Święty Franciszku Salezy,

Ty uczyłeś, że Bóg jest naszym Ojcem, Ojcem tak troskliwie czuwającym,

że bez Jego Woli włos nam z głowy nie spadnie;

wspomagaj nas w tym, abyśmy troskliwie przez całe nasze życie,

służyli Mu wiernie i gorąco Go miłowali.

Mówiłeś: Kto chce kiedyś cieszyć się Bogiem, ten musi przedtem wiele dla Niego wycierpieć.

Bądź przy nas w naszych codziennych cierpieniach, troskach i pracach,

abyśmy je zawsze dla miłości Pana Boga przeżywali.

Apostole zwycięstwa życzliwości nad obojętnością, pokory nad pychą,

łagodności nad gwałtownością, prostoty nad fałszem i obłudą,

bądź nam wzorem i doradcą w codziennym praktykowaniu tych cnót;

Twoje postępowanie jaśniało blaskiem życia w obecności Bożej;

upraszaj nam tę łaskę, abyśmy zawsze i wszędzie postępując w tej prawdzie,

zasłużyli sobie na oglądanie Boga w niebie, który żyje i kró1uje na wieki wieków. Amen.