2. NIEDZIELA WIELKANOCNA (BOŻEGO MIŁOSIERDZIA) – 11.04.2021

1. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy 77. tydzień Miłosierdzia. Dzisiaj o 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia. Każdego dnia podczas liturgii o godz. 18.00 będziemy rozważać przymiot Bożego Miłosierdzia według wizji św. Faustyny Kowalskiej.

2. Caritas Archidiecezji Łódzkiej zaopatrzyła wszystkie parafie w maski ochronne chirurgiczne. Można je odbierać przy wyjściu z kościoła u pani Halinki.

3. Ks. Proboszcz Marek Izydorczyk oraz siostra Brygida – Pasterka od Opatrzności Bożej są chorzy. Prośmy dla nich w prywatnych modlitwach o szybki powrót do zdrowia.

4. Spowiedź w naszej parafii w niedziele 20 minut przed każdą Mszą Święta do odwołania. W dniu powszednie przed Msza Świętą. W niedzielę na jednej Mszy Świętej będzie nam pomagał ksiądz Gość.

5. Kancelaria parafialna czynna bez zmian. Gdyby ktoś potrzebował kontaktu z księdzem proszę dzwonić ks. Dominik Lubiński, tel. 882-427-430, email: paulubin@wp.pl; skype: https://join.skype.com/invite/aBqQFH1zV6oe

6. W najbliższą niedzielę nabożeństwo różańcowe o 17.30.

7. Dziś taca gospodarcza przeznaczona na prace remontowe. Jesteśmy blisko dokończenia prac związanych z ułożeniem kostki i płyt ażurowych wokół kościoła. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać. Przed kościołem można także złożyć ofiarę do puszek na Wyższe Seminarium Duchowne. Dziękujemy za wsparcie.

8. Przez cały rok w kilku seriach trwa w naszej parafii kurs przedmałżeński. Można także umawiając się prywatnie uzyskać pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną. Kontakt z ks. Dominikiem.

9. Do nabycia prasa katolicka: Niedziela („Koło ratunkowe nie tylko dla wierzących”), Przewodnik Katolicki ( „Nadzieja a czas kryzysu”), Idziemy

(„Solidarność” zaczęła się od solidarności), Gość Niedzielny (Zawsze Taki Sam”), Gość Extra (św. Józef- Cień Ojca)

10. W ostatnim czasie odszedł od nas: Kazimierz Antoni Staniszewski

Wieczny odpoczynek im dać Panie…

TM 2021

10.04.2021|Aktualności, Ogłoszenia|

Dyspensa

ARCYBISKUP

METROPOLITA ŁÓDZKI

Łódź, dnia 8 kwietnia 2021 roku

Abp–1.1-1183/2021

Dyspensa

Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia spowodowane panująca epidemią, przedłużam udzielenie (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane do dnia 18 kwietnia br. włącznie wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej, a także osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność w te dni na Mszy świętej nie jest obciążona grzechem.

Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych. Zachęcam również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, i do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

W związku z trwającym czasem Komunii świętej wielkanocnej usilnie zachęcam do przystępowanie do sakramentu pojednania i pokuty, a księży proszę o jak najszersze umożliwienie korzystania z niego w dni powszednie i świąteczne.

 + Grzegorz Ryś

Arcybiskup Metropolita Łódzki

Ks. Zbigniew Tracz

Kanclerz Kurii

10.04.2021|Aktualności|

Łódź Wielkanoc 2021


Drodzy Parafianie, mili Goście.

w2021-04-04 07-01-30

Staje przed nami przeżycie uroczystości Wielkanocnych z trzema znakami Wigilii Paschalnej, które symbolizują dzieło naszego odrodzenia:

woda chrzcielna obmyła nas z grzechów;

– ogień rozpalił naszą miłość ku Bogu;

– paschał, znak Zmartwychwstałego Chrystusa, oświetlił nasze drogi i poprowadził w życie.

W świetle tych znaków trzeba nam spojrzeć w głąb siebie, by dostrzec, w jakim stopniu realizujemy zobowiązania Chrztu świętego. Czy pragniemy kontynuować razem z Chrystusem dzieło odkupienia, przedłużając w swym życiu tajemnicę paschalną?. Niech Pan Zmartwychwstały rozszerzy nasz pogląd na życie, abyśmy to, co doczesne, umieli pojmować pod kątem życia wiecznego. Wtedy wszystko będzie dla nas możliwe do przyjęcia – nawet to, co najtrudniejsze. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana niech zawsze zwycięża w nas przez nas. Niech nas obdarzy mocą, abyśmy mogli przezwyciężać słabości natury.

Żyjmy nadzieją, że Wiara w Zmartwychwstanie przywraca nam czyste oblicze dzieci Bożych, każe nam duchem zwyciężać ciało; myślom ludzkim dodaje skrzydeł, aby „szukały tego, co w górze, a nie tylko tego, co na ziemi”.

Zacznijmy od dzisiaj żyć na nowo! Oddychać nadzieją!

Wasi duszpasterze

w2_2021-04-04 07-04-07

4.04.2021|Aktualności|

Wielka Sobota

4.04.2021|Aktualności, Galeria|

Święcenie pokarmów

3.04.2021|Aktualności, Galeria|

Wielki Piątek

3.04.2021|Aktualności, Galeria|

Wielki Czwartek w naszej świątyni

1.04.2021|Aktualności, Galeria|

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

27.03.2021|Aktualności|

Dyspensa

ARCYBISKUP

METROPOLITA ŁÓDZKI

Łódź, dnia 23 marca 2021 roku

Abp–1.1-1183/2021

Dyspensa

Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia spowodowane panująca epidemią, przedłużam udzielenie (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane do dnia 10 kwietnia br. włącznie wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej a także osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność w te dni na Mszy świętej nie jest obciążona grzechem.

Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych. Zachęcam również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, i do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Uroczystości Triduum Paschalnego będą transmitowane z naszej archikatedry miedzy innymi przez Łódzki oddział TVP 3.

W duchu powyższych decyzji, proponuję, aby podobnie jak w poprzednim roku, pokarmy na stół wielkanocny pobłogosławić w gronie rodzinnym. Możliwe jest także skorzystanie z tego błogosławieństwa w kościołach z zachowaniem, jednakże wszystkich obowiązujących przepisów sanitarnych.

W związku z trwającym czasem Komunii świętej wielkanocnej usilnie zachęcam do przystępowanie do sakramentu pojednania i pokuty, a księży proszę o jak najszersze umożliwienie korzystania z niego w dni powszednie i świąteczne.

 + Grzegorz Ryś

Arcybiskup Metropolita Łódzki

Ks. Zbigniew Tracz

Kanclerz Kurii

27.03.2021|Aktualności|

NIEDZIELA PALMOWA – 28.03.2021.

  1. Przepisy dotyczące liczby zgromadzonych osób w kościele są na święta podwyższone do 60 osób i ten rygor jest dla naszego wspólnego dobra. Dziś jest przed kościołem zbiórka ofiar do puszek na Fundusz Obrony Życia w związku z Uroczystością Zwiastowania Pańskiego

  1. Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w transmisjach prowadzonych przez mass-media. TVP3 oddział w Łodzi będzie transmitować Triduum Paschalne z bazyliki archikatedralnej w Łodzi pod przewodnictwem ks. abp.Grzegorza Rysia. Wielki Czwartek i Wielki Piątek – godz. 19.00, Wielka Sobota – godz. 21.00. Liturgię Triduum paschalnego można będzie przeżywać także dzięki bezpośrednim transmisjom przez Internet z naszego kościoła.

  2. W Wielki Czwartek – Msza święta Krzyżma w Katedrze została przeniesiona na 27 maja. Msza święta w Wielki Czwartek w parafii o 18.00. i zgodnie z tradycją zachowujemy obrzęd przeniesienia Najświętszego Sakramentu do tzw. ciemnicy w Wielki Czwartek i do Grobu Pańskiego w Wielki Piątek; zachęcamy wiernych do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w tzw. ciemnicy i „grobie” Pańskim, tak jednak, aby zachować główną zasadę izolacji w odległości od siebie;

  3. W Wielki Piątek o godzinie 17.30, jedna wspólna Droga Krzyżowa a o 18.00, liturgia Wielkiego Piątku. Oddawać będziemy cześć Krzyżowi przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez pocałunku czy dotyku.

  1. Są pytania o możliwość spowiedzi. Wychodząc naprzeciw będziemy do Waszej dyspozycji w Wielki Piątek od 10.00 do 12.00 i po południu od 16.00. Nasze konfesjonały są zabezpieczone folią a odległości od osoby najbliższej zachować musimy sami. W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (w tym roku 17.02.2021) do Niedzieli Trójcy Świętej (w tym roku 30.05.2021).

  1. W Wielką Sobotę, jeśli będzie pogodnie to błogosławieństwo pokarmów będzie na zewnątrz obok wejścia do kościoła a jeśli będą opady wtedy stoły będą ustawione wewnątrz, ale błogosławić będziemy przy ograniczonej ilości osób wewnątrz kościoła. Będziemy błogosławić pokarmy od godziny 9.00 do 15.00. Na Skalnej błogosławieństwa nie będzie z racji na warunki sanitarne. Liturgia Wielkiej Soboty o 20.00

  1. Rezurekcja o godzinie 6.00 bez tradycyjnej procesja a porządek mszy świętych jak w każda niedzielę. W Poniedziałek Wielkanocny msze święte w porządku niedzielnym.

W ostatnich dniach odeszli od nas;

Robert Łaski i Daniela Kasica.

 

Wieczny odpoczynek im dać Panie……

Rodzinom i przyjaciołom zmarłych, składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia.

27.03.2021|Aktualności, Ogłoszenia|