, Patronki Europy.

7.00

17.30

18.00

Czwartek 30 kwietnia dzień powszedni.

7.00

17.30

18.00

Piątek 01 maja dzień powszedni – I piątek miesiąca.

7.00 + W intencji dusz czyśćcowych.

17.30 + Wiesławy Szepetowskiej – od rodziny.

18.00 + Grażyny Kobędza.

Sobota 02 maja N.M.Panny Królowej Polski – I sobota miesiąca.

7.00

17.30 + Ryszarda Lisowskiego – od zony z córką i rodziną.

18.00 + Mariana Jurkowskiego w 25 rocznicę śmierci.

Niedziela 03 maja 4. NIEDZIELA WIELKANOCNA.

8.00 + Stanisława i Heleny Dudek.

9.30 + Stanisławy i Władysława Lis.

11.00 – O Boże błogosławieństwo dla Moniki i Adama w rocznice ślubu oraz Darii i Gabrysi w rocznice

ich chrztu.

12.30 + W intencji Parafian oraz w 45 lecie ślubu Anny i Włodzimierza Latkowskich – o Boże

błogosławieństwo.

17.30 nabożeństwo majowe

18.00 – O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla rodziny Ciołków.

25.04.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 19 do 26 kwietnia – 2020 roku.

Niedziela 19 kwietnia NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.

8.00 + Tomasza Borowskiego w 1 rocznicę śmierci – od rodziców.

9.30 + Stanisława Pająka w 27 rocznicę śmierci.

11.00 + Danuty Kosior w 1 rocznicę śmierci.

12.30 W intencji parafian – /+ Marianna, Maria, Jarosław, Stanisław, Stanisław /

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – o ustanie pandemii.

18.00 + Teodory i Jana Nowaków, Ignacego i Antoniny Kasprzaków.

Poniedziałek 20 kwietnia dzień powszedni.

7.00 Dziękczynno błagalna dla Agnieszki z racji imienin.

17.30 + Marianny Stefańskiej – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Andrzeja Urbaniaka – od Mateusza.

Wtorek 21 kwietnia dzień powszedni.

7.00 + Za zmarłych z rodzin; Kubusów, Iwańskich, Zdunków.

17.30

18.00

Środa 22 kwietnia dzień powszedni.

7.00

17.30

18.00 + O dary Ducha Świętego dla Wojciecha w wigilię imienin.

Czwartek 23 kwietnia dzień powszedni.

7.00

17.30 + Genowefy Miksa.

18.00 + Wojciecha Mikołajewskiego.

Piątek 26 kwietnia Uroczystość św. Wojciecha bpa i męczennika.

7.00

17.30 + Andrzeja Urbaniaka – od Katarzyny i Mirosława.

18.00 + Mirosławy Wieloch w 1 rocznicę śmierci – od rodziny.

Sobota 25 kwietnia Święto św. Marka Ewangelisty.

7.00

17.30 + Władysława w 10 r. śm., Stefanii w 23 r. śm. Czarneckich i zmarłych z rodzin; Denysów i

Czarneckich.

18.00 + Stefanii w 1 rocznicę śmierci oraz Kazimierza Pawlikowskich w 12 rocznicę śmierci.

Niedziela 26 kwietnia 3. NIEDZIELA WIELKANOCNA.

8.00 Dziękczynno błagalna w intencji Marianny Brzozowskiej z racji 93 urodzin.

9.30 + Jerzego Strumińskiego.

9.30 – W intencji ofiarodawców i darczyńców szczególnie w czasie Pandemii dbających o finanse parafii.

11.00 + Marianny i Eugeniusza Pięta i zmarłych z tej rodziny.

12.30 + W intencji Parafian oraz ks. Proboszcza z racji imienin.

18.00 – W rocznicę ślubu p. Stachura – o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

18.04.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 13 do 19 kwietnia – 2020 roku.

Poniedziałek Wielkanocny 13 kwietnia.

8.00 + O życie wieczne dla p. Marii Perlańskiej.

9.30 + Anastazji, Zenona, Leokadii i Zygmunta Otorowskich.

11.00 + Władysława Sosińskiego.

12.30 + Janiny i Bronisława Pękal, Anny i Wincentego Harmala, Eugenii i Kazimierza

Zapatocznych.

18.00 + Reginy Kral, Stefana Szymańskiego oraz zmarłych z ich rodzin.

Wtorek w oktawie Wielkanocny 14 kwietnia.

7.00 – Błagalna o ustanie pandemii Koronawirusa – od księży z parafii.

17.30 + Jarosława Charczuka.

18.00 + Władysławy, Piotra Kacprzyków, ich rodziców i bratową Krystynę.

Środa w oktawie Wielkanocny 15 kwietnia.

7.00Błagalna o ustanie pandemii Koronawirusa – od księży z parafii.

17.30 + Romana Andrzeja Lepczaka – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Wacława w 29 r. śm. i Hilarego Owczarczyków, Józefa Szymańskiego i

Stefana Chmiecleckiego.

Czwartek w oktawie Wielkanocny 16 kwietnia.

7.00 Błagalna o ustanie pandemii Koronawirusa – od księży z parafii.

17.30 + Andrzeja Zduńczyka – od uczestników pogrzebu.

18.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Lucyny w 90 urodziny.

Piątek w oktawie Wielkanocny 17 kwietnia.

7.00 W intencji p. Roberta – naszego kościelnego z racji imienin.

17.30 + Szczepana Szuleckiego w 20 rocznicę śmierci.

18.00 + Krystyny Stępniak – od Leszka Czerwińskiego.

Sobota w oktawie Wielkanocny 18 kwietnia

7.00 O Boże błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży, o umiejętność odróżniania dobra od zła.

17.30

18.00 + Adama Kożuchowskiego.

Niedziela 19 kwietnia MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

8.00 + Tomasza Borowskiego w 1 rocznicę śmierci – od rodziców.

9.30 + Stanisława Pająka w 27 rocznicę śmierci.

11.00 + Danuty Kosior w 1 rocznicę śmierci.

12.30 W intencji parafian – /+ Marii /

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – o ustanie pandemii.

18.00 + Teodory i Jana Nowaków, Ignacego i Antoniny Kasprzaków.

13.04.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 05 do 12 kwietnia – 2020 roku.

Niedziela 05 kwietnia NIEDZIELA PALMOWA.

8.00 + Krystyny Woźniak, Leokadii i Zygmunta Otorowskich.

9.30 + Mirosława Pogorzelskiego w 11 rocznicę śmierci.

11.00 + Wacław, Wacława i Zbigniewa Borowców, Stanisława i Bartosza Szymajdów.

12.30 W intencji parafian – /+Zdzisława / Zofii Reszkę w 1 rocznicę śmierci.

18.00 + Rozalii w 2 rocznicę śmierci, Bolesława Walasów w 2 rocznicę śmierci.

Poniedziałek 06 kwietnia WIELKI PONIEDZIAŁEK.

7.00 Dziękczynno błagalna dla Julii Witkowskiej w 10 urodziny.

17.30 – Dziękczynna błagalna w intencji Katarzyny i Krzysztofa.

18.00 + Waldemara Załogę w 18 r. śm., zm. z rodzin; Jakubczaków, Jurczuków, Kliszczów,

Różańskich i Załogów.

Wtorek 07 kwietnia WIELKI WTOREK.

7.00 + Zbigniewa Janiszewskiego – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Stefana Korzańskiego.

18.00 + Czesława Pioruna, Krystyny i Adama Wiaderek, Eugeniusza Olczaka, Tadeusza Grzegorczyka,

Mariusza Marchewy.

Środa 08 kwietnia WIELKA ŚRODA.

7.00 + Andrzeja Urbaniaka od Zdzisławy.

17.30 + Zdzisława Bedy – od uczestników pogrzebu

18.00 + Krystyny Osińskiej – od uczestników pogrzebu

Czwartek 09 kwietnia WIELKI CZWARTEK.

18.00 + Ryszarda, Bolesława, Marianny i Wacława Zakrzewskich, Katarzyny Wąs, Jacka Durasiewicza.

18.00 – O nowe i święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego.

18.00 + Kazimierza Michowskiego – od rodziny.

Piątek 10 kwietnia WIELKI PIĄTEK.

18.00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ.

Sobota 11 kwietnia WIELKA SOBOTA.

20.00 + Jana Gostołek – od żony i dzieci.

20.00 + Krystyny Osińskiej – od rodziny.

20.00

Niedziela 12 kwietnia NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.

6.00 REZUREKCJA W INTENCJI PARAFIAN.

9.30 – Janiny i Jana Krzemińskich Freda o Boże błogosławieństwo łaski w 45 lecie małżeństwa.

11.00 + Tadeusza Kowalczyka w 20 rocznicę śmierci.

12.30 + Jana, Konstantego i Marianny Dziedzic, Marianny i Władysława Nowaków.

18.00 + Rodziców; Józefa i Marianny Laskowskich, dziadków; Franciszki i Konrada Gierakowskich.

4.04.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 29 marca do 05 kwietnia – 2020 roku.

Niedziela 29 marca V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

8.00 + Anny i Romana Kośmidrów, Danieli i Stanisława Kamińskich.

9.30 + Justyny w 26 rocznicę śmierci, Antoniny i Wacława Kubiaków.

11.00 + Ryszarda Janowskiego w 21 rocznicę śmierci.

12.30 W intencji parafian – / + Wiesława i Zbigniewa /

18.00 + Andrzeja Stryczek w 6 rocznicę śmierci, Marii i Ireneusza.

Poniedziałek 30 marca dzień powszedni.

7.00 + Mariusza Gajek – od rodziny.

17.30 – Dziękczynna z okazji 18 urodzin Dawida z prośbą o opiekę M. Bożej na dalsze lata życia.

18.00 + Marianny Pięty w 1 rocznicę śmierci.

Wtorek 31 marca dzień powszedni.

7.00 + Lecha Dulasa – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Krystyny Stępniak – od Edmunda Linkiewicza.

18.00 + Zofii, Stanisława, Elżbiety i Kazimierza Kula.

Środa 01 kwietnia dzień powszedni.

7.00 W intencji żywych Członków Bractwa Różańcowego.

17.30 + Józefa i Heleny Konka.

18.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla córek; Teresy, Danieli, Bogumiły i Marii.

Czwartek 02 marca dzień powszedni – I czwartek miesiąca.

7.00 + Mieczysława Suchańskiego – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Bogdana Szewczyka – od rodziny.

18.00 + Witolda Jakubowskiego w 18 rocznicę śmierci.

Piątek 03 kwietnia dzień powszedni – I piątek miesiąca.

7.00 + Za zmarłych Członków Bractwa Różańcowego – Wiesławy Szepetowskiej, Krystyny Osińskiej.

17.30 + Mieczysława Suchańskiego – od; żony, córki i syna z rodzinami.

18.00 + Heleny Niewiadomej, Anny Hieronima Wiśniewskich, Stefana i Apolonii Oberle, Stanisławy

Niewiadomej.

Sobota 04 kwietnia dzień powszedni – I sobota miesiąca.

7.00 + W intencji dusz czyśćcowych.

17.30 + Stanisława (m), Stefanii i Józefa Nogieć, Wojciecha Mikołajewskiego i zmarłych z całej rodziny.

18.00 + Danieli i Stanisława Szkudlarskich oraz Czesławy.

Niedziela 05 kwietnia NIEDZIELA PALMOWA.

8.00 + Krystyny Woźniak, Leokadii i Zygmunta Otorowskich.

9.30 + Mirosława Pogorzelskiego w 11 rocznicę śmierci.

11.00 + Wacław, Wacława i Zbigniewa Borowców, Stanisława i Bartosza Szymajdów.

12.30 W intencji parafian – /+ / Zofii Reszkę w 1 rocznicę śmierci.

18.00 + Rozalii w 2 rocznicę śmierci, Bolesława Walasów w 2 rocznicę śmierci.

28.03.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 22 do 29 marca – 2020 roku.

Niedziela 22 marca IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

8.00 + Kazimiery Rubaj – greg. 27.

9.30 + Józefa w 3 rocznicę śmierci i Danuty Kosior.

11.00 + Józefa w 3 r. śm., Sabiny Próchniewskich, rodziców oraz Adaminy i Wojciecha Kurzawy.

12.30 W intencji parafian – /+ Ryszarda, Krystyny, Elżbiety, Wiesławy /.

18.00 + Wojciecha Mikołajewskiego w 5 rocznicę śmierci oraz jego rodziców.

Poniedziałek 23 marca dzień powszedni.

7.00 + Kazimiery Rubaj – greg. 28.

17.30 + Michaliny Kacprzak w 1 rocznicę śmierci – od rodziny

18.00 + Janiny i Józefa Kopertowskich.

Wtorek 24 marca dzień powszedni.

7.00 + Kazimiery Rubaj – greg. 29.

17.30 – Dziękczynno błagalna o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze

lata dla Patrycji.

18.00 + Józefy i Jana Kietlińskich, Czesława Pieruna, Mariana Biernata i Stanisława Macieja.

Środa 25 marca UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO.

7.00 O Boże błogosławieństwo dla Krystyny Kobus i całej rodziny z racji imienin.

17.30 + Kazimiery Rubaj – greg. 30.

18.00 + Marii Witek w 35 rocznicę śmierci, jej męża Jana oraz wszystkie dzieci.

Czwartek 26 marca dzień powszedni.

7.00 + Jana Gostałek – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Krystyny Ziemińskiej.

18.00 + Józefa Marciniaka w 11 rocznicę śmierci.

Piątek 27 marca dzień powszedni.

7.00 + Marianny, Henryka, Krystyny Staciukowicz oraz ich rodziców.

17.30 + Wiesławy Szepetowskiej – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Wacława Kożuchowskiego.

Sobota 28 marca dzień powszedni.

7.00 – O Boże bł. dla dzieci i młodzieży – o umiejętność odróżniania dobra od zła.

17.30 + Marianny i zmarłych z rodziny Pięta.

18.00 + Jana, Jadwigi ich rodziców oraz Jolanty Szymańskiej.

Niedziela 29 marca V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

8.00 + Anny i Romana Kośmidrów, Danieli i Stanisława Kamińskich.

9.30 + Justyny w 26 rocznicę śmierci, Antoniny i Wacława Kubiaków.

11.00 + Ryszarda Janowskiego w 21 rocznicę śmierci.

12.30 W intencji parafian –

18.00 + Andrzeja Stryczek w 6 rocznicę śmierci, Marii i Ireneusza.

21.03.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 15 do 22 marca – 2020 roku.

Niedziela 15 marca III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

8.00 + Jadwigi, Józefa Andrzeja Kwaśniewskich.

9.30 + Wita w 13 rocznicy śmierci, Zuzanny, Katarzyny i Antoniego Matyki za dusze czyśćcowe.

11.00 + Kazimiery Rubaj – greg. 20.

12.30 W intencji parafian – /+ Kazimierza, Lecha i Mieczysława/

17.30 – odwołane

18.00 + Stanisławy i Czesława Langierowiczów.

Poniedziałek 16 marca dzień powszedni.

7.00 + Jadwigi i Stanisława Chrzanowskich.

17.30 + Kazimiery Rubaj – greg. 21.

18.00 – STACYJNY KOŚCIÓŁ WIELKOPOSTNEGO PIELGRZYMOWANIA.

Wtorek 17 marca dzień powszedni.

7.00 + Kazimiery Rubaj – greg. 22.

17.30 + Władysławy Szczepaniak – od rodziny p. Osińskich.

18.00 – O Boże błogosławieństwo dla p. Józefa Witkowskiego – od asysty.

Środa 18 marca dzień powszedni.

7.00 + Kazimiery Rubaj – greg. 23.

17.30 + Natalii Tałady – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Heleny Niewiadomej w 4 r. śm., jej rodziców; Hieronima i Anny oraz Stanisławy.

Czwartek 19 marca Święto św. Józefa – Głównego Patrona naszej Archidiecezji.

7.00 + Kazimiery Rubaj – greg. 24.

17.30 + Józefa Nogieć (m), jego rodziców i teściów, Jana i zm. z r. Nogieciów.

18.00 + Janiny, Julianny i Rocha Szklarek.

Piątek 20 marca dzień powszedni.

7.00 + Kazimiery Rubaj – greg. 25.

16.30 – odwołane

17.30 – odwołane

18.00 – .

Sobota 21 marca dzień powszedni.

7.00 + Kazimiery Rubaj – greg. 26.

17.30 + Kazimiery Dworzyńskiej w 7 r. śm., Stefanii KorbeckiejWalczak, Janów Walczaków.

18.00 – W 85 rocznicę ustanowienia Bractwa Różańcowego – intencja od Kółek Różańcowych.

Niedziela 22 marca IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

8.00 + Kazimiery Rubaj – greg. 27.

9.30 + Józefa w 3 rocznicę śmierci i Danuty Kosior.

11.00 + Józefa w 3 r. śm., Sabiny Próchniewskich, rodziców oraz Adaminy i Wojciecha

Kurzawy.

12.30 W intencji parafian –

17.30 odwołane

18.00 + Wojciecha Mikołajewskiego w 5 rocznicę śmierci oraz jego rodziców.

14.03.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 08 do 15 marca – 2020 roku.

Niedziela 08 marca II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

8.00 W int. Oli i Janka w podziękowaniu za ukończone studia z prośbą o dalszą opiekę.

9.30 + Piotra Karbowiaka.

11.00 + Alicji, Jana i Grzegorza Dobroszek, Eugeniusza Sobieckiego.

12.30 W intencji parafian – / + Bogdan, Jan, Matriusz, Andrzej i Roman /. W intencji wszystkich kobiet z racji ich

Święta o Boże błogosławieństwo i łaski na każdy dzień życia.

16.30 + Kazimiery Rubaj – greg. 13.

17.30 GORZKIE ŻALE.

18.00 + Genowefy Kotynia w 1 rocznicę śmierci.

Poniedziałek 09 marca dzień powszedni.

7.00 + Kazimiery Rubaj – greg. 14.

17.30 + Wacławy Supera i zmarłych z rodziny.

18.00 + Heleny i Henryka Kubusów.

Wtorek 10 marca dzień powszedni.

7.00 + Kazimiery Rubaj – greg. 15.

17.30 + Józefa Malarka – od żony z rodziną.

18.00 + Witolda Rawdanika w 23 rocznicę śmierci oraz jego rodziców.

Środa 11 marca dzień powszedni.

7.00 – Za Żywych Członków Żywego Różańca – od Kółek Różańcowych.

17.30 + Kazimiery Rubaj – greg. 16.

18.00 – W 5 rocznicę urodzin Stasia Waloryszaka – dziękczynno błagalna.

Czwartek 12 marca dzień powszedni.

7.00 + Kazimiery Rubaj – greg. 17.

17.30 + Czesława, Gerardy Witasiaków, Wacława Anny Lipińskich, Eugeniusza Brzozowskiego.

18.00 + Stanisława Sobonia w 9 rocznicę śmierci.

Piątek 13 marca dzień powszedni.

7.00 + Kazimiery Rubaj – greg. 18.

16.30 – DROGA KRZYŻOWA Z UDZIAŁEM DZIECI.

17.30 – DROGA KRZYŻOWA Z UDZIAŁEM MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH.

18.00 + Za zmarłych Członków Żywego Różańca – od Kółek Różańcowych.

Sobota 14 marca dzień powszedni.

7.00 + Kazimiery Rubaj – greg. 19.

17.30 + Andrzeja Trybulskiego w 10 rocznice śmierci.

18.00 + Waleriana Cieślaka, Wiktorii i Władysława Ceran, Janiny i Jerzego Jarosów, Ireny Siwek, Janiny

i Józefa Berczak, Stanisława i Kazimierza Zdobysz, Wojciecha Mikołajczyka.

Niedziela 15 marca III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

8.00 + Jadwigi, Józefa Andrzeja Kwaśniewskich.

9.30 + Wita w 12 rocznicy śmierci, Zuzanny, Katarzyny i Antoniego Matyki.

11.00 + Tadeusza Poralaka 16 rocznicę śmierci.

12.30 W intencji parafian –

12.30 + Kazimiery Rubaj – greg. 20.

17.30 GORZKIE ŻALE.

18.00 + Stanisławy i Czesława Langierowiczów.

8.03.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 01 do 08 marca – 2020 roku.

Niedziela 01 marca I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

8.00 + Zenona Chlewińskiego w 7 rocznicę śmierci.

9.30 + W 35 r. śmierci Stefana Żaka i zmarłych z rodzin; Żaków, Woźniaków i Słabiaków.

11.00 + Haliny, Tadeusza, Józefy i Adama Niewiadomskich.

12.30 W intencji parafian – w 60 urodziny Alicji, o Boże błogosławieństwo.

12.30 + Kazimiery Rubaj – greg. 6.

16.00 – APOSTOLAT DOBREJ ŚMIERCI – salka Kard. Wyszyńskiego.

17.30 GORZKIE ŻALE.

18.00 + Ks. Antoniego Szymanowskiego w 32 rocznicę śmierci – od Kółek Różańcowych.

Poniedziałek 02 marca dzień powszedni.

7.00 –_

17.30 + Henryka Sokołowskiego.

18.00 + Kazimiery Rubaj – greg. 7.

Wtorek 03 marca dzień powszedni.

7.00 + Kazimiery Rubaj – greg. 8.

17.30 + Janiny i Józefa Kopertowskich.

18.00 – Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo dla Krzysztofa z racji urodzin.

Środa 04 marca Święto św. Kazimierza.

7.00 + Marka Bielackiego w wigilię rocznicy urodzin.

17.30 + Kazimiery Rubaj – greg. 9.

18.00 + Teodozji w 3 rocznicę śmierci oraz Władysława Krysztofiaków.

Czwartek 05 marca dzień powszedni – I czwartek miesiąca.

7.00 + Kazimiery Rubaj – greg. 10.

17.30 + Mieczysława Pałki, rodziców Jana i Bronisławy, siostry Stefanii z mężem, Stanisława z

synem Józefem.

18.00 – Z racji urodzin dla Sobiesława.

Piątek 06 marca dzień powszedni – I piątek miesiąca.

7.00 + Kazimiery Rubaj – greg. 11.

7.00 + W intencji dusz czyśćcowych

16.30 – DROGA KRZYŻOWA Z UDZIAŁEM DZIECI.

17.30 – DROGA KRZYŻOWA Z UDZIAŁEM MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH.

18.00 + Kazimierza Mikulskiego.

Sobota 07 marca dzień powszedni – I sobota miesiąca.

7.00 + Kazimiery Rubaj – greg. 12.

17.30 + Urszuli Mróz, Marianny, Jana, Stanisława Kosińskich, Aleksandry, Stanisława Bolek.

18.00 + Heleny i Piotra Majewskich.

Niedziela 08 marca II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

8.00 – W int. Oli i Janka w podziękowaniu za ukończone studia z prośbą o dalszą opiekę.

9.30 + Piotra Karbowiaka.

11.00 + Alicji i Jana Dobroszek, Eugeniusza Sobieckiego.

12.30 W intencji parafian – w intencji wszystkich kobiet.

12.30 + Kazimiery Rubaj – greg. 13.

17.30 GORZKIE ŻALE.

18.00 + Genowefy Kotynia w 1 rocznicę śmierci.

29.02.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|

Intencje Mszy świętych od 16 do 23 lutego – 2020 roku.

Niedziela 23 lutego VII NIEDZIELA ZWYKŁA.

8.00 + Kazimiery Rubaj – od Rafała Ratuskiego.

9.30 + Aleksandry Rosiak w 10 rocznicę tragicznej śmierci.

11.00 + Danuty i Ireneusza Dróżdż oraz rodziców i rodzeństwo.

12.30 W intencji parafian.

18.00 + Aleksandry i Wacława Biedów, Pelagii Grzegorza Woźniaków, Adama Zdzisława (m) i

Jacka Biedrzyckich.

Poniedziałek 24 lutego dzień powszedni.

7.00 –

17.30

18.00 + Władysławy, Czesława, Stanisława Lewandowskich, Ireny Kowalczyk, zm. z r. Osińskich.

Wtorek 25 lutego dzień powszedni.

7.00

17.30 + Kazimiery Rubaj – greg. 1.

18.00 + Sylwestra Łukasika w 1 rocznicę śmierci.

Środa 26 lutego POPIELEC.

7.00 + Jana w 1 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Andrzejczyków.

9.00 –

16.30 + Ks. Adama Bąkowicza w 32 rocznicę śmierci.

18.00 + Kazimiery Rubaj – greg. 2.

Czwartek 27 lutego dzień powszedni.

7.00 – Dz. bł. z okazji urodzin i imienin Krystyny i Romana z prośbą o dalszą opiekę i łaski.

17.30 + Kazimiery Rubaj – greg. 3.

18.00 + Urszuli i Bogumiła Szymaniaków – o dar życia wiecznego z Bogiem.

Piątek 28 lutego dzień powszedni.

7.00 + Kazimiery Rubaj – greg. 4.

16.30 – DROGA KRZYŻOWA Z UDZIAŁEM DZIECI.

17.30 – DROGA KRZYŻOWA Z UDZIAŁEM MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH.

18.00 –

Sobota 29 lutego dzień powszedni.

7.00 + Sylwii Zabrockiej – od uczestników pogrzebu.

17.30 + Kazimiery Rubaj – greg. 5.

18.00 + Danieli i Stanisława Szkudlarskich oraz Czesławy.

Niedziela 1 marca I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

8.00 + Zenona Chlewińskiego w 7 rocznicę śmierci.

9.30 + W 35 r. śmierci Stefana Żaka i zmarłych z rodzin; Żaków, Woźniaków i Słabiaków.

11.00 + Haliny, Tadeusza, Józefy i Adama Niewiadomskich.

12.30 W intencji parafian /+Natalii, Sylwii/ – w 60 urodziny Alicji o Boże błogosławieństwo.

12.30 + Kazimiery Rubaj – greg. 6.

16.00 – APOSTOLAT DOBREJ ŚMIERCI.

17.30 GORZKIE ŻALE.

18.00 + Ks. Antoniego Szymanowskiego w 32 rocznicę śmierci – od Kółek Różańcowych.

22.02.2020|Aktualne intencje Mszy Św.|