VII Niedziela Wielkanocna- WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 28.05.2017.

1. Dobiega końca czas nabożeństw majowych. Ostatnie z nich będzie w środę. Od czwartku nabożeństwa czerwcowe będą odprawiane codziennie po mszy św. o godzinie 18.00 a w niedziele i święta o 17.30. Serdecznie zapraszamy do wspólnego udziału tym bardziej że od minionego piątku rozpoczęła się Nowenna do Ducha Świętego i trwać będzie do soboty włącznie a za tydzień Uroczystością Zesłania Ducha Świętego zakończymy czas wielkanocny z którym także tradycyjnie jest związany okres spowiedzi.

2. W czwartek przypadnie Dzień Dziecka. Prosimy o pamięć o owocach Waszej miłości. To ogłoszenie chyba nie jest konieczne bowiem dzieci nie pozwolą rodzicom zapomnieć o takiej chwili.

3. Prasa katolicka jest jak zawsze na stoliku przy wyjściu z kościoła. Jest kilka nowych pozycji którymi warto się zainteresować.

4. Dziękujemy dzieciom komunijnym, ich rodzinom i katechetkom za wspólne religijne przeżycia. Oby dzięki pomocy starszych nie zbłądziły z drogi życia sakramentalnego.

5. Pielgrzymów udających się do Gietrzwałdu, prosimy o pilny kontakt z ks. Tomaszem celem uiszczenia zapłaty w wysokości 310 złotych w zakrystii lub kancelarii ale też dodajmy informację że z racji na pewne sprawy i sytuacje życiowe pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Czekamy na chętnych w środę i piątek w kancelarii. Czasu pozostało niewiele.

6. Rodziców dzieci jadących na tegoroczne kolonie letnie serdecznie zapraszamy na zebranie, które odbędzie się dnia 04.06. a więc w następną niedzielę o godzinie 11.50 w Sali imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prosimy o dokonanie wówczas drugiej wpłaty w kwocie 400,00 zł. oraz o zwrot poprawnie wypełnionych kart kolonijnych. Prosimy o obecność wszystkich rodziców z racji na wagę spotkania.

7. W następną niedzielę, jeśli nie będzie sytuacji nieprzewidywalnych, postaramy się o niespodziankę dla dzieci z racji ich święta. Zapraszamy więc dzieci na mszę św. o godzinie 11.00 po której – być może będzie i jakaś niespodzianka tylko dla obecnych.

Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygodniu swoje uroczystości osobiste bądź rodzinne oraz Jubilatom a także naszym gościom, składamy najlepsze życzenia – błogosławieństwa Bożego oraz wszelkich łask od Boga.

Nie zapominamy również o dzieciach z racji ich święta.

27.05.2017|Aktualności, Ogłoszenia|

Drugi dzień Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego

Różne stopnie zjednoczenia z Bogiem, które dokonuje się na modlitwie – zob. Traktat o miłości Bożej 7, II.

Nie jest łatwo opisać, jaka jest rola Boga, a jaka człowieka w ich wzajemnym zjednoczeniu. Pewne jest, że inicjatywa należy do Boga. Czasem odnosimy wrażenie, że jedność z Bogiem dokonuje się bez naszego udziału, innym razem czujemy, że Bóg nas pobudził do działania w tym kierunku, kiedy indziej wreszcie wydaje się nam, że to od nas zależy to dzieło. Zdarza się też, że zjednoczenie z Bogiem dokonuje się w nas tak niepostrzeżenie, że nie zauważamy ani działania Boga, ani naszej z Nim współpracy. Po prostu stwierdzamy naszą jedność z Nim. Czasem osiągamy ją jedynie na płaszczyźnie woli, bez udziału rozumu, a czasem wszystkie nasze zdolności intelektualne angażują się w dzieło zjednoczenia.

Św. Franciszek Salezy ilustruje te stwierdzenia przykładami z Pisma św.: Oblubienica z Pieśni nad pieśniami, Marcjalis z Mk 9, 35-37 i Symeon z Łk 2, 26-28 oraz z życia świętych Bonawentury i Katarzyny Sieneńskiej. Cytat z 2 Kor 5, 14 św. Biskup Genewy interpretuje następująco: Bóg zjednoczył się z naszą naturą najpierw przez łaskę (zob. s. 366). Gdy jednak to zjednoczenie zostało przerwane przez grzech pierworodny, odnowił je i uczynił bardziej bezpośrednim przez Wcielenie Syna Bożego. Przez Eucharystię natomiast każdy chrześcijanin może realnie zjednoczyć się ze swoim Zbawicielem. Ta sakramentalna Komunia zachęca nas do jedności duchowej i pomaga nam w jej osiąganiu.

Prośmy Pana o pomoc w dziele zjednoczenia się z Nim i bądźmy wdzięczni za tę pomoc, jaką nam niesie w tajemnicy Wcielenia oraz Eucharystii.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu,…

27.05.2017|Aktualności|

Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego AD 2017

Rozpoczynamy dziś szczególny czas przygotowań do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Na wzór Maryi i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku od Wniebowstąpienia Pana Jezusa do Pięćdziesiątnicy chcemy trwać na modlitwie, czekając na obiecanego Ducha Pocieszyciela. Do naszych codziennych praktyk duchowych postarajmy się dołączyć rozważanie, którego autorem jest Benoît Goubau, szwajcarski ksiądz prosługujący obecnie w jednej z parafii w Brukseli, należący do Stowarzyszenia Księży św. Franciszka Salezego. Inspiracją publikowanych od dziś do soboty 3 czerwca tekstów stała się Księga Siódma Traktatu o miłości Bożej św. Franciszka Salezego (dalej będziemy stosować skrót nazwy tego dzieła – TMB) zatytułowana O zjednoczeniu duszy z Bogiem, które się dokonuje na modlitwie (Kraków 2002, s. 359-403).

Duchu Jezusa, przyjdź i napełniaj nasze serca Twoją obecnością!

 

 

Piątek, 26.05.17. – TMB 7, I.

To miłość na modlitwie dokonuje zjednoczenia z Bogiem

Na modlitwie dusza, która jest złączona z Bogiem, pragnie coraz większego zjednoczenia z Nim. Można ją porównać do głodnego niemowlęcia, które szuka pokarmu mamy. Zbawiciel przyciąga do siebie duszę pobożną, ukazując swoją Boską miłość; (…) a dusza przywabiona rozkoszami Bożej łaskawości nie tylko przystaje na to zjednoczenie z Bogiem i poddaje się jemu, lecz także z całych sił współdziała z nim, starając się coraz bardziej zbliżyć i przytulić do Boskiej dobroci. Wie jednak o tym, że cała jej łączność i zjednoczenie z tą niezrównaną rozkoszą zależą całkowicie od Boskiego działania (s. 360).

Podczas modlitwy to zjednoczenie z Bogiem odradza się czasem przez powtarzalne porywy serca, a czasem przez jego stałe, niewyczuwalne zanurzanie się w Boskiej dobroci na podobieństwo ciężkich kamieni, które zapadają się w ziemię pod swym ciężarem (zob. s. 361). Ludzkie serce przesadzone ze świata w Boga przez Jego miłość będzie w Nim wzrastać, coraz bardziej się z Nim jednoczyć. Ten proces św. Franciszek Salezy porównuje do zanurzenia waty w perfumach: watę przenika ich zapach tak, że trudno powiedzieć, czy to pachnidło jest watą, czy wata pachnidłem (zob. s. 362). W ten sposób dusza jednoczyć się będzie z Boską dobrocią nieustannie, aż w końcu zostanie nią całkowicie przepojona.

Prośmy Pana, byśmy mogli przyczyniać się do zjednoczenia z Nim, byśmy pozwalali na to, by nas Sobą przepełniał.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu,…

26.05.2017|Aktualności|

Zdjęcia z I Komunii św. z dnia 21.05.2017 r.

23.05.2017|Aktualności, Galeria|

Ogłoszenia na VI Niedziele Wielkanocną 21.05.2017.

1.    Dzień Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas III jest zawsze dużym i ważnym wydarzeniem. W sobotę od rana dzieci wspólnie z rodzicami przybyły do kościoła aby odnowić Przyrzeczenia Chrztu Świętego, przystąpić do sakramentu pojednania i w ten sposób przygotować się do wyjątkowej Eucharystii w której po raz pierwszy w pełni będą mogły uczestniczyć. Dziękujemy rodzicom i opiekunom oraz katechetkom za podjęty trud. Za tydzień 28 maja Rocznica Pierwszej Komunii św. dla dzieci klas IV. Te uroczystości będą miały miejsce o godzinie 11.00. A przed drugą grupą dzieci –  Biały Tydzień. Zapraszamy wieczorem dzieci oraz ich najbliższych codziennie do piątku o godzinie 18.00. Podczas ostatniego piątkowego spotkania rozdamy Pamiątki. Jednocześnie do dzieci komunijnych z 14 maja jak i ich rodziców kierujemy gorące i serdecznie podziękowania za ich zaangażowanie, obecność podczas Białego Tygodnia i uszanowania naszych próśb odnośnie uroczystości.

2.    Przypominamy po raz kolejny że nabożeństwa majowe są odprawiane  codziennie po mszy św. o godzinie 18.00 a w niedziele i święta o 17.30. Serdecznie zapraszamy do wspólnego udziału.

3.    W piątek przypada Dzień Matki. Prosimy o pamięć o naszych rodzicielkach i wdzięczności jaka im się od nas należy. Groby zmarłych Matek na miarę możliwości postarajmy się nawiedzić, zapalić znicz czy też położyć kwiat wdzięczności i zanieść modlitwę.

4.    Prasa katolicka jest jak zawsze na stoliku przy wyjściu z kościoła. Miesięcznik „Moja Rodzina” będzie rozprowadzany po 4 złote za egzemplarz. Jest dziś także bezpłatny numer „Aspekt Polski”.

5.    Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary jakie wpłynęły przed tygodniem z racji tacy gospodarczej a dziś zachęcamy do zobaczenia trzech nowych kamiennych kropielnic przy nowy  drzwiach. Zostały wykonane na zamówienie a cena jednej sztuki wyniosła 1000 zł.

6.    Pielgrzymów udających się do Gietrzwałdu, prosimy o pilny kontakt z ks. Tomaszem celem uiszczenia zapłaty w wysokości 310 złotych w zakrystii lub kancelarii w środę lub piątek.

Przez sakrament chrztu świętego do wspólnoty Kościoła Chrystusowego zostały włączone;  Amelia Benkes i Amelia Greszkiewicz. Życzymy dzieciom i rodzicom wielu łask Bożych.

Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygodniu swoje uroczystości osobiste bądź rodzinne oraz Jubilatom a także naszym gościom, składamy najlepsze życzenia – błogosławieństwa Bożego oraz wszelkich łask od Boga.

 

W ostatnich dniach odeszli od  nas:

  Tadeusz Szlosek                 lat 65     z ul. Telefonicznej 33b,

Zdzisław Nawrocki            lat 73    z ul. Grabica 56,

Jarosław Andrzejczak      lat 56    z ul. Wyżynnej 3,

Michalina Gackowska      lat 92    z ul. Saneczkowej 10,

Barbara Gruszczyńska     lat 69    z ul. Skalnej 4,

Halina Jaworska                lat 93     z ul. Krokusowej 59.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie……

Rodzinom i przyjaciołom zmarłych, składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia

20.05.2017|Aktualności, Ogłoszenia|

Zdjęcia z I Komunii św. z dnia 14.05.2017 r.

15.05.2017|Aktualności, Galeria|

Procesja Fatimska w parafii Matki Boskiej Różańcowej na Stokach w Łodzi

13.05.2017|Aktualności, Galeria|

Ogłoszenia na V Niedziele Wielkanocną 14.05.2017.

  1. Dzień Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas III jest zawsze dużym i ważnym wydarzeniem. W sobotę od rana dzieci wspólnie z rodzicami przybyły do kościoła aby odnowić Przyrzeczenia Chrztu Świętego, przystąpić do sakramentu pojednania i w ten sposób przygotować się do wyjątkowej Eucharystii w której po raz pierwszy w pełni będą mogły uczestniczyć. Dziękujemy rodzicom i opiekunom oraz katechetkom za podjęty trud. Za tydzień także w podobny sposób będzie się mogła przygotować kolejna grupa a 28 maja Rocznica Pierwszej Komunii św. dla dzieci klas IV. Te uroczystości będą miały miejsce o godzinie 11.00 tak 14, 21 jak i 28 maja. Przed pierwszą grupą dzieci –  Biały Tydzień. Zapraszamy wieczorem dzieci oraz ich najbliższych codziennie do soboty o godzinie 18.00. Podczas jednego z tych spotkań rozdamy Pamiątki tego wydarzenia. Nie podajemy konkretnego dnia aby zachęcić do pełnego uczestnictwa w każdy dzień.
  1. Nabożeństwa majowe są odprawiane codziennie po mszy św. o godzinie 18.00 a w niedziele i święta o 17.30. Serdecznie zapraszamy do wspólnego udziału.
  1. Dziękujemy Asyście i pozostałym Agendom za udział w odpuście ku czci św. Stanisława. Relacje w postaci zdjęć są na naszej i archidiecezjalnej stronie Internetowej.
  1. 13 maja rozpoczęliśmy comiesięczne nabożeństwa do Matki Bożej Fatimskiej. Dziękujemy za różaniec z Fatimy dla figury Matki Bożej który dokładnie w 100 rocznicę objawień został poświęcony i opleciony na dłoniach Fatimskiej Mateczki.
  1. Prasa katolicka jest jak zawsze na stoliku przy wyjściu z kościoła. Od dziś miesięcznik „Moja Rodzina” będzie rozprowadzany po 4 złote za egzemplarz. Są tam zawarte tematy rodzinne, informacje i artykuły z życia kościoła oraz dostępne wartości patriotyczne. Pismo wspiera także rodziny wielodzietne, oraz dzieci z Domów Samotnej Matki
  1. Dzisiejsza taca z racji na drugą niedzielę miesiąca ma przeznaczenie jako finanse na prace przy kościele a więc jest to taca gospodarcza.

Przez sakrament chrztu świętego do wspólnoty Kościoła Chrystusowego został włączony; Tomasz Filip PAKOS. Życzymy dziecku i rodzicom wielu łask Bożych.

Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygodniu swoje uroczystości osobiste bądź rodzinne oraz Jubilatom a także naszym gościom, składamy najlepsze życzenia – błogosławieństwa Bożego oraz wszelkich łask od Boga.

W ostatnich dniach odeszli od  nas:

   Henryka Dałek                  lat 83   z ul. Skalna 9/1,

Mirosława Kucińska      lat 49   z ul. Zbocze 31/3,

Helena Siewierska          lat 88   z ul. Jesiennej 33,

Jadwiga Kamińska        lat 64   z ul. Jesiennej 4a,

Jerzy Drzeń                      lat 67   z ul. Brzezińskiej 32

      Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…..

Rodzinom i przyjaciołom zmarłych, składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia

13.05.2017|Aktualności, Ogłoszenia|

Odpust ku czci św. Stanisława biskupa i męczennika, Patrona Polski

10.05.2017|Aktualności, Galeria|

Pielgrzymka do Fatimy

7.05.2017|Aktualności|