Celebracje Wielkiego Tygodnia 2020 roku w Archidiecezji Łódzkiej

Zarządzenie

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo wiernych w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, w zgodzie z aktualnie obowiązującymi zarządzeniami władz państwowych, zostają wprowadzone następujące zasady celebracji Wielkiego Tygodnia w parafiach Archidiecezji Łódzkiej:

 1. W każdym zgromadzeniu może uczestniczyć 5 osób, nie licząc celebransów, zredukowanej do niezbędnego minimum służby liturgicznej i kościelnej (np. organista, zakrystianin);

 1. Zgodnie z decyzją Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego celebracje Wielkiego Tygodnia powinny być sprawowane we wszystkich kościołach parafialnych i kaplicach publicznych. Ponadto Arcybiskup Metropolita Łódzki usilnie prosi, aby wszystkie wspólnoty zakonne męskie i żeńskie sprawowały liturgię Triduum w swoich kaplicach domowych;

 1. Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w transmisjach prowadzonych przez mass-media. Liturgie pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego w archikatedrze łódzkiej transmitowane przez TVP3, Toya, radio i internet będą się odbywać w następujących godzinach:

– Msza święta Niedzieli Palmowej o godz. 9.00

– Msza świętą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godz. 19.00

– Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 19.30

– Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 21.00.

Przypominamy, że w dni Triduum Paschalnego udział w wieczornych celebracjach liturgicznych można zastąpić odmówieniem Liturgii Godzin: w Wielki Czwartek i Wielki Piątek – Nieszporów, w Wielką Sobotę – Godziny Czytań z Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego;

 1. Msze święte Niedzieli Palmowej powinny odbywać się bez procesji (III forma przewidziana przez Mszał Rzymski);

 1. Msza święta Krzyżma będzie sprawowana w pierwszą sobotę po ustaniu epidemii. Jeśli zabrakłoby w parafiach Oleju Krzyżma lub Chorych, można je otrzymać w katedrze. W Mszy Wieczerzy Pańskiej zaleca się opuszczenie mandatum. Zgodnie z polską tradycją zachowujemy obrzęd przeniesienia Najświętszego Sakramentu do tzw. ciemnicy w Wielki Czwartek i do „grobu” Pańskiego w Wielki Piątek;

 1. Zachęcamy wiernych do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w tzw. ciemnicy i „grobie” Pańskim, tak jednak, aby zachować główną zasadę zgromadzeń do 5 osób;

 1. W liturgii Wielkiego Piątku oddajemy cześć Krzyżowi przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez pocałunku czy dotyku. Można także zastosować formę adoracji Krzyża bez podchodzenia, w milczeniu. Z adoracją Krzyża nie łączymy zbiórki ofiar na Ziemię Świętą. Zgodnie z zaleceniem Ojca Świętego Franciszka odbędzie się ona w niedzielę 13 września. Do uroczystej modlitwy wiernych należy dodać następujące wezwanie:

9b. O USTANIE EPIDEMII

(przedostatnie wezwanie)

2020-03-31 19-03-50

Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan śpiewa:

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na udręczoną rodzinę ludzką, szukającą w Tobie ocalenia; zatrzymaj szerzącą się grozę choroby i śmierci,* aby wszyscy mogli na nowo w pełni radować się darami Twojej łaski.

Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

 1. W tym roku rezygnujmy z obrzędu błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych w formie publicznej. Obrzęd ten zastępuje błogosławieństwo posiłku dokonane w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Tekst znajduje się w załączeniu i na stronie internetowej archidiecezji. Prosimy, aby Księża Proboszczowie umieścili ją na stronach internetowych parafii oraz zadbali o dostarczenie jej do osób samotnych i starszych;

 1. Podczas celebracji liturgii Wigilii Paschalnej i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego nie organizujmy procesji rezurekcyjnej. Należy ją zastąpić chwilą adoracji Najświętszego Sakramentu połączoną z biciem dzwonów.

 1. Należy nadal zachowywać zalecenia wydane w Zarządzeniach z dnia 14 i 24 marca br.

Biskup Ireneusz Pękalski

Wikariusz Generalny

Łódź, dnia 31 marca 2020 roku

KO-1.5.2-272/2020

Obrzędy błogosławieństw pokarmów na stół wielkanocny

Przepełnieni wielkanocną radością, zasiądziemy do świątecznego stołu i podzielimy się wzajemną życzliwością przy składaniu sobie życzeń. Nowe życie Zmartwychwstałego Pana symbolizuje poświęcone jajko, którym także dzielimy się wzajemnie.
Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.

Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy, mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.
Chlebie żywy który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.
Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.
Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen.

Nie poświęcamy pokarmów wodą święconą.

31.03.2020|Aktualności|

Zarządzenie Abp. Łódzkiego dot. I. Komunii i Bierzmowania

ARCYBISKUP

METROPOLITA ŁÓDZKI

Łódź, dnia 31 marca 2020 roku

Abp–1.1-272/2020

Zarządzenie

W związku z panującym stanem epidemii postanawiam:

 1. terminy I. Komunii świętej w parafiach należy przenieść na czas ustania zagrożenia; wcześniej możliwe jest organizowanie I. Komunii świętej dla pojedynczych dzieci w gronie najbliższej rodziny (przy przestrzeganiu limitu 5 uczestników liturgii). Do Księdza Proboszcza i Rodziców należy ocena przygotowania dziecka do tego wydarzenia;

 1. zaległe terminy bierzmowania – po ustaniu epidemii – należy ustalić z Księżmi Biskupami

Ks. dr Zbigniew Tracz

Kanclerz

+ Grzegorz Ryś

Arcybiskup Metropolita Łódzki

31.03.2020|Aktualności|

Kilka myśli

Łódź, Wielki Post 2020 – w czasie pandemii.

„Chyba najgorszą rzeczą, jaką mogliśmy usłyszeć w ostatnim czasie w kontekście
epidemii było to, że zamknęła się brama miłosierdzia. To nie jest Ewangelia. Nie
zamykają się żadne bramy. Bóg nigdy nie przestaje i nie przestanie być
miłosierny. Bóg przychodzi, aby nas zbawiać i nigdy nie karze nas przez chorobę”
– mówi ks. dr Mirosław Tykfer, redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego”.

Powyższe słowa skłoniły mnie do przesłania taką właśnie bezpieczną drogą kilku myśli.

Sprawując Eucharystię w pustym kościele czuje się dziwnie. To tak, jakby człowieka osadzonego w rodzinie nagle eksmitowano w odosobnienie. Mówiąc „Pan z Wami”, nie słyszę odpowiedzi. Wiem, że nie mówię tego do murów, bo Pan jest wszędzie.

Drodzy parafianie,
Wszyscy przeżywamy ten ciężki czas – czas doświadczenia – w większej czy mniejszej izolacji. Doskonale wiemy, że tak się dzieje dla naszego dobra, bo życie jest największym darem. Czytałem listy i kartki, które nasza ciocia Zosia – dziś już nieżyjąca – pisała w czasie drugiej wojny światowej, kiedy była wywieziona na Sybir. Te listy były pisane MIŁOŚCIĄ. Każda litera była pisana starannie a krótkie myśli po ich przeczytaniu stawały się dla czytającego istną skarbnicą. Mamy dziś dużo do przemyślenia w czasie, który daje nam kwarantanna bądź to nałożona bądź też przyjmowana z rozsądku. My, Polacy, jesteśmy dość osobliwym narodem, który trudno zrozumieć nie tkwiąc w kontekście historycznym. Toczymy swoje spory, ale zawsze, gdy zło jest u bramy potrafimy się mobilizować i atak złego odeprzeć. Chociaż nie jesteśmy teraz fizycznie blisko, to czuję i rozumiem Wasze obawy, co dalej? Wsłuchując się w podpowiedzi parafian, staramy się wraz z panem organistą Mikołajem sprawić, byście mogli, choć na odległość, ale jednak zobaczyć wnętrze kościoła oraz uczestniczyć w liturgii przez media. Nie mamy profesjonalnego sprzętu ani pieniędzy na jego zakup, dlatego wykorzystując dostępne możliwości postaramy się, aby od V Niedzieli Wielkiego Postu transmitować Eucharystię odprawianą w kościele parafialnym o godzinie 9.30 i 11.00. Transmisja będzie dostępna na Facebooku na profilu naszej parafii – www.facebook.com/parafiastoki. Bardzo proszę, abyście zatroszczyli się o udostępnienie możliwości oglądania transmisji Waszym bliskim – seniorom, którzy często nie korzystają z mediów społecznościowych.

Mamy potrzebę kontaktu z Wami wiedząc jednocześnie, że taki kontakt bezpośredni jest dla obydwu stron zagrożeniem. Usilnie Was proszę, dla naszego wspólnego dobra, abyście zachowali na wszelkie możliwe sposoby zalecenia ludzi, których zadaniem jest zabezpieczenie naszego zdrowia i życia. Nie usiłujmy być mądrzejszymi od innych, ale starajmy się być bardziej pokorni. Gro zachorowań wzięło się niestety z braku rozsądku i odpowiedzialności. Jest to czas do wykorzystania w domu, z rodziną, rozmowach, wspólnej pracy, nadrabianiu zaległości itd. Może jest to dany nam czas na zbliżenie się do siebie? W parafii podczas pandemii od poniedziałku do piątku włącznie, wolontariusze, którzy sami się zgłosili, za co im serdecznie dziękuję, pomagają dostarczyć do domów najbardziej potrzebujących osób i rodzin może aż a może tylko 21 posiłków. Każda pomoc jest na wagę złota, ale trzeba też pamiętać, że czasem ważniejsze jest, aby się chwilę zatrzymać i choćby przez telefon porozmawiać ze sobą. Także media społecznościowe, o czym wspominał nasz łódzki Ksiądz Kardynał Konrad Krajewski, niosą wielką pomoc a przez prawdziwie podawane informacje stają się źródłem siły i wiary.

Drodzy parafianie i mili goście.
Wiecie jak trudno jest odpowiadać za innych, także pracowników kościoła, którzy mają na utrzymaniu całe rodziny i regulowanie rachunków. Bardzo ciężko będzie mi teraz, z racji na trzytygodniową Waszą usprawiedliwioną nieobecność, uczynić to, aby dostali godne i zasłużone wynagrodzenie.
Przeszło moje oczekiwanie, kiedy zobaczyłem na koncie parafialnym wpłaty różnych kwot od naszych parafian wraz z dopiskiem „na tacę”. To jest dla mnie przejaw Waszej mądrości życiowej, roztropności i troski. Dziękuję Wam z całego serca ta wielką życzliwość i zaufanie, okazywane w tak trudnym dla Was i dla Waszych rodzin czasie. Jestem z Wami na dobre i na złe i każdego dnia się za Was modlę. Ufam Bogu, że kiedy przeminie ten czas świadomej rozłąki, połączymy wspólnie siły i nadrobimy ten trudny czas.

Prośmy za siebie wzajemnie o ustanie czasu pandemii i módlmy się by Bóg miał nas w swojej opiece.

Wasz Proboszcz
Ks. Marek Izydorczyk

28.03.2020|Aktualności|

WOLONTARIAT NA TEREN PARAFII MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ na czas pandemii

rejon Sikawa; s. Edyta; tel. 793 774 883.

rejon Stoki; p. Maria tel. 517 749 032.

rejon Stoki;  p. Grażyna tel. 510 184 278.

Inne osoby chętne do pomocy proszone są o zgłaszanie się do ks. Proboszcza. Dziękujemy za piękną postawę.

 

28.03.2020|Aktualności|

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 29.03.2020.

 1. Staraniem naszego p. Mikołaja organisty staramy się, aby przez najbliższe niedziele odbywały się transmisje mszy św. z kościoła o godzinie 9.30 oraz 11.00 Link na stronę: www.facebook.com/parafiastoki

 1. Kancelaria tylko dla spraw najważniejszych będzie czynna do odwołania od 15.30 do 16.30 i w tym czasie można także załatwić sprawy np. intencji mszalnych. Telefoniczny numer kancelarii czynny tylko w czasie jej otwarcia 42 679 41 70.

 2. Taca zgodnie z zarządzeniem arcybiskupa ma być na koniec mszy świętych wystawiana na stoliku i kto będzie chciał złożyć ofiarę to może to uczynić przy wyjściu z kościoła.

 1. Kierujemy także słowa ogromnej wdzięczności dla wszystkich ofiarodawców przesyłających swoje pieniądze często z dopiskiem „na tacę”. To ogromne wsparcie i jedyny prawie grosz, który wpływa w tym trudnym czasie

 1. Drodzy i bliscy naszemu sercu parafianie i mili goście. Nadszedł czas wielkiej próby z naszej odpowiedzialności przed Bogiem i drugim człowiekiem. Usilnie prosimy o bardzo poważne potraktowanie potrzeby izolacji i działanie z wielką ostrożnością. Nie niwelujmy wielkiego wysiłku osób zatroskanych o nasze zdrowie i życie. Teraz jest to dla nas czas próby.

Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygodniu swoje uroczystości; osobiste bądź rodzinne,

Jubilatom i naszym sympatycznym gościom, składamy najlepsze życzenia – błogosławieństwa

Bożego oraz wszelkich łask od Boga. Dziś te życzenia odnośnie zdrowia nabierają jeszcze

Większego i głębszego znaczenia.

W ostatnich dniach odeszli od nas;

Wiesława Szepetowska, Zbigniew Janiszewski.

Wieczny odpoczynek im dać Panie……

Rodzinom i przyjaciołom zmarłych, składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia.

Zgłosiły się osoby chcące pomagać osobom starszym. Przypominamy, że numery telefonów do wolontariuszy są dostępne na stronie Internetowej oraz w gablotkach. Inne osoby chętne do pomocy proszone są o zgłaszanie się do ks. Proboszcza. Dziękujemy za piękną i odpowiedzialną postawę.

28.03.2020|Aktualności, Ogłoszenia|

Kościół stacyjny archidiecezji łódzkiej.

16 marca przybył do naszej świątyni ks. bp Ireneusz Pękalski aby wraz z cząstką parafii podczas trwającej pandemii koronawirusa upraszać u Boga ratunek i opiekę zdrowotną. Dziękujemy za ten dar modlitwy i Boże błogosławieństwo.

17.03.2020|Aktualności, Galeria|

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 15.03.2020.

Dziś podczas każdej mszy św. są włączone głośniki na zewnątrz kościoła i tam także można uczestniczyć w Eucharystii

 1. W związku z panującą epidemią, odwołujemy zgodnie z Dekretem naszego Metropolity wszystkie spotkania poszczególnych grup oraz Gorzkie Żale jak i nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Odwołana jest także w niedziele msza św. na Skalnej z racji na bardzo małe pomieszczenie. Kancelaria tylko dla spraw najważniejszych będzie czynna do odwołania od 15.30 do 16.30 i w tym czasie można także załatwić sprawy np. intencji mszalnych.

 2. Pod znakiem zapytania są także rekolekcje wielkopostne. Będziemy na bieżąco w razie potrzeby informować poprzez parafialną stronę internetową.

 3. W dniu jutrzejszym nasz kościół będzie kościołem stacyjnym. Otrzymaliśmy informacje, że na wspólną modlitwę przyjedzie do nas ks. bp Ireneusz.

 1. Drodzy i bliscy naszemu sercu parafianie i mili goście. Nadszedł czas wielkiej próby z naszej odpowiedzialności przed Bogiem i drugim człowiekiem. Usilnie prosimy o bardzo poważne potraktowanie potrzeby izolacji i działanie z wielką ostrożnością. Nie niwelujmy wielkiego wysiłku osób zatroskanych o nasze zdrowie i życie. Teraz jest to dla nas czas próby.

Przez sakrament chrztu świętego do wspólnoty Kościoła Chrystusowego został włączony; Szymon Tataradziński. Życzymy dziecku i rodzicom wielu łask Bożych.

Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygodniu swoje uroczystości; osobiste bądź rodzinne,

Jubilatom i naszym sympatycznym gościom, składamy najlepsze życzenia – błogosławieństwa

Bożego oraz wszelkich łask od Boga.

W ostatnich dniach odeszli od nas;

Kazimierz Michowski, Lech Dulas i Mieczysław Suchański

Wieczny odpoczynek im dać Panie……

Rodzinom i przyjaciołom zmarłych, składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia.

Zanim rozejdziemy się do naszych rodzin – w obliczu niebezpieczeństwa zagrożenia życia

grypą czy koronawirusem zaśpiewajmy tak jak nasi Ojcowie w trudnych i niebezpiecznych chwilach – Suplikację, przywołując Bożej pomocy.

15.03.2020|Aktualności, Ogłoszenia|

Dekret

ARCYBISKUP

METROPOLITA ŁÓDZKI

Łódź, dnia 13 marca 2020 roku

Abp–1.1-272/2020

Dyspensa

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia i życia, udzielam (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Na ten sam okres czasu zawieszam odprawianie w kościołach archidiecezji łódzkiej nabożeństw pasyjnych: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Zali. Zachęcam wiernych, by te formy modlitwy podjęli indywidulanie w swoich domach lub prywatnie w kościołach.

Ks. Zbigniew Tracz

Kanclerz Kurii

Grzegorz Ryś

Arcybiskup Metropolita Łódzki


W dniu 15 marca zostaje odwołana msza św. w kaplicy sióstr Pasterek na ul. Skalnej 7.

W niedziele w kościele parafialnym komunia święta nie będzie udzielana natomiast można będzie przyjąć komunię duchowo

13.03.2020|Aktualności|

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego

W obliczu zagrożenia epidemią, zachęcam wszystkich do ufnej modlitwy o jej opanowanie i oddalenie. Proszę o szczególną modlitwę za wszystkich chorych, ich najbliższych oraz za służbę zdrowia. Zalecam odśpiewanie w tych intencjach Suplikacji po każdej Mszy św. przed końcowym błogosławieństwem. Proszę również, aby z całą roztropnością stosować się do zaleceń odpowiednich władz i służb, których celem jest powstrzymanie epidemii.

Przypominam o możliwości przyjmowania Komunii św. na rękę, co w obecnej nadzwyczajnej sytuacji może być, zwłaszcza w przypadku osób chorych czy narażonych na zarażenie, konieczną formą miłości bliźniego. Wiem, że dla niektórych osób może to stanowić duchową trudność, ale pamiętajmy, że to miłość jest ostatecznym wypełnieniem każdego prawa i to ona każe nam zadbać o dobro i zdrowie osób, z którymi łączy nas wspólnota liturgiczna. Serdecznie wszystkim błogosławię.

+ Grzegorz Ryś

Arcybiskup Metropolita Łódzki

 

13.03.2020|Aktualności|

Środa Popielcowa

26.02.2020|Aktualności, Galeria|